Anasayfa / Etiket Arşivi: TRT GELİRLERİ

Etiket Arşivi: TRT GELİRLERİ

TRT GELİRLERİNİN KAMU GELİRLERİ SINIFLANDIRMALARINDAKİ YERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

TRT GELİRLERİNİN KAMU GELİRLERİ SINIFLANDIRMALARINDAKİ YERİ Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi/Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç çeşitli kaynaklardan sağlanan kamu gelirleriyle karşılanmaktadır. Kamu ihtiyaçlarını karşılayacak olan kamu hizmetlerinin görülmesi için kamu harcamalarının yapılması gerekmektedir Devlet veya diğer kamu kuruluşları görevlerinin yerine getirebilmesi için yaptığı …

Devamını Oku »

TRT BANDROL UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL UYGULAMASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Zamanaşımı hukukta belirlenmiş olan bir sürenin geçmesini takiben bir hakkın ortadan kalkması anlamına gelebilir. Konuya kamu alacakları açısından bakıldığında, zamanaşımı, kanunlarda belirtilen sürelerin geçmesi sonucu kamu alacağının ortadan kalkmasıdır. Çeşitli kanunlarda zamanaşımı sürelerine yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte en belirgin …

Devamını Oku »

TRT BANDROL ALACAKLARINDA TECİL UYGULAMASI/ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi(11.07.2019)

TRT BANDROL ALACAKLARINDA TECİL UYGULAMASI ABDULLAH ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi 1. TECİL NEDİR? TRT BANDROL  ALCAKLARINDA TECİL UYGULAMASI VARMIDIR? Tecil ödeme güçlüğü içerisinde bulunan mükelleflere belli şartlar dahilinde ödeme için ek süreler verilmesidir. Uygulamada vergi idaresince kullanılan bir müessese olup, borçlu olan mükelleflerin borçlarını ödemelerini kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Türk Vergi Hukukunda tecil …

Devamını Oku »

İTHAL EDİLEN LÜKS TAŞITLARDA TRT BANDROLÜ UYGULAMASI/Abdullah ÇAVUŞ (17.06.2019)

3093 sayılı TRT Gelirleri Kanununda sayılı bandrole tabi cihazların imalatçıları veya ithalatçıları bu cihazlar için kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahlinde hesapladıkları bandrol ücretlerini bir defaya mahsus olmak üzere TRT Kurumuna ödemek ve bu ödemenin belgesi mahiyetinde TRT den bandrol almak zorundadırlar. Kanunda sayılı cihazların bütünsel olarak tek başına ithalatında …

Devamını Oku »

TRT BANDROLÜNE TABİ OLAN GÖRSEL VE İŞİTSEL YAYINLARI ALABİLEN HER TÜRLÜ CİHAZLAR NELERDİR?Abdullah ÇAVUŞ-TRT Srateji Uzmanı

3093 sayılı kanunun 4/a-10 bendinde yer alan “Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar” cümlesinden ne anlamak gerekiyor? 3093 sayılı kanundaki bu ifadeden anlamamız gereken şey; Bu Kanundaki cihaz ifadesi asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave …

Devamını Oku »

TRT BANDROLÜNE TABİ CİHAZ ÇEŞİTLERİ VE BANDROL ÜCRETİ NİSPETLERİ /  Abdullah ÇAVUŞ-TRT Strateji Uzmanı

TRT BANDROLÜNE TABİ CİHAZ ÇEŞİTLERİ VE BANDROL ÜCRETİ NİSPETLERİ  Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı Anayasamızın 133. Maddesi ile 2954 sayılı kuruluş kanunu gereği Kamu Hizmeti yayıncılığı yapmakla görevlendirilmiş tek kurum olan TRT nin özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı konusunda yasalarla verilen görevlerini yapabilmesinin temel koşulu siyasi iktidarlara tabi olmadan finansmanını kendisinin sağlamasıdır. …

Devamını Oku »

TRT’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı TRT anayasamızın 133. Maddesi gereği Kamu Hizmeti Yayıncılığı yapmakla görevlendirilmiş tekliği, özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı anayasal güvenceye alınmış olan bir yayın kurumudur. TRT ye Anayasamızla verilen özerklik ve tarafsız yayın yapma görevinin en temel koşulu mali açıdan siyasi otoriteye bağlı olmayacak derecede …

Devamını Oku »
×