Anasayfa / Manşet / ANKARA SMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISININ ARDINDAN ÖNERİLER/ Abdullah ÇAVUŞ/SMMM (11.05.2024)

ANKARA SMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISININ ARDINDAN ÖNERİLER/ Abdullah ÇAVUŞ/SMMM (11.05.2024)

ANKARA SMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISININ ARDINDAN ÖNERİLER

Abdullah ÇAVUŞ/SMMM

8 Mayıs Perşembe günü Ankara SMMMO Oda Meclisi toplantısı gerçekleşti.

Enflasyon düzeltmelerinin ve kurumlar vergisi beyan döneminin getirmiş olduğu yorgunluğun, iş yükünün ve angaryaların sonucu iyice bunalmış meslektaşlarımızın eleştirileri ile Oda Meclis toplantısının hareketli geçeceği önceden belliydi zaten.

Toplantıda yaşananlardan hareketle; oda meclislerinin çalışma usulleri ve toplantıda konuşulan ve sorunların çözümüne ilişkin çözüm önerileri ve vakit yetersizliğinden konuşulmayan konularda bir dizi yazı yazmaya karar verdim.

Öncelikle ifade etmek gerekirse uzun yıllardır eleştirdiğimiz nispi temsil seçim sisteminin olumsuz sonuçlarından kaynaklı sıkıntıların bazı sonuçları dün akşam tekrar gün yüzüne çıktı.

Hatırlatmak gerekirse Ankara odasının son seçimlerinde gruplar ve çıkardıkları temsilci sayıları aşağıdaki gibiydi.

ÇDGM GRUBU 4

DEMOKRAT GRUP 1

MESLEKTE BİRLİK 2

DEĞİŞİM GRUBU 1

ANMESDAY 1

Bu sonuçlardan hareketle yönetim kurulu icra heyeti 4 delegesi bulunan ÇDGM dışarıda bırakılarak diğer gruplar tarafından oluşturulmuştu.

Benzer durum İzmir odasında da gerçekleşmişti.

Sonuç olarak; Oda seçimlerinden sonra oluşan ilk yönetim tarafından komisyonlar ve Oda Meclisi oluşturuldu. Oda meclisi ise yapılan ilk toplantıda başkanını ve divan üyelerini seçmişti.

Aradan bir buçuk yıl geçtikten sonra; ASMMMO da Meslekte Birlik grubundan seçilen 2 yönetim kurulu üyesinin gruplarından ayrılması ve yeni grup kurmaları sonucu icra heyetinde de değişim yaşandı. Daha önce 4 temsilci ile icra dışında kalan ÇDGM grubunun başkanlığında yeni icra heyeti oluştu.

Takip edenlerimizin bildiği üzere öteden beri nispi temsilin mevcut uygulanma şeklinin mesleğe ve meslektaşlarımıza zarar verdiği ve odalarının yönetiminde sıkıntılar yarattığı konularında yazılarımız ve sosyal medya paylaşımlarımız vardı.

Esasında nispi temsilin çoğulcu demokrasiye katkı verdiğini söyleyenlerin İzmir ve Ankara seçimleri sonrası oluşan yeni yönetimleri gerekçe göstermeleri ve yönetimlerin oluşum şekli bende acaba bu kişiler haklımı sorusunu doğurmuştu.

Ama yaşanan kısa süreç gösterdi ki bir sonraki secimin hesapları ve bundan dolayı gruplar içinde yaşanan kavgalar sonucu hızlı bölünmeler yaşandı.

Ve Nispi Temsil yine yapacağını yaptı.

An itibariyle Ankara ili de meslekte birlik kökenli 6 veya 7 grup oluştu.

Çağdaş ve Demokrat gruplarda da benzer tartışmalar yaşanıyor.

El sonuç yönetim kurulu üyeleri içinde yeniden seçim yapıldı ve yeni icra heyeti oluştu.

Bu yönetim ufak bazı ilavelerle Yeni Oda Meclisini oluşturdu ve ilk toplantısı yapıldı.

