Anasayfa / Etiket Arşivi: VAKIFLAR KANUNU

Etiket Arşivi: VAKIFLAR KANUNU

VAKIF YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINABİLİRMİ?- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIF YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINABİLİRMİ? Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi İş bu makalemizde vakıf yöneticilerinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce hangi koşullarda görevlerinden alınacağına ilişkin mevzuat hükümlerini araştırmış bulunuyoruz. Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. I-MEDENİ KANUN Türk Medeni kanunu 109.madde düzenlemesi ile vakıflara örgütlenme şekli …

Devamını Oku »

VAKIFLARDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLER- Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

VAKIFLARDA BEYANNAME VE BİLDİRİMLER Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi VAKIFLAR Kanunu 32. Maddesine göre; Vakıf Yönetimi, vakfın yönetici veya yönetim kurulu üyeleri listesini, bir önceki yıla ait faaliyet raporlarını, bütçe ve bilançolarını, gayrimenkullerini, malî tablolarını ve bu tabloların uygun araçlarla yayınlandığına dair belgeyi, işletme ve iştiraklerinin malî tabloları ile yönetmelikle …

Devamını Oku »

VAKIFLARIN TUTACAĞI DEFTERLER – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARIN TUTACAĞI DEFTERLER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıfların tutacağı defterler ile ilgili birincil mevzuat düzenlemesi vakıflar kanunu ve bu kanunun uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan vakıflar yönetmeliği ile yapılmıştır. Bunun dışında 213 sayılı vergi usul kanununda vergi mükelleflerinin tutacağı defterlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler vakıfların kuracağı iktisadi işletmeler ile sermaye …

Devamını Oku »

VAKIFLAR KANUNUNDA İÇ VE DIŞ DENETİM- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLAR KANUNUNDA İÇ VE DIŞ DENETİM Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar kanununda denetim İÇ DENETİM VE DIŞ DENETİM olarak  ikiye ayrılmıştır. Bu makalemizde kanunda ve yönetmelikte DENETİM ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Vakıf senetlerinde denetim organına yer veren vakıflarda iç denetim bizzat bu organları eliyle yapılabileceği gibi bağımsız denetim …

Devamını Oku »

VAKIFLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER -Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIFLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Yeni vakıfların yönetim organı vakıf senedine göre oluşturulur. Yöneticilerin çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması zorunludur. Bu vakıfların organlarında ölüm, istifa ya da herhangi bir nedenle eksilme olduğu takdirde vakıf senedindeki hükümlere göre eksiklik tamamlanır. Vakıf senedinde hüküm bulunmaması halinde; öncelikle senet değişikliği yapılmak suretiyle …

Devamını Oku »

YABANCI VAKIFLARIN TÜRKİYE’DE ŞUBE/TEMSİLCİLİK AÇMASI -Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

YABANCI VAKIFLARIN TÜRKİYE’DE ŞUBE/TEMSİLCİLİK AÇMASI Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Vakıflar Kanununun 5 ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere, Yabancılar Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Ancak yeni vakıfların yönetim organlarında görev alanların çoğunluğunun Türkiye’de yerleşik bulunması gerekir. Vakıf kurucu/kurucularının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte; yabancı …

Devamını Oku »

VAKFIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER – Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfetişi

VAKFIN KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfetişi Vakıf kuruluşu oldukça teknik ve derneklere göre biraz daha uzun süren bir süreçtir. Vakıf kuruluşu için öncelikle gerçek ya da tüzel kişi ya da temsilcisi aracılığı ile noterde resmi senet düzenlenerek, vakıf kurma iradesi beyan edilir. Noterde hazırlanan resmi senedin bir örneği, …

Devamını Oku »

VAKIF ÇEŞİTLERİ NELERDİR?- Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

VAKIF ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi Türk Medeni Kanunu’nun 101/1. Maddesine göre vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan mal topluluklarıdır. Tanımda da görüldüğü gibi vakfı oluşturan iki önemli unsur vardır ve bunlar; özgülenecek bir malvarlığı ve bu malvarlığının özgüleneceği amaçtır. …

Devamını Oku »
×