Anasayfa / Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzlukla Mücadele

MEMURA VERİLEN HEDİYELER; MEMURU RÜŞVETE ALIŞTIRMADA BUBİ TUZAĞI/Abdullah ÇAVUŞ/E. MASAK UZMANI (23.02.2021)

MEMURA VERİLEN HEDİYELER; MEMURU RÜŞVETE ALIŞTIRMADA BUBİ TUZAĞI Abdullah ÇAVUŞ/E. MASAK UZMANI (23.02.2021) Tüm dünyada kamu görevlilerine verilen RÜŞVET’LER Toplumsal bir KANSER olarak adlandırılmaktadır. Zaman içerisinde kamu görevlileri almış oldukları rüşvetler ile ilgili olarak kendi nefislerini kandıracak bir çok olumlama yöntemleri geliştirmektedirler. Keza rüşvetle mücadele edilmemesi halinde balık baştan kokar …

Devamını Oku »

EKONOMİK YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (11.11.2019)

EKONOMİK YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Devletin rolü ve fonksiyonların genişlemesi ile birlikte siyasal  karar alma sürecinde rol alan kimselerin çıkarlarının artması söz konusudur. Seçmenler, siyasal bilgisizlik ve ilgisizlik etkilerinin bir sonucu olarak, kendilerine daha fazla kamusal mal ve hizmet sunulmasını isterler. Kamusal hizmetlerin talebinin genişlemesi, kamu sektörünün büyümesinin bile …

Devamını Oku »

YÖNETSEL YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

YÖNETSEL YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Yolsuzluk konusunda şimdiye kadar çalışma yapan kişiler yolsuzluğu, Yönetsel ve Siyasal olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak Devlet Denetleme Kurulunun konu ile ilgili yapmış olduğu çalışmada bunlara ilaveten Ekonomik yolsuzluktan da bahsedilmektedir. Bununla birlikte Kamu gücü ve yetkisinin egemen olduğu , Siyasal Sistem, Yönetsel Sistem ve ekonomik hayatın düzenlenmesi ve idaresi ile …

Devamını Oku »

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi LOBİCİLİK; Belirli bir konuda çıkarlarına uygun sonuçlar oluşması maksadı ile bir araya gelmiş, bu amaçla parlamento, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari çıkarları yaratma faaliyetleri için oluşturulan çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluğa lobi, …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/Şirketlerde Yolsuzluk ve Hile Denetimleri Uzmanı

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Şirketlerde Yolsuzluk ve Hile Denetimleri Uzmanı Ticari Rüşvet: Ticari kuruluşta veya başka bir kuruluşta idari işlevleri yerine getiren kişiye yasadışı olarak para, menkul kıymet veya diğer varlıkların verilmesi veya mülkiyetle ilgili hizmetlerin veya mülkiyet haklarının verilmesi ve bunun karşılığında ondan görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunmasının …

Devamını Oku »

FATURA KULLANMA VE DÜZENLEME YOLUYLA YAPILAN ŞİRKET YOLSUZLUKLARI/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

FATURA KULLANMA VE DÜZENLEME YOLUYLA YAPILAN ŞİRKET YOLSUZLUKLARI Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Şirket içi yolsuzluklarda sık başvurulan yöntemlerden biriside yasal faturaların kullanılmasıdır. Yasal faturalar kullanılmak suretiyle; genelde ya var olan gider veya maliyetler şişirilmekte veya hiç olmayan gider veya maliyetler varmış gibi gösterilmektedir. Fatura, vergi usul hukukunda düzenlenen belgeler içinde en …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E.MASAK UZMANI

ŞİRKETLERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E.MASAK UZMANI Bilişim teknolojileri her gün çok hızlı değişmekte ve gelişmekte böylece insanlara çeşitli fayda ve fırsatlar getirmektedirler. Çok geniş ve takibi zor bu fırsatlardan bazıları şirket yolsuzluklarını gerçekleştirmek için kötü yönde kullanılabilmektedir. Bilişim suçu kavramı, bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla ceza hukuku alanında …

Devamını Oku »

ŞİRKET STOKLARI ÜZERİNDEN YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı

ŞİRKET STOKLARI ÜZERİNDEN YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı İşletme çalışan ve yöneticilerinin şirketlerde yolsuzluk yaptıkları alanlardan birisi de işletme stoklarıdır. STOK; İşletmelerde satılmak, üretimde kullanılmak veya tüketilmek üzere tedarik edilen ticari mallar ile ilk madde ve malzeme, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi, yarı mamul, mamul, yan …

Devamını Oku »

MUHASEBE HATALARI ÇEŞİTLERİ VE HATANIN HİLEDEN FARKI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi  

MUHASEBE HATALARI ÇEŞİTLERİ VE HATANIN HİLEDEN FARKI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi   Muhasebe, sosyal ve ekonomik hayatın en önemli bir unsurudur. Muhasebe bilgi sistemlerinde üretilen bilgiler, işletme sahipleri, çalışanları, kredi kuruluşları, yatırımcılar ve kamu tarafından kullanıldığından tüm toplumu ilgilendirmektedir. Muhasebe hata ve hileleri muhasebe bilgi kalitesini düşürmekte ve muhasebe bilgi kullanıcılarını …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE YAŞANAN HİLELER VE HİLE KAVRAMI/Abdullah ÇAVUŞ-E. MASAK Uzmanı(03.10.2019)

ŞİRKETLERDE YAŞANAN HİLELER VE HİLE KAVRAMI Abdullah ÇAVUŞ/ Şirketlerde Yolsuzluk ve Hile Denetimleri Uzmanı (E. MASAK UZMANI) Son yıllarda önemli markalara sahip işletmelerin iflasa sürüklenmesi ve hilenin artması ile işletmelerin finansal zararlara uğraması, hile denetiminin önemini arttırmıştır. İşletmelerin finansal kayıplarını azaltmanın en etkin yolu, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ile olmaktadır. …

Devamını Oku »
×