Anasayfa / TRT GELİRLERİ KANUNLARI / E-Yayınlar / 101 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

101 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

100 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

 • KAMU, KAMUSAL ALAN, KAMU HİZMETİ KAVRAMLARINDAN NE ANLAMAMIZ GEREKİYOR?
 • TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARININ ETKİLERİ NELERDİR?
 • RADYOVE TELEVİZONUN TARİHSELGELİŞİM SÜREÇLERİNASILDIR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI NEDİR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ NİTELİKLERİ NELERDİR?
 • TRT YAYIN İLKELERİ NELERDİR?
 • TRT KAMU HİZMETİ YAYINCISIMIDIR?
 • TRT KURULUŞ MEVZUATI VE ANAYASAMIZDAKİ TRT YE YÖNELİK HÜKÜMLER NELERDİR?
 • DÜNYADA TRT BENZERİ KURUMLAR VARMIDIR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI KONUSUNDA ULUSLARASI SÖZLEŞME VE BELGELER NELERDİR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ FİNANSMANI NASIL SAĞLANMAKTADIR?
 • TRT GELİRLERİ KANUNDA TRT GELİRLERİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR?
 • YILLARA GÖRE TRT GELİRLERİASIL BİR SEYİR İZLEMEKTEDİR?
 • TRT GENEL BÜTÇEDEN PAY ALMAKTAMIDIR?
 • TRT REKLAMGELİRLERİNE KADARDIR?NASIL TAHSİ EDİLMEKTEDİR?
 • TRT NEDEN DİĞER KURUMLAR GİBİ SADECE REKLAM GELİRLERİNDEN PAY ALMAMAKTADIR?
 • TRT’NİN TİCARİ ŞİRKET KURMA YETKİSİVARMDIR?
 • TRT SANATÇILARI DIŞARIDA ÜCRETMUKABİLİ ÇALIŞABİLMEKTEMİDİRLER?
 • TRT’NİN BAĞŞVE YARDIMLARDAN OLUŞAN GELİRİ VARMDIR?
 • TRT ÜRÜNLERİNİN SATIŞI NASIL OLMAKTADIR?
 • TRT ARŞİVLERİNDEKİ ÜRÜNLERİN SATIŞI USULLERİNASILDIR?
 • TRTGELİRLERİNİ TOPLAMAKLA GÖREVLİ DAİRELER KİMLERDİR?
 • GÜMRÜKLER TRT ADINA BANDROL GELİRİ TAHSİL EDEBİLİRMİ?
 • GÜVAS SİSTEMİ NEDİR?TRT BU SİSTMEDEN NASIL VERİ ALMAKTADIR?
 • TRT GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI DİĞER MEVZUAT NELERDİR?
 • BANDROL NEDİR? TRT NİN BANDROL GELİRLERİNİN DAYANAĞI NEDİR?
 • TRT DIŞINDA BANDROL UYGULAMASI YAPAN KURUMLAR VARMIDIR?
 • BANDROLE TABİ CİHAZLAR NELERDİR?
 • BANDROL ÜCRETİNİN MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR NELERDİR?
 • KDV VE ÖTV TRT BANDROL MATRAHINA DAHİLMİDİR?
 • İTHALATTA BANDROL UGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • İMATTA BANDROLUYGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI NEDİR?
 • E BANDROL UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIR?
 • MAKTU BANDROL ÜCRETİ UYGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • BANDROL UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIR?
 • BANDROL ÜCRETİ ORANLARI NELERDİR?
 • BANDROL ÜCRETLERİNASIL BELİRLENMEKTEDİR?
 • İMALATTA BANDROL ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
 • İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
 • ARAÇLARA BANDROLE TABİ CİHAZLARIN VERGİLENDİRİLMESİNASILDIR?BU KONUDA YARGI KARARLARI VARMDIR?
 • UYDU CİHAZLARI VE BİLGİSAYARLARDAN BANDROL ALINMAKTAMIDIR?
 • BİRLEŞİK CİHAZ NEDİR?
 • BANDROLLERİN ÇEŞİTLİ RENK VE ŞEKİLLERDE BASILMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?
 • SAHTE BANDROLLER NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR?
 • BANDROLSÜZ CİHAZ SATMANIN CEZASI NEDİR?
 • BANDROL NE ZAMAN ALINMAK ZORUNDADIR?
 • TEMİNAT KARŞILIĞI BANDROL UYGULMASI NEDİR?
 • BANDROL ÜCRETİBİDİRİM BEYANNAMESİ NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR?
 • BANDROL ÜCRETLERİ NEZAMAN ÖDENİR?
 • KANUNİ SÜRESİNDE ÖDENMEYEN BANDROL ÜCRETİNİN CEBRİ TAKİBİNDE HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR?
