Anasayfa / Manşet / SİYASAL PARTİLER KANUNA GÖRE PARTİ BÜTÇELERİ VE KESİN HESABI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

SİYASAL PARTİLER KANUNA GÖRE PARTİ BÜTÇELERİ VE KESİN HESABI/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

SİYASAL PARTİLER KANUNA GÖRE PARTİ BÜTÇELERİ VE KESİN HESABI

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Bütçe, politik olarak, parti tüzel kişiliğinin ve teşkilatının, yıllık olarak gelir ve gider tahminlerini gösteren, partinin yetkili organlarınca incelenip karara bağlanan ve bir takvim yılına ait mali işlemlerin dayanağını oluşturan belge anlamına gelmektedir.

Kesin hesap, partilerin bir mali yıl içinde yapmış oldukları gelir ve giderlerin dönem sonundaki envanteri olarak tanımlanabileceği gibi, parti örgütleri tarafından ve genel merkez tasarrufuyla hazırlanan ve denetim için Anayasa Mahkemesi’ne verilen, ait olduğu dönemin hesap sonuçları yer alan çizelgeler olarak adlandırılabilmektedir.

Siyasi partilerin bütçe hazırlama süreçleri ve kesin hesaba ilişkin düzenlemeler; 2820 sayılı kanunun 73. Maddesinde yapılmıştır.

Kanunun 74. Maddesinde ise kesin hesabın anayasa mahkemesine gönderilme süresine ilişkin hükümler bulunmaktadır.

Siyasi partilerin, bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı ayrı ayrı gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren bir yıllık bütçe hazırlarlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar genel merkeze gönderirler.

Bu bütçeler ile aynı süre içinde hazırlanacak genel merkez bütçesi en geç ilgili takvim yılından önceki Aralık ayına sonuna kadar parti merkez karar ve yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Siyasi partilerin hesapları bilânço esasına göre düzenlenir.

Parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak üzere iller teşkilatı her bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlarlar.

İl teşkilatından gönderilenler ve parti merkezine ait olan kesin hesaplar, merkez karar ve yönetim kurulunca incelenerek karara bağlanır ve birleştirilir.

Siyasi partilerin bütçeleri, bilânçoları, gelir ve gider cetvelleri ile kesin hesapların nasıl düzenleneceği partilerin iç yönetmeliklerinde gösterilir.

Siyasi partiler bütçelerini hazırlarken bütçenin klasik ilkelerinden, genellik, birlik, açıklık, samimiyet, yıllık, denklik ve önceden izin alma gibi ilkelere dikkat etmeleri gerekir.

Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları tarafından oluşturulan bütçede, önceki yıl veya yıllarda oluşan gelir ve gider tahminleri de ayrıntılı bir şekilde gösterilmek zorundadır. Bunun yanında önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudunun, demirbaş mevcutlarının, verilen avansların, borçların ve alacakların da hazırlanan bütçe tahmininde gösterilmesi gerekmektedir.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×