Öğrendiğim kadarıyla oda meclisimiz 1994 yılında dönemin oda yönetimi tarafından çıkarılan yönetmeliğe  göre aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

1-Mevcut oda yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri

2- Önceki dönem oda yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri

3-Görevde bulunan TÜRMOB Ankara Temsilcileri

4- Ankara TESMER yönetim kurulu üyeleri

5-İlçe temsilcileri

6- Oda Komisyon Başkanları

7-Yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olan mesleklerinde bilgi ve tecrübe sahibi meslek mensupları

Yazımızın yazım tarihi itibariyle web sitesinde Danışma Meclisi üyeleri sayfası boş olarak durmaktadır.

ASMMMO web sitesinde önceki dönemde yayınlanan danışma meclisi üye sayısı 370 kişi olarak gözükmektedir.

Bununla birlikte son toplantıya bu üyelerinin yarısı kadar üye katılım sağladı.

Bu açıklamalardan sonra toplantıya ilişkin tespitlerimiz aşağıdaki gibidir.

Oda meclisi Başkanı ve Divanı seçimi ve sonrasında yaşanan tartışmalar gösterdi ki USUL VE ESAS kavramlarında dahi anlaşamıyoruz.

Yukarıda da değinildiği üzere; ASMMMO Oda Meclisi 1994 yılındaki oda yönetimi tarafından çıkarılan bir iç yönetmeliğe göre yönetilmekte.

Esasında oluşum şekli ve toplantı yönetimi ile alınan kararların tavsiye niteliğinde olduğuna ilişkin düzenlemeler bu iç mevzuatta bulunmakta.

Yönetmelik hükümleri gereği Oda meclis Başkanı mevcut Oda Başkanımız Sayın TURGUT BAHADIR.

Oda meclisinin ise üyeler arasından bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçmesi gerekmektedir.

Dün akşamki toplantıda toplantıyı açan arkadaşımız divan oluşumu için önerge varmı diye sordu ve divana verilen tek önergeyi okudu.

Yeni oluşan Oda İcra Kurulu tarafından verilen önerge kabul edildi ve önceki divan heyeti değişti.

Yeni Oda Meclis divanı oluştu.

Divan yerini aldı açılış konuşmasını yaptı ve ip bundan sonra koptu.

Toplantıyı eski meclis başkanı ve heyeti açmalıydı diyenler çok sert eleştirilerde bulundular.

Ama işin ilginci bir konuşmacının sorusuyla ortaya çıktı; eski oda meclisi divanından salonda sadece 1 kişi vardı.

Kısaca eski yönetimde oda meclis divanının değişeceği kabulündeydi.

Bu tartışmalar divan oluşumu için önerge talep edildiği anda yaşansa idi usulü bir tartışma olarak yerinde olabilirdi.

Keza eleştiri yapanlar önerge verselerdi belki oda meclis yönetimi muhalefet tarafından bile oluşabilirdi

El sonuç bu tartışmalar yerine meslektaşı MESLEĞİ BIRAKMA NOKTASINA getiren ve ofislerde sabahlatan angaryaların çözümü noktasında yapılması gereken tartışmalara ve önerilere vakit kalmadı.

Divan konuşmaları 5 dakika ile sınırlandırdı

Konuşmacıların birçoğu daha çok yeni oda yönetiminin oluş şeklinden kaynaklı iç hesaplaşmaları yapar gibiydi.

Bazı konuşmacılar kavga edecek gibiydi.

Sert ve hırçın bir üslup ile konuşmalarını yaptılar.

Bununla birlikte herhangi bir grup aidiyeti olmayan genç arkadaşlar yaşadıkları sıkıntıları ve gelecekten umutsuzluklarını samimiyetle dile getirdiler.

Ve meslek örgütünden çözümü noktasında yardım talep ettiler.

Bu genç meslektaşları kutluyorum.

Divanın oluşumundan sonra Oda Başkanı Sayın TURGUT BAHADIR tarafından odanın faaliyetleri konusunda detaylı bir konuşma yapıldı.

Konuşmasında meslek sorunların çözümü noktasında ASMMMO yönetimi tarafından yapılan çalışmalar ve TÜRMOB tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

Oda başkanının konuşmasından sonra sırayla toplantıya katılan meslektaşlarımız söz aldılar.

Yapılan konuşmalardan aklımda kalan konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir.

