Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?

Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

Önceki yazılarımızda TRT bandrol ve Enerji Payı gelirlerinin Kamu Gelirleri Sınıflandırmaları çerçevesinde vergi benzeri bir gelir olan PARAFİSKAL gelirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıklamıştık.

Keza parafiskal gelirlerinde vergi hukukunda geçerli olan vergilendirme aşamaları diye biline Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil aşamalarının parafiskal gelirler içinde söz konusu olduğunu ifade etmiştik.

Bu tespitlerimizden hareketle iş bu yazımızda TRT bandrol ve Enerji payı mükelleflerinin kimler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

1-  3093 sayılı Kanunda TRT’nin İki Temel Gelir Unsuru Bulunmaktadır.

3093 sayılı kanun uygulamasında ise ; TRT nin iki temel gelir kaynağı bulunmaktadır.

Bunlar ;

a-  TRT Bandrol Geliri:

3093 sayılı kanunda sayılan Bandrole Tabi Cihazların satışından önce bir defaya mahsus olarak kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde hesaplanarak ödenen BANDROL ÜCRETLERİ

3093 sayılı kanunun 4 /a maddesinde bandrole tabi cihazlar ve matrah ve vergiyi doğuran olay, verginin mükellefleri konusunda düzenlemeler bulunmaktadır.

Kanunun 5/ a ve b maddelerinde de ise beyanname, tahsilat usulü ve ödeme süreleri ile kanuni sürelerde ödeme yapılmaması halinde cebri takip işlemlerinin 6183 sayılı kanuna göre yapılacağına dair düzenlemeler mevcuttur.

bTRT Enerji Payı Geliri:

3093 sayılı kanunun 4/c maddesinde ise Nihai tüketicilere yapılan elektrik enerjisi üzerinden kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde hesaplanarak TRT ye ödenecek olan ENERJİ PAYI na ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

3093 sayılı kanunun 5/c maddesinde ise ödeme süresi, mutabakat, 6183 sayılı kanuna göre gecikme faizi hesabı ve kanuni sürelerde ödeme yapılmaması halinde cebri takibatın 2004 sayılı kanuna göre yapılacağına dair hükümler bulunmaktadır.

2- TRT Bandrol ve Enerji Payının Mükellefleri Kimlerdir?

Vergi hukukunda mükellef; üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

a- TRT Bandrol Ücreti Mükellefleri

Bandrol mükellefleri konusunda 3093 sayılı kanunun 4/a maddesinde ve 4/b maddesinde iki ayrı düzenleme yapılmıştır.

Buna göre bandrol ücreti mükellefleri aşağıdaki gibidir.

– Kanunda sayılan bandrole tabi cihazların imalatçıları

– Kanunda sayılan Bandrole tabi cihazların ithalatçıları

– Kanunda sayılan bandrole tabi cihazları Ticari İthalat dışında yurda getirenler ( Bu kişiler genellikle yurt dışından yolcu beraberinde bandrole tabi cihaz getirenler yada kargo suretiyle ithalat yapan kişilerdir)

TRT bandrol Ücreti MÜKELLEFİDİRLER

b- TRT Enerji Payı Mükellefleri:

 3093 sayılı kanun 4/c maddesinde; “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler” TRT Enerji payı MÜKELLEFİ olarak tanımlanmıştır.

Lisans Sahibi Tüzel kişiler tanımlaması ile EPDK dan elektrik üretimi lisansı almış olan firmalara atıf yapılmıştır.

Ülkemiz mevzuatında enerji üretimi yapmak isteyen firmalar EPDK dan lisans almak zorundadırlar.

Bunun dışında üretim yapmamakla birlikte serbest piyasa koşullarında üretim yapan firmaların üretimlerini pazarlayan firmalar da EPDK dan lisans almak zorundadırlar.Bununla birlikte bu firmaların elektrik üretimlerinin pazarlanması ile ilgili olarak TEİAŞ bünyesinde PMUM YENİ ADIYLA (EPİAŞ) denen bir borsa kurulmuş olup, üretilen elektriğin nihai tüketici yerine bu borsada işlem gören firmalara satılması halinde TRT payı ödeme mükellefiyetleri bulunmamaktadır

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×