Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / KOOPERATİFLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ FİNANS KAYNAKLARI NELERDİR?

KOOPERATİFLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ FİNANS KAYNAKLARI NELERDİR?

Kooperatif, büyümesini sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için kaynaklarını iyi bir şekilde yönetmelidir. Kooperatiflerin finansal kaynakları iç ve dış finansal kaynaklar olmak üzere 2 türdür.

İÇ KAYNAKLAR

1-Ortaklık Payları ve Aidat:

Kooperatife ortak olmak için ana sözleşme gereği ödenen sermaye payı ve düzenli olarak toplanan aidatlar kooperatifin temel finansman kaynaklarıdır.

2-Yedek Akçe:

Kooperatifin yılsonu meydana gelen gelir-gider farkından ayrılan miktardır.

3-Dağıtılmayan Gelir-Gider Farkı:

Gelir-gider farkının olumlu olduğu ve ortaklara dağıtılmadığı durumlarda meydana gelen kaynaktır

4- Fonlar:

Elde edilen gelir fazlası ortakların kararıyla onaylanan fonlar ile önceden belirlenen faaliyetlerde kullanılabilir.

5-Diğer Kaynaklar:

Kooperatifin borçlarını ödemek için ortaklardan alınan ek ödemeler, kooperatif mülklerinin satışı ile elde edilen gelirler kooperatife finansman sağlayan diğer kaynaklardır.

DIŞ KAYNAKLAR

1-Hibeler:

Devlet kuruluşlarından ya da uluslararası kuruluşlardan alınan desteklerdir. Tarımsal kalkınmayı destekleme kurumu, bakanlıklar, kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma idareleri, büyükelçilikler, vakıflar ve dernekler tarafından yayınlanan proje teklif çağrıları kapsamında gerekli şartları sağlayan kooperatifler hibeler ile desteklenmektedir. Dünya bankası, birleşmiş milletler gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra Avrupa Birliği fonları kapsamında yayınlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD), Avrupa Birliği işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) gibi programlar da proje teklif çağrıları ile kooperatiflere hibe desteği sağlamaktadırlar.

2- Krediler:

Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve Kredi Kefalet Kooperatifleri ya doğrudan kaynak sağlayarak ya da aracılık ederek ortaklarının finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmaktadırlar. Özellikle kredi kefalet sistemi; hem küçük işletmelerin krediye erişimlerini kolaylaştırmakta, hem de finans kuruluşlarının sorunlu kredilerle uğraşmasını önlemektedir. Halk Bankası aracılığıyla kredi kefalet sisteminde kooperatif ortaklarına sağlanan kredi imkânlarının yanında kooperatifler esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla hazine destekli kredi başvurusunda da bulunabilirler.

3-Bağış:

Kooperatifler gerçek ya da tüzel kişilerden bağış alabilirler.

4-Yatırım:

Kooperatifler melek yatırımcıların girişimciler için sağladığı yatırımlardan faydalanabilirler.

Abdullah ÇAVUŞ

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×