Anasayfa / Etiket Arşivi: 3093

Etiket Arşivi: 3093

TRT BANDROL ALACAKLARINA İLİŞKİN YAPILACAK OLAN HACİZ UYGULAMASI VE HACİZ KONABİLECEK VARLIKLAR/ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ALACAKLARINA İLİŞKİN YAPILACAK OLAN HACİZ UYGULAMASI VE HACİZ KONABİLECEK VARLIKLAR ABDULLAH ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (05.09.2019) 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5/a maddesinde bandrol ücreti ana para alacağı ile ilgili olarak; kanuni süresinde ödenmeyen bandrol ücreti alacaklarının cebri takip ve tahsil işlemlerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki …

Devamını Oku »

BANDROL ÜCRETLERİNDE GECİKME HALİNDE MALİYE FAİZİMİ BANKA FAİZİMİ UYGULANACAKTIR?/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROL ÜCRETLERİNDE GECİKME HALİNDE MALİYE FAİZİMİ BANKA FAİZİMİ UYGULANACAKTIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu gereği tahsil edilmekte olan bandrol ücretinin kanunda gösterilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde kanunda cebri tahsil için atıf VERGİ KANUNLARINDAKİ GECİKME FAİZİ yada 6183 sayılı kanundaki GECİKME ZAMMI uygulanmamaktadır. Bunun yerine gecikilen süreler …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019) Bilindiği üzere vergi kanunlarının bir nevi anayasası gibi olan 213 sayılı Vergi Usul kanununda vergilendirme aşamaları başta olmak üzere vergilendirme usulüne ve TEBLİGAT usullerine yönelik bir çok hüküm düzenlenmiştir. TRT Bandrol ve enerji gelirleri konusunda ise …

Devamını Oku »

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL MÜKELLEFLERİNCE YAPILACAK OLAN BİLDİRİM VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi TRT bandrolü konusunda seri şekilde yayınlamakta olduğumuz bilgilendirme amaçlı yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere, TRT Bandrolü kamu Gelirleri sınıflandırmasında PARAFİSKAL GELİRLER (Vergi benzeri Gelirler) kapsamında değerlendirilmektedir. Buradan hareketle vergi hukukunda ki vergilendirme usu ve esasları ile bandrol gelirlerinin …

Devamını Oku »

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanunun 104 ve 105. ci maddeleriyle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda çok önemli değişiklikler yapılmıştır.  Bu değişikliklerin en başında bandrole tabi cihaz ithalatları ile ilgili olarak VERGİYİ …

Devamını Oku »

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi(02.08.2019)

GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİL USULLERİ Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT gelirleri kanunun 4. Maddesinde sayılı bandrole tabi cihaz ithalatçıları veya imalatçıları kanunda yazılı matrah nispetler dahlinde hesaplayacakları bandrol ücretlerini aynı kanunda sayılı usul ve esaslar dahilinde TRT kurumuna ödemek zorundadırlar. Öteden beri gelen uygulamada gerek İTHALATÇI MÜKELLEFLER …

Devamını Oku »

BANDOL ÜCRETİ VE TRT ENERJİ PAYINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDOL ÜCRETİ VE TRT ENERJİ PAYINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanununda sayılan Enerji Payı Geliri ile Bandrol Ücreti Geliri Kamu gelirleri sınıflandırmasında Parafiskal Gelir Olarak nitelendirilmektedir. Vergi hukukunda vergilendirmenin ilk aşaması vergiyi doğuran olayın ortay çıkmış olmasıdır. Vergiyi doğuran olay illaki ilgili vergi …

Devamını Oku »

3093 SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUN DİĞER MALİ KANUNLARLA OLAN İLİŞKİSİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

3093 SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUN DİĞER MALİ KANUNLARLA OLAN İLİŞKİSİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu 04.12.1984 tarihinde kabul edilmiş ve 15.12.1984 tarihinde resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3093 sayılı kanunun kapsam ve amaç başlıklı 1. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir.  “Türkiye Radyo – Televizyon Kurumuna devamlı …

Devamını Oku »

TRT BANDROL UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Zamanaşımı hukukta belirlenmiş olan bir sürenin geçmesini takiben bir hakkın ortadan kalkması anlamına gelebilir. Konuya kamu alacakları açısından bakıldığında, zamanaşımı, kanunlarda belirtilen sürelerin geçmesi sonucu kamu alacağının ortadan kalkmasıdır. Çeşitli kanunlarda zamanaşımı sürelerine yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte en belirgin …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ALACAKLARINDA TECİL UYGULAMASI/ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi(11.07.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARINDA TECİL UYGULAMASI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi 1. TECİL NEDİR? TRT BANDROL  ALCAKLARINDA TECİL UYGULAMASI VARMIDIR? Tecil ödeme güçlüğü içerisinde bulunan mükelleflere belli şartlar dahilinde ödeme için ek süreler verilmesidir. Uygulamada vergi idaresince kullanılan bir müessese olup, borçlu olan mükelleflerin borçlarını ödemelerini kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Türk Vergi Hukukunda tecil …

Devamını Oku »
×