Anasayfa / Manşet / TRT’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR?

Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT anayasamızın 133. Maddesi gereği Kamu Hizmeti Yayıncılığı yapmakla görevlendirilmiş tekliği, özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı anayasal güvenceye alınmış olan bir yayın kurumudur.

TRT ye Anayasamızla verilen özerklik ve tarafsız yayın yapma görevinin en temel koşulu mali açıdan siyasi otoriteye bağlı olmayacak derecede bağımsız gelir kaynaklarına sahip olmasından geçmektedir.

Anayasamız ve 2954 sayılı TRT kuruluş kanunuyla Kamu Hizmeti yayıncısı olarak görevlendirilmiş olan, Radyo-Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla, 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunu hazırlanmış ve TBMM’de 04.12.1984 tarihinde kabul edilerek yasalaşmış olup, 15.12.1984 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3093 Sayılı kanunun 2. maddesine göre, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır:

  1. a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler,
  2. b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar,
  3. c) Genel bütçeden yapılacak katkılar,

            d)Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri,

  1. e) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler,
  2. f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
  3. g) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler,
  4. h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler,

 

 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş Yönetmeliğinde ana gelir kaynakları farklı Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.

            1-Yukarıdaki gelirlerden İlan ve Reklam gelirleri ve Sponsorluk gelirleri Reklam Dairesi Başkanlığı tarafından,

            2-Konser ve temsil Gelirleri, Program haber ve görüntü satış gelirleri Haber Dairesi ve Arşiv Dairesi ve Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından,

Aşağıda sayılan gelirler ise Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığınca tahsil edilmektedir

            1-Bandrol Ücreti Gelirleri

            2-TRT Enerji Payı Gelirleri

            3-Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler,

            4-Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler

            5- Genel bütçeden yapılacak katkılar,

Sonuç olarak; TRT Anayasamız ve Kuruluş kanunu ile “Kamu Hizmeti Yayıncısı” bir kuruluş olarak görevlendirilmiş olup diğer dünya ülkelerindeki kamu hizmeti yayıncısı olan kurumlarda olduğu gibi, vatandaşlarımızdan topladığı paralarla gerçekleştirmektedir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×