Anasayfa / Manşet / TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?Abdullah ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

TRT BANDROL ÜCRETİ VE ENERJİ PAYI
MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?

Abdullah
ÇAVUŞ/ E. Vergi Müfettişi

Önceki yazılarımızda TRT bandrol ve Enerji
Payı gelirlerinin Kamu Gelirleri Sınıflandırmaları çerçevesinde vergi benzeri bir
gelir olan PARAFİSKAL gelirler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini açıklamıştık.

Keza parafiskal gelirlerinde vergi
hukukunda geçerli olan vergilendirme aşamaları diye biline Tarh, Tebliğ,
Tahakkuk ve Tahsil aşamalarının parafiskal gelirler içinde söz konusu olduğunu
ifade etmiştik.

Bu tespitlerimizden hareketle iş bu yazımızda TRT bandrol ve Enerji payı mükelleflerinin kimler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

1-  3093
sayılı Kanunda TRT’nin İki Temel Gelir Unsuru Bulunmaktadır.

3093 sayılı kanun uygulamasında ise ; TRT
nin iki temel gelir kaynağı bulunmaktadır.

Bunlar ;

a-
 
TRT
Bandrol Geliri:

3093 sayılı kanunda sayılan Bandrole Tabi
Cihazların satışından önce bir defaya mahsus olarak kanunda gösterilen matrah
ve nispetler dahilinde hesaplanarak ödenen BANDROL ÜCRETLERİ

3093 sayılı kanunun 4 /a maddesinde
bandrole tabi cihazlar ve matrah ve vergiyi doğuran olay, verginin mükellefleri
konusunda düzenlemeler bulunmaktadır.

Kanunun 5/ a ve b maddelerinde de ise
beyanname, tahsilat usulü ve ödeme süreleri ile kanuni sürelerde ödeme
yapılmaması halinde cebri takip işlemlerinin 6183 sayılı kanuna göre
yapılacağına dair düzenlemeler mevcuttur.

b
TRT Enerji Payı Geliri:

3093
sayılı kanunun 4/c maddesinde ise Nihai tüketicilere yapılan elektrik enerjisi
üzerinden kanunda gösterilen matrah ve nispetler dahilinde hesaplanarak TRT ye
ödenecek olan ENERJİ PAYI na ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

3093
sayılı kanunun 5/c maddesinde ise ödeme süresi, mutabakat, 6183 sayılı kanuna
göre gecikme faizi hesabı ve kanuni sürelerde ödeme yapılmaması halinde cebri
takibatın 2004 sayılı kanuna göre yapılacağına dair hükümler bulunmaktadır.

2- TRT Bandrol ve Enerji Payının
Mükellefleri Kimlerdir?

Vergi hukukunda
mükellef; üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişiler olarak
tanımlanmaktadır.

a- TRT Bandrol Ücreti Mükellefleri

Bandrol
mükellefleri konusunda 3093 sayılı kanunun 4/a maddesinde ve 4/b maddesinde iki
ayrı düzenleme yapılmıştır.

Buna
göre bandrol ücreti mükellefleri aşağıdaki gibidir.

– Kanunda sayılan bandrole tabi cihazların
imalatçıları

– Kanunda sayılan Bandrole tabi cihazların
ithalatçıları

– Kanunda sayılan bandrole tabi cihazları Ticari İthalat dışında yurda getirenler ( Bu kişiler genellikle yurt dışından yolcu beraberinde bandrole tabi cihaz getirenler yada kargo suretiyle ithalat yapan kişilerdir)

TRT bandrol Ücreti MÜKELLEFİDİRLER

b-
TRT Enerji Payı Mükellefleri:

 3093 sayılı kanun 4/c maddesinde; “Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler” TRT Enerji payı MÜKELLEFİ olarak tanımlanmıştır.

Lisans Sahibi Tüzel kişiler tanımlaması
ile EPDK dan elektrik üretimi lisansı almış olan firmalara atıf yapılmıştır.

Ülkemiz mevzuatında enerji üretimi yapmak
isteyen firmalar EPDK dan lisans almak zorundadırlar.

Bunun dışında üretim yapmamakla birlikte serbest piyasa koşullarında üretim yapan firmaların üretimlerini pazarlayan firmalar da EPDK dan lisans almak zorundadırlar.Bununla birlikte bu firmaların elektrik üretimlerinin pazarlanması ile ilgili olarak TEİAŞ bünyesinde PMUM YENİ ADIYLA (EPİAŞ) denen bir borsa kurulmuş olup, üretilen elektriğin nihai tüketici yerine bu borsada işlem gören firmalara satılması halinde TRT payı ödeme mükellefiyetleri bulunmamaktadır

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×