Anasayfa / Etiket Arşivi: 3093 sayılı kanun

Etiket Arşivi: 3093 sayılı kanun

7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettiş

7033 SAYILI KANUN İLE TRT GELİRLERİ KANUNUNDA YAPILAN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi TRT Gelirleri kanununda 2017 yılında çıkarılan ve 18.06.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7033 sayılı kanun ile çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucu BANDROLE TABİ CİHAZ sayılarında TADADİ olarak yeni belirleme yapılmış olup bu yeni ilave …

Devamını Oku »

TRT ENERJİ PAYI HAKKINDA 5784 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (23.08.2019)

TRT ENERJİ PAYI HAKKINDA 5784 SAYILI KANUN İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER (23.08.2019) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi TRT Gelirleri Kanunu ile ilgili yazılarımızda defaatle belirtiğimiz üzere Anayasamızın 133. maddesi ve TRT Kuruluş Kanunu ile ” KAMU HİZMETİ YAYINCISI” olarak görevlendirilmiş olan TRT’ye yayınlarının finansmanı amacıyla TBMM tarafından 1984 yılında 3093 sayılı …

Devamını Oku »

50 AYRI MAKALEDE TRT BANDROL UYGULAMALARI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT Bandrol Uygulamaları konusunda; başta 3093 sayılı TRT gelirleri kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kanunda atıfta bulunulan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu ve 5326 sayılı kabahatler kanunu ve uygulamalar, yargı kararlarından hareketle edindiğimiz bilgileri ilgililerin ve araştırmacıların istifadesine sunmak istedik. TRT enerji payı konusunda ve Televizyonların etkileri ve …

Devamını Oku »

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (06.08.2019)

BANDROL İÇİN TRT’YE VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARININ PARAYA ÇEVRİLMESİ VE İRAT KAYDINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TESPİT VE UYARILAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 3093 Sayılı TRT gelirleri kanunu uyarınca TRT’den bandrol alımına ilişkin ikili bir uygulama bulunmaktadır. İmalatçı veya İthalatçı mükellefler kanunun 3. Maddesinde belirtilen sürelerde bandrol almak zorunda oldukları gibi bu bandrolleri …

Devamını Oku »

BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA CİHAZ BEDELİ KADAR KESİLEN PARA CEZASI ANAYASAYA AYKIRIMIDIR?/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA CİHAZ BEDELİ KADAR KESİLEN PARA CEZASI ANAYASAYA AYKIRIMIDIR? Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Bandrole tabi cihaz üreticileri veya ithalatçıları 3093 Sayılı TRT Gelirleri kanunu 3. Maddesi hükümleri gereği TRT den nakden veya Teminat Mektubu karşılığı nakit ödemeden vadeli olarak bandrol almak zorundadırlar. Vadeli olarak alınan bandrollere ilişkin bandrol …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME SÜRECİ (TARH,TEBLİĞ, TAHAKKUK, TAHSİLAT)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(27.07.2019)

BANDROL ÜCRETİ GELİRLERİNDE VERGİLENDİRME AŞAMALARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi TRT bandrol ücretinin TARH, TEBLİĞ, TAHAKKUK VE TASİL süreçleri ile vergi hukukundaki vergilendirme aşamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla iş bu makale hazırlanmıştır. Kamu idarelerinin vergi ve vergi benzeri gelirlerin TAHSİLATI esasında birbirini izleyen birden fazla işlemin yapılması ile gerçekleşen bir …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi Önceki yazılarımızda TRT bandrol ve Enerji Payı gelirlerinin Kamu Gelirleri Sınıflandırmaları çerçevesinde vergi benzeri bir gelir olan PARAFİSKAL gelirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıklamıştık. Keza parafiskal gelirlerinde vergi hukukunda geçerli olan vergilendirme aşamaları diye biline Tarh, Tebliğ, Tahakkuk …

Devamını Oku »

TRT GELİRLERİNİN KAMU GELİRLERİ SINIFLANDIRMALARINDAKİ YERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT GELİRLERİNİN KAMU GELİRLERİ SINIFLANDIRMALARINDAKİ YERİ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi/Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç çeşitli kaynaklardan sağlanan kamu gelirleriyle karşılanmaktadır. Kamu ihtiyaçlarını karşılayacak olan kamu hizmetlerinin görülmesi için kamu harcamalarının yapılması gerekmektedir Devlet veya diğer kamu kuruluşları görevlerinin yerine getirebilmesi için yaptığı …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR /Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ VE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Daha önceki yazılarımızda 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 5 ve 6 . maddeleri gereği bandrol ücreti ana para alacağı ile bandrolsüz cihaz satanlar adına kesilecek olan idari para cezalarından kanuni sürelerinde ödenmeyenlerin cebri tahsil ve …

Devamını Oku »

TRT BANDROL GELİRLERİNİN CEBRİ TAKİPLERİNDE 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI VE DAYANAĞI/Abdullah ÇAVUŞ-E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL GELİRLERİNİN CEBRİ TAKİPLERİNDE 6183 SAYILI KANUN UYGULAMASI VE DAYANAĞI/Abdullah ÇAVUŞ-E. Vergi Müfettişi Bilindiği üzere TRT 5018 sayılı kanuna ekli “1 nolu cetvelde” sayılan ve kamu kurum ve kuruluşları arasında değildir. TRT anayasal bir kurum olup, devlet bütçesi dışında BANDROL GELİRİ ve ENERJİ PAYI GELİRİ gibi kendi özel gelirleri …

Devamını Oku »
×