1-İlk konuşmacı yeşil pasaportun konusunun önemine ve gerekliliğine değindikten sonra buna diğer sorunlar var iken bunu talep etmemize karşı gelenlerin mesleki vizyonların yetersizliği konusunda görüşler sarf edince diğer konuşmacılardan epeyce tepkiler aldı.

Tepkiler vizyonerlik meselesine takılı kalsa da bazı meslektaşlarda mevcut gelir durumlarıyla yurt dışına çıkmanın mümkün olmadığı ortamda yeşil pasaportun ana gündem maddesi olmaması gerektiğini dile getirdiler

Şahsen uluslararası firmalarda çalışan SMMM lerin yurt dışındaki firmaları ile görüşmeleri açısından vizesiz kolayca yurtdışına çıkabilmelerinin için önemli bir gereklilik olduğuna inanmaktayım.

Keza müfettişlik gibi yada yeşil pasaport alabilen avukatlık mesleği gibi kariyer ve akademik bir meslek olan SMMM mesleğine mensup kişilerin diğerlerine tanınan bu haktan yararlanmaları gerektiği düşüncesindeyim.

2- Toplantıda konuşulan ve eleştiri konusu yapılan kinci husus ise TÜRMOB tarafından organize edilen ve 71 oda tarafından aynı anda yapılan basın açıklamalarına ilişkindi.

Bazı konuşmacılar ortak metinli bir basın açıklamasına karşı geldiler.

Bazı konuşmacılarda basın açıklaması tarihinin 24 Nisan olarak belirlenmiş olmasından mütevellit TÜRMOB u eleştirdiler.

Gerekçe olarak belirlenmiş olan tarihin beyanname verme dönemin son günlerine denk gelmesi ve SMMM lerin ofislerini terk ederek açıklamaya davet edilmelerinin doğru olmadığını ileri sürdüler.

3- Enflasyon düzeltmesinin ilk dönemde kaldırılmasının olumlu olduğu onuşunda tüm konuşmacılar hemfikir oldu.

4-Bununla birlikte enflasyon düzeltmesinin yıllık olarak yapılması gerektiği konusunda da girişimlerde bulunulması talep edildi.

5-Bir meslektaşımız enflasyon muhasebesinden kaynaklı ek iş yükünün ücretlendirilmesi konusuna dikkatleri çekti

6- Bir konuşmacı eğitim salonlarından birisine rahmetli İbrahim ULUSOY un isminin verilmesini istedi.

7- Bir konuşmacı eğitim salonlarından birisine rahmetli Nusret KURDOĞLU  un isminin verilmesini istedi.

8- Çukurambar’daki arsaya yeni hizmet binası yapılmasına ilişin konuşmalar yapıldı

9- Eylemsellik konusunda söz alan bir konuşmacıda birazda espiri ile karışık zincire bağlanmadan benzin döküp yakmaya kadar eylemler yapılmaması halinde sorunların çözülemeyeceğine ilişkin sözler sarf etti.

Yeri gelmiş iken ifade etmek gerekirse kariyer meslek mensuplarının eylem şekillerinin buna uygun olması gerektiği görüşündeyim.

BU KONUDAKİ ÖNERİLERİME GELECEK OLURSAK;

1-Tiwitterde gündem olmak için yaklaşık 126.000 üye ve yaklaşık 40.000 stajyer ile mesaj paylaşımlarının organize edileceği alt yapının oluşturulması

2-Bu konuda birlikte hareket edebilme bilincinin sağlanmasının temin edilmesi

3-Tüm beyannamelerin beyan süresinin son günlerine bırakılması

4-CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamına toplu bilgilendirme ve taleplerin yapılması

5- Meslektaş milletvekillerinin düzenli olarak bilgilendirilmeleri

6-Plan Bütçe komisyonu üyelerinin düzenli olarak bilgilendirilmesi

7- Basında  yer alabilmemiz için reklam, ilan dahil her türlü yolların denenmesi

8-Partilerin İdari ve Mali İşler Başkanlıklarının düzenli olarak bilgilendirilmeleri

9-Twitter dışındaki sosyal medya alanlarının değerlendirilmesi

Oda meclis toplantıları mesleğimizin geleceği olan gençlerin meslek siyasetinde kürsü hakimiyetleri ve hitabetlerini geliştirmeleri ve kıdemli meslektaşlardan öğrenecekleri açısından bakıldığında bir nevi OKUL KONUMUNDA OLAN önemli demokratik bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunun için genç meslektaşların katılımı ve konuşmaları son derece önemlidir.

