Anasayfa / Manşet / SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ HUSUSLAR Abdullah Çavuş/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ HUSUSLAR Abdullah Çavuş/E.Vergi Müfettişi

SİYASİ PARTİLERİN MALİ DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ HUSUSLAR

Abdullah Çavuş/E.Vergi Müfettişi

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere siyasi partilerin  mali denetimleri ANAYASA MAHKEMESİNCE yapılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi sonucunda siyasi partilerin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.

Anayasa Mahkemesinin mali denetimi esnasında siyasi partilerin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesinin yanında siyasi partinin hiç gelir veya giderinin olmaması veyahut siyasi partinin faaliyetlerine devam etmesine imkân vermeyecek düzeyde az gelir veya giderin olması gibi günlük hayatın doğal akışında aykırılığı apaçık ortada olan bazı siyasi parti kesin hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı’ yönünde kararlar verilmektedir.

Keza duruma göre sorumluluğu bulunan parti yöneticileri hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bu nedenle bazı partiler İÇ DENETİM birimlerine proaktif olarak denetim yaptırmak suretiyle olası eksikliklerini veya hatalarını gidermeye çalışmaktadırlar.

Bazı partiler ise BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDAN dış denetim hizmeti almaktadırlar.

Siyasi Partilerde Bağımsız Denetim Firmaları Tarafından Yapılacak Özel Amaçlı Denetimlerde Aşağıdaki Soruların Cevapları Aranmalıdır.

1- Tutulacak Zorunlu Defterler Varmıdır? (SPK 60. Mad)

-Gelir Gider Defteri

-Karar Defteri

-Üye Kayıt Defteri

-Gelen Giden Evrak Defteri

-Demirbaş Defteri

2- Defterler Seçim Kurullarına Tasdik Ettirildimi? (SPK.60)

3- Bütçe Ve Kesin Hesap Süreçleri İle İlgili Yönetmelik Çıkarıldımı? (Çıktı İstenilecek)

4-Parti Gelirlerinin Tahsilinde 2820 Sayılı Kanun Ve Parti Tüzüğüne Uyuluyormu?(SPK 61-65 Mad)

5- 2820 Sayılı Kanunu 66. Maddesindeki Bağış Sınırının Üzerinde Bağış Kabul Ediliyormu? (SPK 66)

6- Varsa Bu Sınırın Üzerindeki Bağışlar İade Edildimi?

7- Ticari Faaliyet Ve Borç Alma Yasağına Uyuluyormu?(SPK  67)

8- Gelir Makbuzları Genel Merkezce Bastırıldı Ve Dağıtıldımı? (SPK 69)

9- Gelir Makbuzlarının İl Ve İlçelere Dağıtılmasında Seri Sıra No Takip İşlemi Ve Kaydı Varmı?

10- Gelir Makbuzlarının Düzenlenmesinde Belirlenen Usule Uyuluyormu?

A-Gelirin Türü

B-Miktarı

C- Veren Kişi

D-Tahsil Eden Kişi

E-İmza

11- Banka Yoluyla Gelir Tahsili Var mı? Bu Yolla Gelir Tahsilinde Ayrıca Makbuz Kesiliyor mu?

12- Yabancı Kuruluş Ve Kişilerden Bağış Alınıyormu?

13-Uluslararası Kuruluşlardan Yardım Alınıyormu?

14-2820 Sayılı Kanun Ve Tüzükteki Yasaklı Kurumlardan Bağış Alınıyormu?

15- Aidatını Ödemeyen Üyeler Hakkında Ne Gibi İşlem Yapılıyor?

16- Giderler 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna Göre Fatura Vb. Belge İle Belgeliniyormu? (Spk Mad 70-71)

17- Belgesiz Gider Sınırı Kapsamında Gider Kaydı Varmı?

18- Harcamalar Ve Sözleşmeler Tüzükte Yazılı Kişiler Tarafındanmı Yapılıyor?

19- Harcamalar İçin Karar Alınıyormu?

20- İl Ve İlçe Teşkilatları En Geç Altı Ayda Bir Üst Kademeye Hesap Veriyormu?

21- Parti Üyelerine Ve Diğer Gerçek Ve Tüzelkişilere Borç Veriyormu?

22- Genel Muhasip Tüzüğe Uygun Şekilde Atandımı?

23-Genel Merkezde Harcamalar Genel Muhasip Ve İdari Mali İşler Başkanınca Müşterek İmza İle Yapılıyormu?

