Anasayfa / DERNEK-VAKIF / EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ YOLLARINA İLİŞKİN 40 ADET ÖNERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(17.08.2019)

EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ YOLLARINA İLİŞKİN 40 ADET ÖNERİ/Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi(17.08.2019)

EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ YOLLARINA İLİŞKİN 40 ADET ÖNERİ

Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi Müfettişi

Ülkemiz hepimizin bildiği üzere derin bir ekonomik kriz yaşmaktadır. Bunun temel sebebi kamu ve özel sektör kuruluşlarının döviz cinsinden borçları ve dövizin önlenemeyen spekülatif yükselişi olarak karşımızda duruyor.

Bilindiği üzere kamu maliyesinde devletin kamusal harcamalarının finansman için 3 yol bulunmaktadır.

1- Vergi

2- İç ve Dış Borçlanma

3- Merkez Bankası Kaynakları

Bugün için ülkemizin iç ve dış borç toplamı 450 milyar dolar civarına ulaşmıştır.

Bu borcun ödenmesi bir yana döviz kurlarındaki yükseliş ile TL bazında borcumuz giderek artmaktadır.

Bu borcun ödenmesi için sanayi ve tarımsal üretimimizin artırılması ve ihracat yoluyla döviz  temini elzem bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelinen noktada üretimi ve ihracatı bir anda artırmak mümkün gözükmemektedir.  Üretimin ve ihracatın artırılası çalışmaların yanında KAMU HARCAMLARININ kısılması ve tasarruf önlemleri alınması gerekmektedir.

Kamu harcamaları; genel olarak, devletin varlığını sürdürebilmesi ve görevlerini yerine getirebilmesi için belli usullere göre yaptığı parasal ödemeler veya kamusal mal ve hizmet üretimi için yaptığı harcamalar(giderler) şeklinde tanımlanır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu gideri;

“kanunlara dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik katkı payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer giderler

Şeklinde tanımlanmaktadır.

Kamu harcamalarında ivedi tasarruf tek başına ekonomik krizi önlemeye yetmeyeceği gibi yaratacağı durgunluk krizin büyümesine de neden olabilecektir.

Önerilerimize gelince;

1- Ekonomik kriz “milli mesele” olarak ele alınmalıdır.

2- Öncelikle borçlanma karşılığı temin edilen dış kaynaklarının verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi

3-  Devlet ve Millet olarak ivedi tasarruf

4- Kamu harcamalarında şeffaflık sağlanmalı

5- Yerli malı tüketimi teşvik edilmeli

6- Kısa vade de tarımsal üretimin artırılması için ivedi tedbirler alınmalı

7- Tarımda temel girdi olan mazot, gübre ve tohuma teşvik verilmeli

8-Tarıma dayalı sanayileşmeyi teşvik etmeliyiz

9- Köylerde sadece 10 milyon civarı vatandaşımız kalmıştır. Köye dönüş teşvik edilmelidir.

10- Doğrudan üretici ile son tüketici arasında komisyonculuk ve rantı engelleyecek ortaklık modelleri yaygınlaştırılmalıdır.

11- Yıllık 50 milyar doları bulan cari açığı yok etmek için ithal mal tüketiminden vazgeçmeliyiz. Cari açığı yok etmek için tüketime yönelik olan ithalata ek vergiler koymalıyız

12- İhracatı teşvik edecek tedbirler almalıyız

13- Sanayi üretimini teşvik için ek tedbirler almalıyız

14-İleri Teknoloji üretimi artırmak için teknokentlere ilave teşvik getirilmeli

15-Teknoloji üretimi yakalamak için teknik lise, yüksekokul ve fakültelere teşvik verilmeli

16- Organize Sanayi Bölgelerine ilave teşvikler getirilmeli

17-TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı biran önce ARGE harcamaları, projeleri konusunda özel destekler vermeli

18- Komşular ile sınır ticaretine önem verilmeli sınırlarda SERBEST bölgeler kurulmalıdır

19- Özel sektörün dış borçlanmasına sınırlar getirilmelidir

20- Üretime dönük olmayan kamu yatırımları geçici bir süre durdurulmalıdır

21- İnşaat Sektöründeki OBEZ büyümeyi önleyici tedbirler alınmalı

22- İnşaat sektöründeki şişkinlik iflaslara yol açacak olup beraberinde 50 ye yakın sektörü de etkileyecektir.

23- Eldeki konutların uzun vadeli ve düşük faizle satılması için proje üretilmeli

24- Vergicilik anlayışımızı toptan değiştirerek servetlerin ve harcamaların vergilendirilmesi ve vergi tabanın yaygınlaştırılması anlamında gerçek bir reform yapılmalı

25- Gelir üzerinden alınan kurumlar vergisi ve gelir vergisinin toplam gelirler içindeki payı çok düşüktür.

26- Devletin elindeki lojman, misafirhane, tatil kampları satılmalıdır

27- Panik sonucu yaşanacak olan yurt dışına sermaye ve mevduat kaçışını engellemek için geçici sermaye kontrolleri getirmeli

28- Ülkeye üretim amaçlı yabancı sermaye girişini cazip kılacak ve teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılmalı

29- Bankaların sokaklarda ve AVM’ lerde dağıttığı kredi kartları ve taksitli satışlar tüketim toplumu yaratmakta olup bu konuya ivedi önlem alınmalı

30- özel sektörde KONKORDATO yaygınlaşmakta olup bu durum beraberinde alacaklarını tahsil edemeyen firmalarında iflasına sebep olacaktır. Konkordato kurumu yeniden düzenlenmelidir.

31- Şirketlerin yurt içi  banka borçlarının yeniden yapılandırılmalıdır

32- Vergi Reformu yapılmalı vergi oranları düşürülmeli vergi tabana yayılmalı,

33- Vergi oranlardaki düşüş sonrası kayıt dışı ekonomi ile mücadele için sert tedbirler alınmalıdır

34- tüketim üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri içindeki oranını düşürecek, üst gelirlilerin ve kurumların vergi yükünü artıracak bir vergi reformu hayata geçirilmelidir.

35-Zorunlu tüketim malları ve temel gıda malları üzerindeki tüketim vergileri düşürülmeli, lüks tüketim malları üzerindeki vergiler artırılmalıdır.

36- Ulusal istihdam stratejisi hazırlanıp, yürürlüğe konulmalı, programa reel sektörde işsizlik artışını asgariye indirmeye yönelik sosyal destekler ilave edilmelidir

37- Dövizdeki KUR KRİZİNİ önlemeye yönelik  tedbirler alınmalıdır.

38- TÜRK Cumhuriyetleri ve Avrasya ülkeleri ile ticaretin geliştirilmesine önem verilmelidir.

39- İslam dünyası ile ilgili ekonomik birliktelik için D8 ülkeleri yapılanmasına benzer daha kurumsal yeni bir yapı kurulmalıdır.

40- Eğitim müfredatında sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere teknik liseler ve yüksekokullara yönelik iyileştirmeler ve reformlar yapılmalıdır.

 

 

 

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×