 • BANDROL ÖDEMELERİNDE GECİKMENİN CEZASI VARMIDIR?
 • BANDROL UYGULAMASI VE 6183 SAYILI KANUN İLİŞKİSİ
 • BANDROL UYGULMASI VE KABAHATLER KANUNU İLİŞKİSİ
 • MAHALLİ TAHSİL DAİRESİ NEDİR?BU KONUDA MAHKME KARARLARI VARMIDIR?
 • YILLARA GÖRE TRT BANDROL GELİRLERİ TUTARLARI NE KADARDIR?
 • BANDROL DENETİM UYGULAMALARI NASILDIR?
 • BANDROL DENETİM VE İNCELEMELERİNİN YASAL DAYANAKLARI NELERDİR?
 • MALİ DENETÇİLİK BİRİMİ NEDİR?
 • KİMLER MALİ DENETÇİOLABİLİR?
 • MALİDNETÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
 • MALİDENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
 • MALİ DENETÇİLER KİMELERE BAĞLI ÇALIŞMAKTADIR?
 • MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ BANDROL İNCELEMESİYAPMAKTAMIDIR?
 • TRT MÜFETTİŞLERİ BANDROLİNCELEMEVE DENETİMLERİ YAPMAKTAMIDIR?
 • İNCELEME VE DENETİMLERDE BİLGİ VE BELGE İBRAZ ETEMEMİN CEZASI VARMDIR?
 • TRT BANDROL GELİRLERİNDE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI NASILDIR?
 • BANDROL ÜCRETİNE İLİŞKİN İTİRAZ MERCİİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİ NASILDIR?
 • BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA KESİLECEK OLAN CEZALAR İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 • BANDROLDE FAİZUYGULAMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARAARLARI
 • BANDROL VE CEZALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARI
 • TRT’ELEKTİK TÜKETİMİNDEN PAY ALMAKTAMIDIR?
 • ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN TRT PAYINI ÖDEMEK ZORUNDA OLANLAR KİMLERDİR?
 • NİHAİ TÜKETİCİ KİMDİR?
 • TRT ELEKTRİK PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI ORANI NE KADARDIR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI MATRAHINA DAHİLOLAN UNSURLAR NELERDİR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI NE ZAMAN TAHSİLEDİLİR?
 • TRT ELEKTRİK PAYININ GEÇ ÖDEMENİN CEZASI VARMIDIR?
 • TRT ELEKTİRİK PAYININ CEBRİ TAKİBİ HANGİ KANUNA GÖRE VE NASIL YAPILMAKTADIR?
 • BANDROL ÜCRETLERİ 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİPVE TAAHSİL EDİLMEKTE İKEN TRT GELİRLERİ NEDEN 2004 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP EDİLMEKTEDİR.
 • YILLARA GÖRE TRT ENERJİ GELİRLERİTAHSİLAT MİKTARLARI NE KADARDIR?
 • TRT ENERJİ PAYI MATRAHI TESPİTİNDE EPDK NIN KONUMU NEDİR?
 • TRT ENERRİPAYI MATRAHI BELİRLENMESİNDE TEİAŞ-EÜAŞ IN KONUMLARI NEDİR?
 • ENERJİ DAĞITIM LİSANSI NEDİR?
 • ENERJİ ÜRETİM LİSANSI NEDİR?
 • PMUM NEDİR NASIL ÇALIŞIR?
 • PMUM’A YAPILAN SATIŞLARDA TRT ENERJİ PAYI ALINMAKTAMIDIR?
 • ENERJİ ÜRETEN FİRMLARIN İÇSEL TÜKETİMLERİ TRT ENERJİ PAYI MATRAHINA DAHİLMİDİR?
 • GRUP FİRMLARINA OLAN SATIŞLARDA TRT ENERJİ PAYI ALINMAKTAMIDIR?
 • TARİFE METODOLOJİSİ NEDİR?KİM ÇIKARMAKTADIR?
 • ELEKTİRİK FATURASINDAKİ UNSURLAR NELERDİR?
 • TEDAŞ ZAMANINDA TRT PAYI UYGULAMASI NASILDI?
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TRT ENERJİ PAYIÖDEMEKTEMİDİR?
 • OSB LERİN AÇTIĞI DAVALARIN KONUSU NEDİR?NASIŞ SONUÇLANMIŞTIR?
 • EPDK UYGULAMASI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR NELERDİR?
 • TRT ENERJİ PAYI ALACAĞI İÇİN HANGİ MAHKEMELERDE DAVA AÇMAKTADIR?
 • TRT PAYI MÜKELLEFLERİ ÖDEME EMİRLERİNE HANGİMAHKEMLERDE DAVA AÇMAKTADIRLAR?
 • TRT ENERJİ PAYI MATRAHINA İLİŞKİNİNCELEMELERİ KİMLER YAPMAKTADIRLAR?
 • TRT ENERJİ PAYINA İLİŞKİN AÇILAN DAVLAR VE SONUÇLARI NELERDİR?

 

 

 

Hakkında admin

Check Also

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim? Kısa çalışma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×