Anasayfa / YOLSUZLUKLA MÜCADELE

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

ŞİRKETLERDE MUHASEBE HİLELERİ YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı(04.07.2020)

ŞİRKETLERDE MUHASEBE HİLELERİ YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı İşletmelerde çalışanlar yöneticiler tarafından yapılan ve işletmenin varlıklarına yönelik, ele geçirme ve yolsuzluk eylemleri uzun yıllardan beri önemli bir sorun olmuş ve bu işlemler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Teknolojideki hızlı gelişmeler geçmişe göre, islenen suçların ve …

Devamını Oku »

YOLSUZLUK  KÜRESELLEŞİYOR/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

YOLSUZLUK  KÜRESELLEŞİYOR Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Son yıllarda bu tür örgütlü mali suçlar uluslararası bir boyut kazanmıştır. Uluslararası uyuşturucu trafiği, mafyanın uluslararası bağlantıları ve uluslararası fonları gibi kavramlar mali ve organize suçların da küreselleştiğini göstermektedir. Küreselleşme ile birlikte suç alanları da değişmiş, yeni suç ve suç grupları da ortaya çıkmıştır. Organize …

Devamını Oku »

765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA SAYILAN YOLSUZLUK SUÇLARI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA SAYILAN YOLSUZLUK SUÇLARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Kamu görevlileri tarafından yapılan yolsuzluklar ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununda yolsuzluk yada hukuka aykırı davranışlar sonucu menfaat  temini ile ilgili yasaklar ve fiiller aşağıda ki gibidir. 1-Basit Zimmet: Türk Ceza Kanunun 202. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu …

Devamını Oku »

EKONOMİK YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (11.11.2019)

EKONOMİK YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Devletin rolü ve fonksiyonların genişlemesi ile birlikte siyasal  karar alma sürecinde rol alan kimselerin çıkarlarının artması söz konusudur. Seçmenler, siyasal bilgisizlik ve ilgisizlik etkilerinin bir sonucu olarak, kendilerine daha fazla kamusal mal ve hizmet sunulmasını isterler. Kamusal hizmetlerin talebinin genişlemesi, kamu sektörünün büyümesinin bile …

Devamını Oku »

YÖNETSEL YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

YÖNETSEL YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Yolsuzluk konusunda şimdiye kadar çalışma yapan kişiler yolsuzluğu, Yönetsel ve Siyasal olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak Devlet Denetleme Kurulunun konu ile ilgili yapmış olduğu çalışmada bunlara ilaveten Ekonomik yolsuzluktan da bahsedilmektedir. Bununla birlikte Kamu gücü ve yetkisinin egemen olduğu , Siyasal Sistem, Yönetsel Sistem ve ekonomik hayatın düzenlenmesi ve idaresi ile …

Devamını Oku »

LİTERATÜRDE SİYASAL YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

LİTERATÜRDE SİYASAL YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Ülkemizde yolsuzluk; Yönetim Bilimi başta olmak üzere sosyoloji ve diğer toplum bilimleri açısından çok az irdelenmiş bir konu olduğu için bu konuda kapsamlı bir sınıflandırma çalışması da henüz tam manasıyla yapılmış değildir. Hatta bazı bilim adamları ayrıntılı tasnif yerine, yolsuzlukların tümüne birden “Siyasal …

Devamını Oku »

HİLELİ FİNANSAL TABLO DÜZENLEME NEDENLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (30.10.2019)

HİLELİ FİNANSAL TABLO DÜZENLEME NEDENLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi İşletmelerde hilenin en basit tanımı, çalışanların veya tepe yönetiminin genellikle kişisel menfaatleri için işletme kaynaklarını çeşitli yollarla gizlice kullanmaları olarak tanımlanabilir. Tanıma konuyla yakın ilgisi olmayanlar baktığında işletmelerdeki hilelerin boyutunu önemsemeyebilir. Yapılan araştırmalar, hilelerin işletmeye verdikleri zararın tahminlerin çok üzerinde olduğunu …

Devamını Oku »

HAMİLİ KART YAKINIMDIR SÖZÜYLE İFŞA OLAN KAYIRMACILIK TÜRÜ: NEOPOTİZM/Abdullah ÇAVUŞ

HAMİLİ KART YAKINIMDIR SÖZÜYLE İFŞA OLAN KAYIRMACILIK TÜRÜ: NEOPOTİZM Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık anlamlarına gelmektedir. Nepotizm kavramının Latince’de “Nepot” sözcüğünden gelmektedir. Latince “Nepot” (yeğen) kelimesinden türeyen “Nepotizm” günümüzde gerek ülkemizde gerekse de dünyada her geçen önemli bir sorun olarak kendini …

Devamını Oku »

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi LOBİCİLİK; Belirli bir konuda çıkarlarına uygun sonuçlar oluşması maksadı ile bir araya gelmiş, bu amaçla parlamento, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari çıkarları yaratma faaliyetleri için oluşturulan çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluğa lobi, …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERİN GİRDİĞİ İHALE SÜREÇLERİNDE  YAŞANAN BAZI ŞİRKET YOLSUZLUKLARI/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri uzmanı

ŞİRKETLERİN GİRDİĞİ  İHALE SÜREÇLERİNDE  YAŞANAN BAZI ŞİRKET YOLSUZLUKLARI Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri uzmanı Şirketler çoğu zaman devlete, kamu kuruluşlarına mal ve hizmet sunmak üzere ihalelere girebilmektedirler. Bu ihalelere girebilmek için pek çok belge hazırlamakta, referans ve teminat mektupları almakta ve nihayet kendi araştırma ve hesaplamaları neticesinde tekliflerini sunmaktadırlar. Bütün …

Devamını Oku »
×