Anasayfa / Etiket Arşivi: 2820 sayılı kanun

Etiket Arşivi: 2820 sayılı kanun

PARTİ DENETİMLERİNDE SAYIŞTAY ESAS İNCELEME RAPORU –  Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

PARTİ DENETİMLERİNDE SAYIŞTAY ESAS İNCELEME RAPORU  Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Sayıştay tarafından gönderilen ilk inceleme raporları Anayasa Mahkemesince karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi, ilk incelemeye ilişkin kararlarında esas incelemenin yapılabilmesi amacıyla partilerin gelir gider belgeleri ve defter kayıtlarının Sayıştaya sunulması için belirli bir süre tayin eder. Partiler bu süre içerisinde gelir gider …

Devamını Oku »

SİYASİ PARTİLERİN BORÇ ALIP- VERMESİ VE TİCARET YASAĞI? Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERİN BORÇ ALIP- VERMESİ VE TİCARET YASAĞI Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Siyasi partiler kanunun 67.ci maddesinde; “Siyasi partiler, hiçbir şekilde hiçbir yerden ve hiçbir kimseden dolaylı veya dolaysız olarak kredi veya borç alamazlar. Ancak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 66 ncı maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında kalan gerçek ve …

Devamını Oku »

2820 SAYILI KANUNUNDAKİ MALİ HÜKÜMLERE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIM VE CEZALARI – Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

2820 SAYILI KANUNUNDAKİ MALİ HÜKÜMLERE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIM VE CEZALARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Siyasi partiler kanunun 74. maddesine göre Anayasa Mahkemesi Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuni uygunluğunu denetlemektedir. Mali hükümlerle ilgili esas itibariyle iki önemli ceza …

Devamını Oku »

SİYASİ ETİK KANUNU TARTIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi (28.05.2020)

SİYASİ ETİK KANUNU TARTIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi (28.05.2020) SİYASİ ETİK gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazları arasında sayılan çok önemli bir kavramdır. Birçok ülkede siyasetçilerin ETİK davranış kurallarını belirlemek amacıyla yapılan yasal düzenlemeler aynı zamanda SİYASETİN FİNANSMANI VE ŞEFFAFLIK kavramlarına ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Siyasetçi için başarı her seçim döneminde …

Devamını Oku »

GELİRİ-GİDERİ OLMAYAN TABELA PARTİLERİ DİKKAT …! Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

GELİRİ-GİDERİ OLMAYAN TABELA PARTİLERİ DİKKAT Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Anayasa Mahkemesi’nin, 5 siyasi partinin 2020 yılına yönelik mali denetimlerine ilişkin kararları 30.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bu partiler için suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kararlara göre, Devrim Hareketi Partisi, Cesur Düşünce Partisi, Ayyıldız Partisi, Anadolu Birliği Partisi ve Kuvayi …

Devamını Oku »

SAYIŞTAY DENETİMLERİNDE İLK İNCELEME SÜRECİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR  ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SAYIŞTAY DENETİMLERİNDE İLK İNCELEME SÜRECİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR  ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması …

Devamını Oku »

PARTİLERİN HESAPLARININ KAMUSAL DENETİMİNE İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi

PARTİLERİN HESAPLARININ KAMUSAL DENETİMİNE İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER Abdullah ÇAVUŞ/ E.Vergi Müfettişi Demokratik sistemlerin en önemli özelliklerinden olan “şeffaflık ya da şeffaf yönetim”, siyasi partilerde de olması gereken en önemli niteliklerden birisidir. Bir devlette kamu siyasaların belirlenmesine etki etme ve iktidarı elde etme amacıyla siyasi faaliyet gösteren siyasi partilerde şeffaflık sağlanmadan, …

Devamını Oku »

SİYASİ PARTİLERİN HARCAMALARI- Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERİN HARCAMALARI Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Siyasi partilerin giderleri, giderlerin belgelendirilmesi, alımlar ve sözleşmeler ile bunlardan kaynaklı sorumluluklara ilişkin düzenlemeler 2820 sayılı siyasi partiler kanunun 70-71 ve 72. Maddelerinde yapılmıştır. Bunların yanında  kesin hesap başlıklı 73. Made de 6111 sayılı kanunla 2011 yılında yapılan değişikliklerle harcama usullerine ilişkin ilave …

Devamını Oku »

PARTİ GELİRLERİNİN TOPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

PARTİ GELİRLERİNİN TOPLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Siyasi Partiler Kanununun 61. Madde hükmü herhangi bir çekinceye mahal bırakmayacak şekilde gelirleri tek tek saymış ve bu sayılanlar dışında başka kanallar aracılığıyla gelir elde edilmesi kapısını kapatmıştır. Bu hususta, yasa koyucu tarafından, partilerin gayrimeşru gelir kaynaklarına sahip olmalarının siyasi hayatın ve …

Devamını Oku »

SİYASİ PARTİLERİN AİDAT GELİRLERİ –  ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERİN AİDAT GELİRLERİ  ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Siyasi partilerin gelir kaynakları 1983 tarihli 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 61.  maddesinde sayılmıştır. Buna göre AİDAT GELİRLERİ aşağıdaki gibidir. Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatı, Partili milletvekillerinden alınacak milletvekilliği aidatı, Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği …

Devamını Oku »
×