Anasayfa / Manşet / SORU 13- TRT’den İlk Defa Bandrol Alacak Mükelleflerden İstenilecek olan Belgeler Nelerdir?/ABDULLAH ÇAVUŞ

SORU 13- TRT’den İlk Defa Bandrol Alacak Mükelleflerden İstenilecek olan Belgeler Nelerdir?/ABDULLAH ÇAVUŞ

13- TRT’den İlk Defa Bandrol Alacak Mükelleflerden İstenilecek olan Belgeler Nelerdir?

TRT Kurumunca Bandrol verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi gereği TRT’den ilk defa bandrol alacak olan mükelleflerden istenilecek belgeler aşağıdaki gibidir.

MADDE 5. – Bandrol almak için Kuruma ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahıslardan aşağıdaki belgeler istenir:

  1. Gerçek şahıslardan istenilecek belgeler:

1) Müracaat formu,

2)  T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

4) İmza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

6)  İmalâtçı ve ihracatçı belgesinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

7) Ticaret odası kaydı,

8) Teminat mektubu.

  1. b) Hükmî şahıslardan istenilecek belgeler:

1) Müracaat formu,

2)  Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin T.C. Kimlik numarası beyanları,

3) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

4) Hükmî şahıs yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,

5) Bandrollerin teslim edileceği kişiler için yetki belgesi,

6) Hükmî şahıs ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi,

7) İmalâtçı veya ihracatçı belgesinin asılları veya Kurumca onaylı suretleri (imâl ettikleri renkli televizyonlardan ihraç ettikleri miktar kadarını yurt içinde satanlardan),

8)  Teminat mektubu

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×