Anasayfa / Etiket Arşivi: BANDROL

Etiket Arşivi: BANDROL

TRT BANDROLÜNE İLİŞKİN DAVALAR HANGİ MAHKEMELERDE VE NE KADAR SÜREDE AÇILABİLİR?/Abdullah ÇAVUŞ/Vergi Müfettişi

TRT BANDROLÜNE İLİŞKİN DAVALAR  HANGİ MAHKEMELERDE VE NE KADAR SÜREDE AÇILABİLİR? Abdullah ÇAVUŞ Anayasamızın 125. Maddesinde; İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır hükmü bulunmaktadır. Bu açık hükmün yanında Anayasamızda dava yoluna ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelerde bulunmaktadır. İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. …

Devamını Oku »

TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL-ENERJİ PAYI İNCELEMELERİNE DEFTER BELGE İBRAZ ETMEME VE BİLGİ VERMEMENİN CEZASI Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi Anayasamız ve Kuruluş Kanunu ile KAMU HİZMETİ YAYINCISI KURULUŞ GÖREVİ verilmiş olan TRT’nin bu görevini özerklik ve tarafsızlık içerisinde yapması amacıyla 1984 yılında 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu çıkarılmıştır. Anılan kanuna göre TRT’nin …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN AYRICA ÖTV VE KDV ALINACAKMIDIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETLERİ ÜZERİNDEN AYRICA ÖTV VE KDV ALINMALIDIR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununun 4. Maddesinde bandrol ücreti matrahına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre imalatçılar ve ithalatçılar için bandrol ücreti tutarı “ ÖTV HARİÇ KDV MATRAHI” olarak belirlenmiş durumdadır. Kanun metni aynen aşağıdaki gibidir. “Aşağıdaki cihazları …

Devamını Oku »

BANDROL VE ENERJİ PAYI ALACAKLARI İÇİN AF VE YENİDEN YAPILANMA (6111 SAYILI KANUN) /Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROL VE ENERJİ PAYI ALACAKLARI İÇİN AF VE YENİDEN YAPILANMA (6111 SAYILI KANUN) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı …

Devamını Oku »

BANDROL ÜCRETLERİNDE GECİKME HALİNDE MALİYE FAİZİMİ BANKA FAİZİMİ UYGULANACAKTIR?/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROL ÜCRETLERİNDE GECİKME HALİNDE MALİYE FAİZİMİ BANKA FAİZİMİ UYGULANACAKTIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunu gereği tahsil edilmekte olan bandrol ücretinin kanunda gösterilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde kanunda cebri tahsil için atıf VERGİ KANUNLARINDAKİ GECİKME FAİZİ yada 6183 sayılı kanundaki GECİKME ZAMMI uygulanmamaktadır. Bunun yerine gecikilen süreler …

Devamını Oku »

50 AYRI MAKALEDE TRT BANDROL UYGULAMALARI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT Bandrol Uygulamaları konusunda; başta 3093 sayılı TRT gelirleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kanunda atıfta bulunulan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve 5326 sayılı kabahatler kanunu ve uygulamalar, yargı kararlarından hareketle edindiğimiz bilgileri ilgililerin ve araştırmacıların istifadesine sunmak istedik. TRT enerji payı konusunda ve Televizyonların etkileri ve …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ/Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARININ VE PARA CEZALARIN TEBLİGAT USULÜ Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi (07.08.2019) Bilindiği üzere vergi kanunlarının bir nevi anayasası gibi olan 213 sayılı Vergi Usul kanununda vergilendirme aşamaları başta olmak üzere vergilendirme usulüne ve TEBLİGAT usullerine yönelik bir çok hüküm düzenlenmiştir. TRT Bandrol ve enerji gelirleri konusunda ise …

Devamını Oku »

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 Sayılı TRT gelirleri kanunu uyarınca TRT’den bandrol alımına ilişkin ikili bir uygulama bulunmaktadır. İmalatçı veya İthalatçı mükellefler kanunun 3. Maddesinde belirtilen sürelerde bandrol almak zorunda oldukları gibi bu bandrolleri …

Devamını Oku »

BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA CİHAZ BEDELİ KADAR KESİLEN PARA CEZASI ANAYASAYA AYKIRIMIDIR?/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA CİHAZ BEDELİ KADAR KESİLEN PARA CEZASI ANAYASAYA AYKIRIMIDIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Bandrole tabi cihaz üreticileri veya ithalatçıları 3093 Sayılı TRT Gelirleri kanunu 3. Maddesi hükümleri gereği TRT den nakden veya Teminat Mektubu karşılığı nakit ödemeden vadeli olarak bandrol almak zorundadırlar. Vadeli olarak alınan bandrollere ilişkin bandrol …

Devamını Oku »

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI

DANIŞTAY’IN GÜMRÜKLERDE TRT BANDROLÜ TAHSİLİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMA KARARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı kanunun 104 ve 105. ci maddeleriyle 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda çok önemli değişiklikler yapılmıştır.  Bu değişikliklerin en başında bandrole tabi cihaz ithalatları ile ilgili olarak VERGİYİ …

Devamını Oku »
×