Anasayfa / Etiket Arşivi: dernek

Etiket Arşivi: dernek

DERNEK KURULUŞU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER Abdullah çavuş/E.Vergi Müfettişi

DERNEK KURULUŞU SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER Abdullah çavuş/E.Vergi Müfettişi Dernekler İl Müdürlüğüne kuruluş için gerekli evrakları teslim ettikten sonra, il müdürlüğünün vereceği alındı belgesi ile birlikte dernek kurulmuş  sayılmaktadır. Bununla birlikte dernek yönetim süreçlerine geçebilmesi için, önemli süreçler bulunmaktadır. Bu süreçlerde dernekler üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediği taktirde, hem fesih tehlikesi …

Devamını Oku »

DERNEKLERİN İZİNLE KULLANABİLECEĞİ KELİMELER – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

DERNEKLERİN İZİNLE KULLANABİLECEĞİ KELİMELER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Dernekleri unvanlarında kullanacağı bazı kelimeler konusunda 5253 sayılı Dernekler kanunun 28. Maddesinde düzenleme yapılmıştır. Dernek adları Madde 28- Dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimeler İçişleri Bakanlığının izni ile …

Devamını Oku »

DERNEKLERE ÜYE OLMASI YASAK OLAN KİŞİ VE  MEMURLAR- Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

DERNEKLERE ÜYE OLMASI YASAK OLAN KİŞİ VE  MEMURLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Dernekler kanunun 3. Maddesi hükümlerine göre; Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel …

Devamını Oku »

DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR?- ABDULLAH ÇAVUŞ/ESKİ VERGİ MÜFETTİŞİ

DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR ABDULLAH ÇAVUŞ/ESKİ VERGİ MÜFETTİŞİ  Dernek; tüzel ya da gerçek en az yedi kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde, belirli ve ortak bir maksadı hayata geçirmek doğrultusunda, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek amacıyla oluşturmuş oldukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluğu olmaktadır. 5253 Sayılı Dernekler Kanunun 2/a maddesinde …

Devamını Oku »

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖNEMİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küreselleşme ve globalleşme süreci sonucunda, Dünya politikası, ekonomisi ve siyasal sistemler üzerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Türkiye’de bu değişikliklerden hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilenmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinin sonrasın da çoğulcu katılımın olduğu batı tipi demokrasiler …

Devamını Oku »

DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. 721 sayılı Türk …

Devamını Oku »

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER VE KAYIT USULÜ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (30.09.2019)

DERNEKLER TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (30.09.2019) Daha önceki yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere dernekler tüzel kişilik olarak Kurumlar Vergisi Mükellefi değildirler. Bununla birlikte iktisadi işletmeleri olması halinde Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. Keza kurumlar vergisi mükellefi olan derneklerin vergi kanunları uyarınca tutacakları defterler ve kayıt esasları 213 …

Devamını Oku »

DERNEKLERİN KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

DERNEKLERİN KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Ülkemizde 120.000 in üzerinde dernek bulunmaktadır. Ülkemizdeki derneklerin çok büyük çoğunluğu maddi sıkıntı içerisindedir. Üye aidatları dışında gelirleri bulunmamaktadır. Üyeler ise kuruluş yıllarında büyük bir heyecanla aidatlarını öderken sonraki yıllarda aidat ödemekte istekli davranmamaktadırlar. Maddi sıkıntı çeken bu tür derneklerdeki vergi …

Devamını Oku »
×