Anasayfa / Manşet / TÜRMOB SEÇİM ANALİZİ/Abdullah ÇAVUŞ/TÜRMOB DELEGESİ

TÜRMOB SEÇİM ANALİZİ/Abdullah ÇAVUŞ/TÜRMOB DELEGESİ

TÜRMOB SEÇİM ANALİZİ

Abdullah ÇAVUŞ/TÜRMOB DELEGESİ

Meslekte Birlik TÜRMOB delegesi olarak; Tarihe belge bırakmak ve yapılan hatalardan ders çıkarmak adına her seçim sonrası yaptığımız seçim analizlerimizi faydalı olması ve ders alınması dileğiyle 2019 TÜRMOB seçimleri içinde yapıyoruz.

Seçimler sonucu NİSPİ TEMSİL geldikten sonra ilk kez MESLEKTE BİRLİK GRUBU yönetime ve diğer kurullara temsilci verememiştir.Seçimler sol grubun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.

I- SON ÜÇ DÖNEMDEKİ OY DAĞILIMLARI

1- Seçim Sonucu Oy Dağılımı Aşağıdaki Gibidir.

TÜRMOB seçimlerinde son 3 dönemdeki grupların oy dağılımları aşağıdaki gibidir.

a- Emre KARTALOĞLU                           786 OY

b- Masum TÜRKER                                 479 OY

c- Meslekte Birlik İstanbul                        191 OY

SMMM Listesi (Alim Karataş)

d-Meslekte Birlik Ankara                          177 OY

SMMM Listesi (Nevzat Akkaya)

e- Meslekte Birlik Türkiye Grubu             48 OY

Tam Liste  (Selahattin Şenliler )

f- Demokrat Muhasebeciler Grubu           32 OY

(SMMM Listesi)

g-  Nejmiye ÖZCAN (Bağımsız)              8 OY

h- Bekir Kahraman  (Bağımsız)              3 OY

2- Toplam Oy İle Meslekte Birlik Oylarının karşılaştırılması

GENEL Kurul hazirunu 1764  delegeden oluşmuştur. Seçime 1734 katılım olmuştur. 7 oy iptal edilmiştir. Geçerli oy sayısı 1.727 olmuştur.

Sol grubun toplam oyu 1.266 dır. Meslekte Birlik Gruplarının toplam oyu ise 417 dir. Meslekte Birlik bölünmese idi bu sayı ile 2 yönetim kurulu üyesi kazanmaktaydı.

3- Meslekte Birlik Grubunun Üçe Bölünmesi Sonucu  Mutlak Başarısızlık Olmuş Ve TÜRMOB Da Nispi Temsil Sonrası En Büyük Başarısızlığını Yaşamıştır.

Meslekte birlik grubunun 417 oyu boşa gitmiştir.

2008 yılında Temsilde adalet gelecek diye getirmek amacıyla getirilen NİSPİ TEMSİL uygulamasının beklenmeyen bir sonucu olarak 417 oy alan ana muhalefet görevi yapacak olan Meslekte Birlik Grubu TÜRMOB da temsil edilmemektedir.

4- 2016 Seçim Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

a-  Meslekte Birlik Yönetim de 358 oy almıştır.

b- Çağdaş grup Yönetimde 750 oy almıştır.

c- Masum Türker Grubu Yönetimde 425 oy almıştır.

Bu sonuçlarla 2016 yılında Meslekte Birlik Grubu 2 kişi, Masum Türker Grubu 2 kişi Çağdaş Grup ise 5 kişi yönetime temsilci vermiştir.

5- 2013 Yılı Seçim Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

a- Meslekte Birlik Grubu Yönetimde 468 Oy almıştır.

b- Çağdaş Grup Tek liste Girmiş ve Yönetimde 841 oy almıştır.

Meslekte Birlik grubu Yönetime 4 kişi temsilci vermiştir. Çağdaş grup 5 temsilci vermiştir.

6- Meslekte Birlik Grubu Yıllar itibariyle;

a- 2013 yılında kullanılan geçerli oy sayısı 1.390 iken 468 oy almıştır.

b- 2016 yılında kullanılan geçerli oy sayısı 1.579 iken 358 oy almıştır.

c- 2019 yılında toplam delege 1.764 olup, 3 grup halinde seçime giren Meslekte Birlik grubu toplamda 417 oy almıştır.

Toplam delege sayısı 1.764 olup, seçime katılan delege sayısı 1.734 olmuştur.

Seçim sonuçları artan delege sayısına rağmen Meslekte Birlik Gruplarının OY artışını sağlayamadığını göstermektedir.

7- SMMM kökenli en düşük oy alan kişi 196 oyla seçilmiştir.

8- YMM kökenli en düşük OY alarak seçilen adaylar ise aşağıdaki gibidir.

a- Ercan BEYAZITLI 119 OY

b- Cemal Yükselen      117 OY

d- İ. Hüseyin YILDIZ 157 OY

9- YMM kökenli olup TÜRMOB yönetimine seçilen bu 3 kişi SMMM OLUP SEÇİLEMEYEN Nevzat AKKAYA(177 Oy) ve Alim KARATAŞ (191 OY)  dan düşük oy almıştır.

Bu durum seçim sisteminin eksikliğini göstermektedir. Sistem hukuka uygun olsa bile ADİL sonuçlar vermemiştir.

II- GENEL KURUL DİVANININ HATALARI

Genel Kurul divan başkanlığına ODA ve TÜRMOB siyaseti ve genel kurulları ile mevzuatı konusunda çok tecrübeli bir isim sayın NAİL SANLI getirilmiştir.

