Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / ORTAKLARIN HAKLARI NELERDİR?

ORTAKLARIN HAKLARI NELERDİR?

Ortakların bireysel olarak kullanabilecekleri haklar şunlardır;

1- Bilgi Edinme Hakkı:

Bilanço ile gelir-gider farkı hesaplarının birer suretinin isteyen ortaklara verilmesi zorunludur.

Her yıl ortakların incelenmesine hazır tutulacak hususlar:

A- Yönetim kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki tekliflerini içeren yıllık çalışma raporu,

B- Bilanço ve onun bir parçası olan gelir gider farkı hesabı,

C- Denetçilerin düzenleyecekleri rapordur.

Genel kurul toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren ortakların incelemesine hazır tutulmasının öngörülmüş olmasının nedeni, ortakların bunu inceleyerek genel kurulda ibra ve kabul işlemleri sırasında daha sağlıklı karar verip oy kullanmalarının sağlanmasıdır.

2- Ortağın Ticari Defter ve Belgeleri İnceleme Hakkı

Ticari defterlerin incelenmesi, genel kurulun açık iznine veya yönetim kurulunun kararına tabi tutulmuştur.

3- Genel Kurula Katılma Hakkı

4- Oy Hakkı

Ortağın sahip olduğu ortaklık payı kaç adet olursa olsun, her ortağın genel kurulda sadece bir oy hakkı vardır. Oy hakkı, mutlak haklardandır. Oy hakkında mutlak eşitlik geçerlidir. Oy hakkı, ne ortağın sermayeye katılma payı büyüklüğüne, ne de ortağın kooperatife yapmış olduğu katkının büyüklüğüne bağlanabilir.

5- Ortaklıktan Çıkma Hakkı

6- Çıkarılma Kararına Karşı İtiraz veya Dava Açma Hakkı

7- Genel Kurul Kararlarına Yönelik İptal Davası Açma Hakkı

8- Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Sorumluluk Davası Açma Hakkı

9- Olumlu Gelir Gider Farkından Pay Alma Hakkı

Ortakların Toplu Olarak Kullanabilecekleri Haklar

Bu hakların kullanılabilmesi için dört ortaktan az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda biri gereklidir.

  • Genel kurulu toplantıya çağırma hakkı
  • Gündeme madde ilavesini isteme hakkı

TÜM ORTAKLARIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI VAR MIDIR?

Üç ay önce ortak olmayanlar hariç her ortağın genel kurula katılma hakkı mevcut olmakla birlikte, yapı kooperatiflerinde ortakların genel kurula katılmaları için bu şart aranmaz. Buna göre, yapı kooperatifleri hariç olmak üzere, bir ortağın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, toplantı tarihinden en az üç ay önceden kooperatife ortak olması gerekmektedir.

Abdullah ÇAVUŞ

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×