Anasayfa / BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

NEDEN BAĞIMSIZ DENETİM/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

NEDEN BAĞIMSIZ DENETİM Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm …

Devamını Oku »

ANKARA YMM ODASI SEÇİMLERİ /ABDULLAH ÇAVUŞ (10.06.2022)

ANKARA YMM ODASI SEÇİMLERİ ABDULLAH ÇAVUŞ (10.06.2022) Ankara YMM Odası seçimleri yapıldı. Seçimde Vergi Denetmeni Kökenli Vergi Müfettişlerinin oluşturduğu DEĞİŞİM GRUBU ile öteden beri oda yönetiminde bulunan meslek mensuplarının oluşturduğu UZLAŞI GRUBU yarıştı. Birde Vergi Müfettişi kökenli bir bağımsız aday vardı. Vergi Müfettişleri ilk kez ayrı bir grup halinde seçime …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLERDE DENETİM YOLLARI NELERDİR?

Kooperatiflerde iç denetim, üst denetim ve dış denetim olmak üzere başlıca üç türlü denetim vardır. İç denetim, kooperatifin tüm faaliyetlerinin gözden geçirilmesi yoluyla yapılan denetimdir. Amacı, kooperatifin her türlü zarara karşı korunup korunmadığının, faaliyetlerin mevzuatla uyum içinde yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasıdır. İç denetim, kooperatif genel kurulu ve ortakları ile denetçilerce yapılmaktadır. …

Devamını Oku »

KOOPERATİFLER ZORUNLU BAĞIMSIZ DENETİME TABİ MİDİR?

Ülkemiz ticari hayatında reform mahiyetinde çok önemli değişiklikler yapan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin başında sermaye şirketlerinin denetim kurullarının kapatılması ve bu şirketlerin denetimlerinin BAĞIMSIZ DENETÇİLER tarafından yapılacağına dair düzenlemeler gelmektedir. 6102 sayılı kanunun lafzı ve ruhu birlikte ele alındığında ülkemizdeki tüm sermaye …

Devamını Oku »

VAKIF İÇ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR – Abdullah ÇAVUŞ (17.07.2017)

VAKIF İÇ DENETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçi (17.07.2017) Vakıfların denetimi, vergi muafiyetleri ve muhasebesi ile ilgili yazı serimizin 3.cüsünde Vakıf İç Denetimlerinde dikkat edilecek hususları açıklamaya çalışacağız. Vakıf yöneticileri, yıl sonundan itibaren altı ay içerisinde yapılacak iç denetim rapor ve sonuçlarını Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-7’deki forma uygun olarak düzenleyerek …

Devamını Oku »

VAKIF DENETİMİ YAPMAYA YETKİLİLER KİMLERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/ Bağımsız Denetçi (16.07.2021)

VAKIF DENETİMİ YAPMAYA YETKİLİLER KİMLERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/ Bağımsız Denetçi (16.07.2021) Ülkemizde 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan Vakıfların varsa kendi denetim birimleri vasıtasıyla iç denetimi ya da Bağımsız Denetim Kuruluşları vasıtasıyla iç denetimlerine ilişkin vakıflar kanunu ve vakıflar yönetmeliğinde yer alan hükümler ve değerlendirmelerimiz iş bu yazımızın konusunu …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (15.03.2021)

BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (15.03.2021) KGK tarafından yayınlanmış olan Denetim Ekibinde Rotasyon konuşu duyurudan hareketle bu konu ve denetim şirketlerindeki 7 yıllık süre sonundaki rotasyonu kaleme alma ihtiyacı doğdu. İş bu yazımızda ROTASYOn tanımından sonra Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki ROTASYON hükümleri ve KGK nın bu konudaki görüşlerini …

Devamını Oku »
×