Anasayfa / BAĞIMSIZ DENETİM / KONKORDATO KONUSUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERDE BAĞIMSIZ DENETÇİLER Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı

KONKORDATO KONUSUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERDE BAĞIMSIZ DENETÇİLER Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı

KONKORDATO KONUSUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERDE BAĞIMSIZ DENETÇİLER
Abdullah ÇAVUŞ/BADED Başkanı
15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı kanunla, 2004 sayılı İcra Ve İflas kanunun Konkordatoya ilişkin hükümleri yeniden revize edilmişti. Bu kanun değişikliğinden sonra ülkemizde yaşanan ekonomik krizinde etkisiyle Konkordato taleplerinde artışlar olmuş ve yaklaşık 8 ay süren uygulama sürecinde ise öngörülmeyen birçok yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan kanun teklifi ile Konkordato uygulamaları konusunda çıkan sorunların giderilmesi amacıyla önemli düzenlemeler yapılmaktadır.
Bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1- Mevcut durumda Konkordato taleplerine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından düzenlenen “Finansal Analiz Raporu” eklenmektedir. Yapılan düzenleme ile anılan raporun adı ve içeriği değiştirilmektedir. Buna göre yeni raporun adı Bağımsız Denetim Mevzuatına uygun bir şekilde “Makul Güvence Raporu “ olarak değiştirilmektedir.
2- Değişiklik sonucu düzenlenecek olan yeni raporlar KGK’ya diğer Bağımsız Denetim Raporları gibi bildirilmek zorunda olup, rapordaki tespit ve kanaatlerden dolayı raporu düzenleyen denetim firması Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (KGK) kurulmasına dair 660 sayılı KHK hükümleri gereği yazdığı rapordan sorumlu olacaktır.
3- Yapılan düzenleme ile KGK dan denetim yetkisi almış 264 adet denetim firması yerine, sadece Kamu Yararına İlişkin Kurumları (KAYİK) Denetleme yetkisi bulunan 57 adet denetim firmasına Konkordato ile ilgili olarak “Makul Güvence Raporu “ düzenleme yetkisi verilmektedir.
4- Son olarak mevcut durumda Konkordato ilanından sonra yetkili mahkeme tarafından atanmakta olan Konkordato Komiseri ile ilgili olarak Bağımsız Denetçilere yönelik düzenleme bulunmamaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile mahkeme tarafından 3 Komiser görevlendirilmesi halinde içlerinden bir tanesinin Bağımsız Denetçi olması zorunlu hale getirilmektedir. Bununla birlikte KGK Bağımsız Denetçilik Resmi Siciline kayıtlı olan Bağımsız Denetçi sayısı 15.859 kişi olmasına rağmen bunlar içinden 2 yıllık fiili denetim yaparak “Sorumlu Denetçi” olarak onaylanmış olan yaklaşık 1.000 kişi arasından atanmak zorundadır.Yapılan yeni düzenlemeler esas itibariyle Konkordato sürecinde yaşanılan sorunların giderilmesi yanında, Konkordato ilan eden firmalardan alacakları olan diğer firmaların alacaklarını zamanında alamamaları veya eksik almaları dolayısıyla getireceği önemli sonuçlar ve etkileri açısından fevkalade yerinde düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keza, Bağımsız Denetçiler ve bunlar tarafından kurulan Bağımsız Denetim firmalarına verilen yetkiler açısından bakıldığında ise Konkordato süreci konusunda Bağımsız Denetçilere yüklenilen rol, sorumluluk, görevler açısından bakıldığında ise mesleğe duyulan güven dikkate alındığında, yapılan düzenlemelerin Bağımsız Denetçilik Mesleğinin saygınlığını artırarak Kariyer Meslekler arasındaki öneminin artmasına da vesile olacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte KGK dan yetki almış olan 15.589 Bağımsız Denetçiden sadece 1.000 kişisinin Konkordato Komiseri olarak görevlendirilebileceği hususlarının yanında, Konkordato için olmazsa olmaz anlamına gelen “Makul Güvence Raporu “ düzenleme yetkisinin ise KGK dan yetki almış 264 adet firma arasında sadece 57 firmaya verilmiş olması düşündürücüdür.

Bu durum anayasamızda ve kanunlarda yer alan eşitlik ilkesine aykırılık dolayısıyla dava konusu yapılabileceği gibi, ülkemiz açısında sadece 6 yıllık bir geçmişi olan Bağımsız Denetçiler ve Denetim firmaları arasında da ikilik yaşanmasına neden olacaktır.

Söz konusu düzenlemelerin zorlu süreçlerden, eğitimlerden ve sınavlardan geçtikten sonra KGK dan yetki Bağımsız Denetçiler ve tüm Denetim Firmalarına şamil hale getirilmesinin faydalı olacağını inanıyoruz.

Abdullah ÇAVUŞ
BADED Genel Başkanı

İletişim: 0312-473 41 31
0536 783 11 11

www.baded.org.tr
www.denetimakademisi.com
www.denetimTV.com

Hakkında admin

Check Also

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI / Abdullah ÇAVUŞ-SMMM

SMMM’LERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ VE VİZYONERLİK TARTIŞMALARI Abdullah ÇAVUŞ/SMMM Son Oda Meclisi toplantısında Yeşil Pasaport …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×