24- İl Ve İlçelerde Harcamalar Benzer Usulde Yapılıyormu?

25- Giderler Ana Kalemler İtibariyle Tasnif Edilmiş Şekilde Takip Ediliyormu?

26- Kesin Hesap Cetvelleri Her Yıl Haziran Ayına Kadar Anayasa Mahkemesine Ve Bilgi İçin Yargıtay Başsavcılığına Süresi İçinde Gönderiliyormu? (Her Yıl Haziran Ayı)

27- Kesin Hesap Cetvelleri(SPK Mad.73)

A-Genel Merkez İçin

B-İl Ve İlçe Teşkilatları İçin

C-İcmal Edilmiş Şekilde

Ayrı Ayrı Hazırlanıyormu?

28- İl Ve İlçe Teşkilatları Nisan Ayı Sonuna Kadar Kesin Hesap Cetvellerini Hazırlayıp Genel Merkeze Gönderdimi?

29- Kesin Hesap Cetvelleri Parti Yönetim Kurulunca Karara Bağlandımı?

30- Anayasa Mahkemesine Gönderilecek Kesin Hesap Cetvellerinde Genel Başkanın İmzası Varmı?

31- Taşınır Mal Listesi (Demirbaş) Varmı? (Alım Şekli, Değerleri  Ve  Alım Tarihleri)

32- Taşınmaz Mal Listesi Varmı? (Alım Şekli, Değerleri  Ve  Alım Tarihleri)

33- Yılsonunda Kasa Sayım Tutanağı Düzenlendimi?

34- Yılsonunda İlgili Bankalardan İmzalı Onaylı Mutabakat Alındımı?

35- Mal Ve Hizmet Alım Yöntem Ve Süreçleri Belirlendimi?

36- Çalışanlara Yurt İçi Ve Yurtdışı Seyehatlerinde Harcırah Ödeniyormu?

37- Çalışanların Ve Parti Çalışmalarında Görevlendirilen Diğer Kişilerin Yurt İçi Ve Yurtdışı Seyehat Masrafları Karşılanıyormu? (Konaklama, Yemek Yol Vb)

38- Parti Çalışmaları Ve Çalışanlar İçin Araç Kiralanıyormu?

39- Mal Ve Hizmet Alım Sözleşmelerinden Kaynaklı Açılan Davalar Ve Mahkeme Kararıyla Ödenen Bir Tutar Varmı?

40- Çalışanlar İle İlgili İş Davası Varmı?

41-Çalışanlar İle İlgili Arabulucuya İntikal Eden Bir Konu Varmı?

42- Çalışanlar İle İlgili İnsan Kaynakları Yönetmeliği Varmı?

43-Çalışanların Görev Ve Sorumlulukları Belirlendimi?

44- Çalışanlara Ücret Dışında Nakdi Ve  Ayni Yarım Ve Destek Yapılıyormu?

45- Önceki Yıl Anayasa Mahkemesi Denetimi Sonuçlandımı?

46- Önceki Yıl Denetimlerinde Eksiklik Tespiti Varsa Bunlar Giderildimi?

48- Gelir Ve Giderler İle İlgili Takibin Yapıldığı Muhasebe Proğramı Varmı?

49- Çalışanlar İle İlgili Bodro, SGK Bildirimleri, Gelir Vergisi Stopaj Bildirimleri Muhasebe Mi? İnsan Kaynakları Tarafından Mı Yapılıyor?

50- Tüzüğünüz Gereği Gelir Ve Giderleriniz İle İlgili Bağımsız Denetçilerce Denetim Yapıldımı?

51- Bütçe Hazırlama Süreçleri İle İlgili Yönetmelik Varmı?

52- Bütçe Süreçlerinde İl Teşkilatları Ekim Ayı Sonuna Kadar Bütçelerini Genel Merkeze Gönderiyormu?

53- İl Bütçeleri Ve Genel Merkez Bütçesi İcmal Edilip Aralık Ayı Sonuna Kadar Hazırlanıp Parti Yönetim Kurulunun Onayına Sunuluyormu?

55- Parti İçinde Harcamalar Konusunda İç Denetim/İç Kontrol Yapılıyormu?

2820 sayılı kanun ile Vergi usul kanunu ve muhasebe mevzuatları uyarınca bu soruların sayılarının artırılması mümkündür.

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×