Anasayfa / Hile ve Suistimal Denetimi

Hile ve Suistimal Denetimi

ŞİRKETLERDE MUHASEBE HİLELERİ YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı(04.07.2020)

ŞİRKETLERDE MUHASEBE HİLELERİ YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUK ÖRNEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı İşletmelerde çalışanlar yöneticiler tarafından yapılan ve işletmenin varlıklarına yönelik, ele geçirme ve yolsuzluk eylemleri uzun yıllardan beri önemli bir sorun olmuş ve bu işlemler giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Teknolojideki hızlı gelişmeler geçmişe göre, islenen suçların ve …

Devamını Oku »

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !)/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Kamunun Kural Koyma Erkine Müdahale Yoluyla Yapılan Yolsuzluklar (LOBİCİLİK !) Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi LOBİCİLİK; Belirli bir konuda çıkarlarına uygun sonuçlar oluşması maksadı ile bir araya gelmiş, bu amaçla parlamento, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari çıkarları yaratma faaliyetleri için oluşturulan çeşitli çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluğa lobi, …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/Şirketlerde Yolsuzluk ve Hile Denetimleri Uzmanı

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUĞUN NEDENLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Şirketlerde Yolsuzluk ve Hile Denetimleri Uzmanı Ticari Rüşvet: Ticari kuruluşta veya başka bir kuruluşta idari işlevleri yerine getiren kişiye yasadışı olarak para, menkul kıymet veya diğer varlıkların verilmesi veya mülkiyetle ilgili hizmetlerin veya mülkiyet haklarının verilmesi ve bunun karşılığında ondan görevi ile ilgili bazı eylemlerde bulunmasının …

Devamını Oku »

HİLE ÜÇGENİ VE ŞİRKET YOLSUZLUKLARI/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suiistimal Denetimleri Uzmanı

HİLE ÜÇGENİ VE ŞİRKET YOLSUZLUKLARI Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı Literatürde hileli eylemlere neden olan unsurlar, uzun süreden beri tartışılmaktadır. Tartışmalar bir kimsenin hileli işlemlere neden olan faktörleri açıklayan Hile Üçgeni kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Hilenin hangi saikle yapıldığına ilişkin araştırmalar, hile yapanların hileyi üç unsurun bir araya gelmesi sonucu …

Devamını Oku »

ŞİRKET BİLGİLERİNİ SIZDIRMA SURETİYLE YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

ŞİRKET BİLGİLERİNİ SIZDIRMA SURETİYLE YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Şirketlerin hayatları için önemli olaylar vardır. Bunlar şirket ortaklıkları, partnerlik anlaşmaları, devir olma veya devralma kararları, şirket birleşmeleri, şirket satın almaları, borsaya açılma olarak sayılabilir. Keza teknolojik üst düzey bilgi gerektiren üretim yapan işletmelerin imalat reçeteleri ve ürün bileşenleri son …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/E.MASAK UZMANI

ŞİRKETLERDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANILARAK YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/E.MASAK UZMANI Bilişim teknolojileri her gün çok hızlı değişmekte ve gelişmekte böylece insanlara çeşitli fayda ve fırsatlar getirmektedirler. Çok geniş ve takibi zor bu fırsatlardan bazıları şirket yolsuzluklarını gerçekleştirmek için kötü yönde kullanılabilmektedir. Bilişim suçu kavramı, bilişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla ceza hukuku alanında …

Devamını Oku »

ŞİRKET STOKLARI ÜZERİNDEN YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı

ŞİRKET STOKLARI ÜZERİNDEN YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı İşletme çalışan ve yöneticilerinin şirketlerde yolsuzluk yaptıkları alanlardan birisi de işletme stoklarıdır. STOK; İşletmelerde satılmak, üretimde kullanılmak veya tüketilmek üzere tedarik edilen ticari mallar ile ilk madde ve malzeme, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi, yarı mamul, mamul, yan …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE BELGEDE SAHTECİLİK YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUKLAR/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı

ŞİRKETLERDE BELGEDE SAHTECİLİK YOLUYLA YAPILAN YOLSUZLUKLAR Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve Suistimal Denetimleri Uzmanı Daha önceki yazılarımızda şirketlerde; firma sahiplerinden, profesyonel CEO/Genel Müdürlerine ve her kademedeki çalışanlarına kadar  bir çok kişi tarafından yolsuzluk olayları yaşandığı açıklamıştık. Bu yazımızda şirket yolsuzluklarında başvurulan yöntemlerden BELGEDE SAHTECİLİK konusuna değineceğiz. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre BELGE; Bir …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE BORDRO YOLSUZLUKLARI/Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve suistimal Denetimleri Uzmanı

ŞİRKETLERDE BORDRO YOLSUZLUKLARI Abdullah ÇAVUŞ/Hile ve suistimal Denetimleri Uzmanı Çok çalışanın bulunduğu hizmet ve üretim işletmelerinde ücretlerle ilgili şirket yolsuzlukları da sık görülmektedir. Bu tip işletmelerde çalışan sayısının fazlalığı ve iş gücü sirkülasyonunun çokluğu bu alanda görülen yolsuzlukları da arttırmaktadır. İşletmeler insan kaynakları olmaksızın var olamazlar. Bu sebeple personel, insan …

Devamını Oku »

ŞİRKET YOLSUZLUKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi (10.10.2019)

ŞİRKET YOLSUZLUKLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi Son yıllarda küresel ölçekli büyüklüğü olan ENRON gibi şirketlerde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle özel sektörde yaşanılan yolsuzluklar konusunda araştırma ve anketler yapılmaya başlanılmıştır. Büyük denetim firmalarında yapılan hile ve suiistimal denetimleri ile ilgili yapılan bütünsel değerlendirmelerde ise şirket yolsuzluklarının sebepleri sonuçları ve ortak …

Devamını Oku »
×