Anasayfa / Etiket Arşivi: VAKIF

Etiket Arşivi: VAKIF

VAKIFLARDA BAĞIŞ ALMA VE YARDIM TOPLAMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BAĞIŞ ALMA VE YARDIM TOPLAMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıf senedinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, vakıflar amaçlarına uygun faaliyetlerini yerine getirmek ve idari masraflarını karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden bağış alabilirler. Uygulamada bağış ve yardım arasındaki fark, daha çok yardımın talep üzerine yapılması noktasında belirginleşmektedir. İkisi arasındaki farkı belirlemede gelir …

Devamını Oku »

VAKIFLARDA İKTİSADİ İŞLETME KURMA- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA İKTİSADİ İŞLETME KURMA Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için kurucularca tahsis edilen kaynaklar dışında yeni kaynak ihtiyacı duyabilirler. Ayrıca kuruluş amaçlarından bir kısmının gerçekleştirilmesi ekonomik ve sosyal alanda faaliyet göstermelerini gerektirir. Bu amaçlar çerçevesinde işletmeler kurulur. Dernek ve vakıfların kendileri mükellef olmasalar da bunlara ait iktisadi işletmelerin …

Devamını Oku »

VAKIFLARDA BAĞIMSIZ DENETİM – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BAĞIMSIZ DENETİM Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Zorunlu Bağımsız denetimin kapsamı Türk Ticaret Kanununun 397 Maddesinde belirtilmiştir. TTK 397.madde de denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir denilmektedir. TTK …

Devamını Oku »

VAKFIN KAPATILMASI VEYA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKONULMASI-Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKFIN KAPATILMASI VEYA GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN ALIKONULMASI Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Bu makalemizde Vakıflar kanunu ile medeni kanun hükümlerine göre kurulmuş olan vakıfların kamu tarafından resen faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına veya kapatılmasına ilişkin mevzuat hükümleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Konuya ilişkin temel düzenleme Türk Medeni Kanunu 115. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre; …

Devamını Oku »

AİLE VAKIFLARI NEDİR?- Abdullah ÇAVUŞ/Vergi Müfettişi

AİLE VAKIFLARI Abdullah ÇAVUŞ/Vergi Müfettişi Aileyi oluşturan bireyler dönemlere, bölgelere, sosyal ve ekonomik yapıya göre değişmektedir. Geniş aile, bir aile reisinin başkanlığında eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, hala ve teyzelerden oluşmaktadır. Dar ya da çekirdek aile ise karı-koca ile çocuklardan meydana gelmektedir. Aile Vakıfları ile ilgili düzenlemeler ise …

Devamını Oku »

VAKIF BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (VBYS) NEDİR? -Abdullah ÇAVUŞ/E/Vergi Müfettişi

(VBYS) NEDİR? Abdullah ÇAVUŞ/E/Vergi Müfettişi  Vakıflar Yönetmeliği ekinde yer alan beyanname, bildirim ve formların yaşadığımız bilgi çağına uygun bir yapılanmayla vakıflar tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilebilmesi, idari para cezaları ile ilgili uygulamaların sistematik olarak takip edilebilmesi, mülhak, esnaf, cemaat ve yeni vakıflarla ilgili tüm bilgilerin e-devlet projeleri kapsamında ilgili kurum …

Devamını Oku »

VAKIFLAR KANUNUNDA İÇ VE DIŞ DENETİM- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLAR KANUNUNDA İÇ VE DIŞ DENETİM Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar kanununda denetim İÇ DENETİM VE DIŞ DENETİM olarak  ikiye ayrılmıştır. Bu makalemizde kanunda ve yönetmelikte DENETİM ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Vakıf senetlerinde denetim organına yer veren vakıflarda iç denetim bizzat bu organları eliyle yapılabileceği gibi bağımsız denetim …

Devamını Oku »

VAKIFLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER -Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Yeni vakıfların yönetim organı vakıf senedine göre oluşturulur. Yöneticilerin çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması zorunludur. Bu vakıfların organlarında ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde vakıf senedindeki hükümlere göre eksiklik tamamlanır. Vakıf senedinde hüküm bulunmaması halinde; öncelikle senet değişikliği yapılmak suretiyle …

Devamını Oku »

YABANCI VAKIFLARIN TÜRKİYE’DE ŞUBE/TEMSİLCİLİK AÇMASI -Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

YABANCI VAKIFLARIN TÜRKİYE’DE ŞUBE/TEMSİLCİLİK AÇMASI Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar Kanununun 5 ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere, Yabancılar Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Ancak yeni vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması gerekir. Vakıf kurucu/kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte; yabancı …

Devamını Oku »

VAKFIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfetişi

VAKFIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfetişi Vakıf kuruluşu oldukça teknik ve derneklere göre biraz daha uzun süren bir süreçtir. Vakıf kuruluşu için öncelikle gerçek ya da tüzel kişi ya da temsilcisi aracılığı ile noterde resmi senet düzenlenerek, vakıf kurma iradesi beyan edilir. Noterde hazırlanan resmi senedin bir örneği, …

Devamını Oku »
×