Bu tecrübeden hareketle sadece SMMM lerden oluşan listeleri seçime kabul etmemesi gerekmekte iken bu listeler mensup olduğu çağdaş grubun karşısındaki meslekte birlik Grubuna ait olduğu için bölünmeyi teşvik etmek amacıyla divan tarafından seçime kabul edilmiştir.

Keza DİVAN Başkanlığı; Meslekte Birlik kökenli bağımsız adayları ve aynı kökenli YMM ve SMMM ortak listesinin üçünü birden ÇEKİRDEK GÖVDESİ “MESLEKTE BİRLİK” OLAN ÜNVAN ile seçime girmelerine izin vermiştir.

Bu durumlar seçimlere şaibe düşürmüştür.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 35. maddesine göre yönetim kurulunda beş, 38. maddesine göre disiplin kurulunda üç ve 39. maddesine göre denetim kurulunda bir yeminli mali müşavir delege bulunması zorunluluğu bulunmaktadır.

Oysa 3568 sayılı yasanın 35. Maddesine göre;

“Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur. “

Hükmü bulunmaktadır.

Keza Oda ve Birlik Organlarının Seçim Esasları başlıklı 40. Maddesinde ise;

“Seçimlerde, üyeler bağımsız aday olabilecekleri gibi, aralarında oluşturacakları grupların listelerinden de aday olabilirler. Kurul üyelikleri ve Birlik Genel Kurul temsilcilikleri için ayrı oy pusulaları oluşturulur. Oy pusulalarında, grup listelerinden aday olanlar ilgili grup ismi altında, bağımsız adaylar ise ayrıca listelenir”

Hükmü bulunmaktadır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 21. Maddesinde ise;

“ Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu hükümlerden hareketle Genel Kurul Seçimlerinde iki tür adaylık mümkün bulunmaktadır.

a- Grup Halinde  Adaylık

b- Bağımsız Adaylık

grup adayları ise Yönetim için 5 YMM ve  4 SMMM aday gösterrnek zorundadır.

SMMM ve YMMM adayların sıralaması konusunda hüküm yoktur.

Sadece başkanın YMM olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde ;

Grup halinde liste çıkarmak için öncelikle YMM kökenli bir BAŞKAN ADAYININ VARLIĞI TEMEL ŞARTTIR.

SONUÇ Başkan adayı zorunluluğuna uymayan yani YMM adayı bulunmayan bir GRUP listesinin kabulü yasaya ve yönetmeliğe aykırıdır.

Üyelerinin tamamının yani 9 kişinin SMMM kökenli kişilerden oluşan bir grup listesi çıkarmak yasal olarak mümkün değildir.

Kaldı ki Genel Kurul Divanı başka bir garabete daha imza atmıştır.

Kanunda yönetim kurulunun 5 YMM 4 SMMM den oluşacağına dair açık hükme rağmen 9 SMMM den oluşan bir listeyi grup listesi olarak kabul etmiştir.

Bu liste ola ki oyların %90 ını alsaydı seçilebilecek olan SMMM sayısı zaten 4 ü geçemeyecekti.

Bu durum dahi SMMM kökenli listelerin grup listesi olarak kabulünün yasaya aykırılığına tek başına delalettir.

III- MESLEKTE BİRLİK GRUBUNUN SON SEÇİMDEKİ BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ

1-Sadece SMMM lerden oluşan listenin divan tarafından kabulü çağdaş grubun bir oyunu idi. BU OYUNA geldik.

2- MESLEKTE BİRLİK gruplarının aynı unvanları kullanmasına izin verilmesi divan yönetiminin ve İstanbul’un oyunu idi bu OYUNA da geldik

3 -MESLEKTE birlikteki üçe bölünme kesinleşince adamlar aday listelerinde büyük bir STRATEJİK oyun oynadılar ve SMMM leri ilk sıralara kaydırdılar.

STRETEJİ OYUNLARI tuttu.

Bunun sonucu olarak son sıradan giren çagdaş delege 131 ile YMM oldu.

4-Meslekte BİRLİK 192 ve 177 oyla sıfır çekti.
SEÇİM Strateji işidir.

5- Meslekte Birlik grup adayları birbirlerini kötüledi birbirlerini rakip bildi .Oysa rakip sol gruplardı.

6- İSTANBUL ve Ankara’nin iktidar hirsi ve kavgasına anadolu odaları delegeleri kızdı. Ve bir kısmı MASUM TÜRKER’E oy verdi.

7- Birleşme olsaydI bu sinerjisiyle meslekte birlik en az 500 oy alırdı.

8 – 500 oy ile meslekte birlik 3 kişi çıkarırdı.

9- MASUM TÜRKER 2 ve Yahya ekibi ise 4 kişi Yönetime verirdi.

IV-SONUÇ

Sonuç hırslar aklın önüne geçti.

STARETEJİ nın ilim olduğu unutuldu.

İki testi çarpışınca en az birinin kırılacağı diğerininse çatlayacağı gerçeği görmezden gelindi.

BU başarısızlık ortaya çıktı.

Ve biz bu başarısızlığı sosyal medya paylaşımlarımizda açıkça yazdık.

Kahin olmaya gerek yoktu.

KİMSEYE DiNLETEMEDiK

ŞiMDi ÖZ ELEŞTİRİ YAPMA ZAMANI.

AMA Biz HALA BİR SUÇLU ARAYIŞINDAYIZ

VESSELAM

ABDULLAH ÇAVUŞ

TÜRMOB DELEGESİ
ANKARA MESLEKTE BIRLIK DERNEĞİ
2000 /2003 YILLARI BASKANI

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×