Bununla birlikte oda seçimlerinde yarışan grupların başkanlarının yada temsilcilerinin de gruplarının fikirlerini ve çözüm önerilerini anlatmaları ve seçmen olan meslektaşa ulaşmaları da son derece önemlidir.

Bu açıdan oda meclisinde yapılan konuşmaların videoları ve metinlerini odanın web sayfasında yayınlanmasında fayda olacağını düşünmekteyim.

Öte yandan son oda meclisi toplantısına katılmayan dernek başkanları/grup temsilcileri vardı.

Keza katılıpta görüş belirtmeyen temsilcilerde vardı.

Öte yandan oluşum şekli yukarıda verilen oda meclisinde bu yapıdan hareketle son oda meclisinde katılımcılar arasında oda meclis üyesi olmaması gereken kişiler olduğu da düşünülmektedir.

Hatta bu kişilerden bazıları da söz alarak uzun eleştirisel konuşmalar yapmış durumdadırlar.

Son olarak oda meclisinin yukarıda sayılan kişilerden oluşması gerekmekte olup bu kişiler içinde seçimlere giren ve oda kurullarına temsilci veremeyen dernek veya grupların temsilcilerinin yer almadığı görülmektedir.

Bu durumun çoğulcu demokratik katılım açısından sakıncalı olduğunu ve oluşum şeklinin yeniden belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Geçiş döneminde oda yönetimi tarafından bu dernek veya grupların başkanlarının oda meclisine davet edilmelerinde fayda bulunmaktadır.

TAM BU TESPİTTEN HAREKETLE ODA MECLİS DİVANINA VE YENİ İCRA HEYETİNE BAZI ÖNERİLERİM OLACAKTIR.

1- Oda meclisine seçilecek üyeler ile ilgili iç yönetmelik gözden geçirilmelidir.

2-Bu düzenlemeye seçimlere katılan dernek veya grupların başkan veya temsilci düzeyinde en az 1 kişi ile katılımları sağlanmalıdır.

3-Genç meslektaşların ve stajyerlerimizin odamızın işleyişini ve kendilerini yöneten veya yönetmeye talip olan üstatlarını tanımlarını temin etmek amacıyla en azından gözlemci düzeyinde katılımları sağlanmalıdır.

4-Mevcut uygulamada bir değişikliğe gidilerek dernek/grup başkanı veya sözcülerine grupları adına konuşmak zere 10 dakikalık süreler verilmesi sağlanmalıdır.

Böylece seçime giren grupların görüşlerini ve başkan adayları ve temsilcilerini de tanıma fırsatı bulalım.

5- Grup konuşmalarından sonra da talep eden her meslektaşımıza 5 dakika konuşma süresi verilmelidir.

6-Oda meclis toplantılarının ve konuşmaların videolarının web sitesinde yayınlanması sağlanmalıdır.

7-Oda meclis toplantıları sınırlı vakit olan akşam saatleri yerine cumartesi veya Pazar günleri gündüz saatlerinde yapılmalıdır.

Böylece meslektaşlarımızın odamızı yönetmeye talip olan adayları tanımlarına imkan vermiş oluruz.

Demokrasinin de daha sağlıklı işlemesine katkı veririz iye düşünmekteyim.

Son olarak mevcut nispi temsil uygulamasının Oda Meclislerinde uygulanmasını ve nispi temsil sistemi ile genel kurullarda seçilen oda meclisi içinden komisyonların seçilmesini oda meclislerinin TBMM dekine benzer bir uygulama ile oda yönetimlerini denetleyecek mekanizmalarla donatılmaları konusundaki görüşlerimiz ayrı bir yazımızın konusu olacaktır.

Hakkında admin

Check Also

NEDEN BAĞIMSIZ DENETİM/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

NEDEN BAĞIMSIZ DENETİM Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Bağımsız denetim; işletmelerin yıllık finansal tablo ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×