Anasayfa / Manşet / MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI/Abdullah ÇAVUŞ (18.03.2020)

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI/Abdullah ÇAVUŞ (18.03.2020)

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (18.03.2020)

Gayrimenkul Kira Gelirlerinde vergileme konulu yazı serimizin 4.cüsünün konusu Mesken Kira Gelirlerinde vergiden İstisna edilmiş tutar ve bu istisnadan faydalanma koşullarına ilişkindir.

Konu ile ilgili düzenleme 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yapılmıştır.

Buna göre; Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde  edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600  TL’si gelir vergisinden istisna edilmiştir. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (6.600 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

1-  Düzenlemenin Dayanağı GVK Madde 21

Konu ile ilgili düzenleme 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yapılmıştır.

Madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

Gayrimenkuller ve haklarda: Madde 21 – Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 6.600 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz

Ticari, zirai veya mesleki kazancının yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanmazlar

2- İstisnadan Yararlanma Koşulları:

Madde metninden görüleceği üzere istisnadan yararlanmak için bir takım koşullar gerekmektedir.

a- Ticari Zirai ve Serbest Meslek Kazancı dolayısıyla yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorunda olanlar bu istisnadan yararlanamaz.

b- Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse bu kişiler istisnadan yararlanamaz.

Ancak uygulamada; idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

c-  İstisna tutarının üzerinde kira geliri elde edenlerden beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan üçüncü gelir diliminin ücretler için geçerli olan 2019 yılı için 180.000 TL’lik tutarı aşanlar, 6.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

d- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için 6.600 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

e-Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.

f-Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

g- Konutlardan kiralamalarından gelir elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

3- Yıllara Göre Konut Kirası İstisna Tutarları:

Yıllara göre konutlarda uygulanan istisna tutarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıl                        İstisna Tutarı

2015                    3.600,00 TL

2016                    3.800,00 TL

2017                    3.900,00 TL

2018                    4.400,00 TL

2019                    5.400,00 TL

2020                    6.600,00 TL

KAYANAK : GİB  PORTALI KİRA GELİR REHBERİ

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×