Anasayfa / DERNEK-VAKIF / Yazılarım

Yazılarım

KIRŞEHİR’İN TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ – Abdullah ÇAVUŞ/Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı

KIRŞEHİR’İN TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ Abdullah ÇAVUŞ/Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Kırşehir coğrafi olarak Anadolu’nun tam ortasında yer alan tarihi ve kültürel bir çok değeri ile “Kültürel Mirasımızı” temsil eden çok önemli bir şehir olmasına rağmen, Kayseri ve Ankara arasına sıkışmış bir konumda olduğu için sanayisi gelişmemiş bir şehir …

Devamını Oku »

DERNEK KURULUŞU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER Abdullah çavuş/E.Vergi Müfettişi

DERNEK KURULUŞU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER Abdullah çavuş/E.Vergi Müfettişi Dernekler İl Müdürlüğüne kuruluş için gerekli evrakları teslim ettikten sonra, il müdürlüğünün vereceği alındı belgesi ile birlikte dernek kurulmuş  sayılmaktadır. Bununla birlikte dernek yönetim süreçlerine geçebilmesi için, önemli süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlerde dernekler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediği taktirde, hem fesih tehlikesi …

Devamını Oku »

DERNEKLERİN İZİNLE KULLANABİLECEĞİ KELİMELER – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

DERNEKLERİN İZİNLE KULLANABİLECEĞİ KELİMELER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Dernekleri unvanlarında kullanacağı bazı kelimeler konusunda 5253 sayılı Dernekler kanunun 28. Maddesinde düzenleme yapılmıştır. Dernek adları Madde 28- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile …

Devamını Oku »

DERNEKLERE ÜYE OLMASI YASAK OLAN KİŞİ VE  MEMURLAR- Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

DERNEKLERE ÜYE OLMASI YASAK OLAN KİŞİ VE  MEMURLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Dernekler kanunun 3. Maddesi hükümlerine göre; Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel …

Devamını Oku »

DERNEKLERE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

DERNEKLERE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Dernekler kanunun 3. Maddesi hükümlerine göre; Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar …

Devamını Oku »

DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR?- ABDULLAH ÇAVUŞ/ESKİ VERGİ MÜFETTİŞİ

DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR ABDULLAH ÇAVUŞ/ESKİ VERGİ MÜFETTİŞİ  Dernek; tüzel ya da gerçek en az yedi kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde, belirli ve ortak bir maksadı hayata geçirmek doğrultusunda, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturmuş oldukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu olmaktadır. 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 2/a maddesinde …

Devamını Oku »

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küreselleşme ve globalleşme süreci sonucunda, Dünya politikası, ekonomisi ve siyasal sistemler üzerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Türkiye’de bu değişikliklerden hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinin sonrasın da çoğulcu katılımın olduğu batı tipi demokrasiler …

Devamını Oku »

VAKIFLARDA BAĞIŞ ALMA VE YARDIM TOPLAMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BAĞIŞ ALMA VE YARDIM TOPLAMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıf senedinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, vakıflar amaçlarına uygun faaliyetlerini yerine getirmek ve idari masraflarını karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden bağış alabilirler. Uygulamada bağış ve yardım arasındaki fark, daha çok yardımın talep üzerine yapılması noktasında belirginleşmektedir. İkisi arasındaki farkı belirlemede gelir …

Devamını Oku »

VAKIFLARDA İKTİSADİ İŞLETME KURMA- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA İKTİSADİ İŞLETME KURMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için kurucularca tahsis edilen kaynaklar dışında yeni kaynak ihtiyacı duyabilirler. Ayrıca kuruluş amaçlarından bir kısmının gerçekleştirilmesi ekonomik ve sosyal alanda faaliyet göstermelerini gerektirir. Bu amaçlar çerçevesinde işletmeler kurulur. Dernek ve vakıfların kendileri mükellef olmasalar da bunlara ait iktisadi işletmelerin …

Devamını Oku »

VAKIFLARA ÜYELİK MÜMKÜNMÜDÜR? – Abdullah ÇAVUŞ/Vergi Müfettişi

VAKIFLARA ÜYELİK MÜMKÜNMÜDÜR? Abdullah ÇAVUŞ/Vergi Müfettişi Ülkemizde vakıflarla ilgili temel düzenleme Türk Medeni kanununda yapılmıştır. Medeni Kanunun 101. Maddesinin 3.fıkrasında yapılan düzenlemede göre” VAKIFLARDA ÜYELİK OLMAZ” hükmü vardı. Ancak bu düzenleme Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Gaziantep 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davalar ile iptal edilmek istenilmiştir. Anılan mahkemeler davalar …

Devamını Oku »
×