Anasayfa / TRT GELİRLERİ KANUNLARI / E-Yayınlar / 101 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

101 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

100 SORUDA TRT GELİRLERİ KANUNU/ABDULLAH ÇAVUŞ

 • KAMU, KAMUSAL ALAN, KAMU HİZMETİ KAVRAMLARINDAN NE ANLAMAMIZ GEREKİYOR?
 • TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARININ ETKİLERİ NELERDİR?
 • RADYOVE TELEVİZONUN TARİHSELGELİŞİM SÜREÇLERİNASILDIR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI NEDİR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ NİTELİKLERİ NELERDİR?
 • TRT YAYIN İLKELERİ NELERDİR?
 • TRT KAMU HİZMETİ YAYINCISIMIDIR?
 • TRT KURULUŞ MEVZUATI VE ANAYASAMIZDAKİ TRT YE YÖNELİK HÜKÜMLER NELERDİR?
 • DÜNYADA TRT BENZERİ KURUMLAR VARMIDIR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI KONUSUNDA ULUSLARASI SÖZLEŞME VE BELGELER NELERDİR?
 • KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ FİNANSMANI NASIL SAĞLANMAKTADIR?
 • TRT GELİRLERİ KANUNDA TRT GELİRLERİ NELERDEN OLUŞMAKTADIR?
 • YILLARA GÖRE TRT GELİRLERİASIL BİR SEYİR İZLEMEKTEDİR?
 • TRT GENEL BÜTÇEDEN PAY ALMAKTAMIDIR?
 • TRT REKLAMGELİRLERİNE KADARDIR?NASIL TAHSİ EDİLMEKTEDİR?
 • TRT NEDEN DİĞER KURUMLAR GİBİ SADECE REKLAM GELİRLERİNDEN PAY ALMAMAKTADIR?
 • TRT’NİN TİCARİ ŞİRKET KURMA YETKİSİVARMDIR?
 • TRT SANATÇILARI DIŞARIDA ÜCRETMUKABİLİ ÇALIŞABİLMEKTEMİDİRLER?
 • TRT’NİN BAĞŞVE YARDIMLARDAN OLUŞAN GELİRİ VARMDIR?
 • TRT ÜRÜNLERİNİN SATIŞI NASIL OLMAKTADIR?
 • TRT ARŞİVLERİNDEKİ ÜRÜNLERİN SATIŞI USULLERİNASILDIR?
 • TRTGELİRLERİNİ TOPLAMAKLA GÖREVLİ DAİRELER KİMLERDİR?
 • GÜMRÜKLER TRT ADINA BANDROL GELİRİ TAHSİL EDEBİLİRMİ?
 • GÜVAS SİSTEMİ NEDİR?TRT BU SİSTMEDEN NASIL VERİ ALMAKTADIR?
 • TRT GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI DİĞER MEVZUAT NELERDİR?
 • BANDROL NEDİR? TRT NİN BANDROL GELİRLERİNİN DAYANAĞI NEDİR?
 • TRT DIŞINDA BANDROL UYGULAMASI YAPAN KURUMLAR VARMIDIR?
 • BANDROLE TABİ CİHAZLAR NELERDİR?
 • BANDROL ÜCRETİNİN MATRAHINA DAHİL OLAN UNSURLAR NELERDİR?
 • KDV VE ÖTV TRT BANDROL MATRAHINA DAHİLMİDİR?
 • İTHALATTA BANDROL UGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • İMATTA BANDROLUYGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI NEDİR?
 • E BANDROL UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIR?
 • MAKTU BANDROL ÜCRETİ UYGULAMASININ ESASLARI NELERDİR?
 • BANDROL UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIR?
 • BANDROL ÜCRETİ ORANLARI NELERDİR?
 • BANDROL ÜCRETLERİNASIL BELİRLENMEKTEDİR?
 • İMALATTA BANDROL ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
 • İTHALATTA BANDROL ÜCRETİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ
 • ARAÇLARA BANDROLE TABİ CİHAZLARIN VERGİLENDİRİLMESİNASILDIR?BU KONUDA YARGI KARARLARI VARMDIR?
 • UYDU CİHAZLARI VE BİLGİSAYARLARDAN BANDROL ALINMAKTAMIDIR?
 • BİRLEŞİK CİHAZ NEDİR?
 • BANDROLLERİN ÇEŞİTLİ RENK VE ŞEKİLLERDE BASILMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?
 • SAHTE BANDROLLER NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR?
 • BANDROLSÜZ CİHAZ SATMANIN CEZASI NEDİR?
 • BANDROL NE ZAMAN ALINMAK ZORUNDADIR?
 • TEMİNAT KARŞILIĞI BANDROL UYGULMASI NEDİR?
 • BANDROL ÜCRETİBİDİRİM BEYANNAMESİ NEDİR? NE ZAMAN VERİLİR?
 • BANDROL ÜCRETLERİ NEZAMAN ÖDENİR?
 • KANUNİ SÜRESİNDE ÖDENMEYEN BANDROL ÜCRETİNİN CEBRİ TAKİBİNDE HANGİ KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANIR?
 • BANDROL ÖDEMELERİNDE GECİKMENİN CEZASI VARMIDIR?
 • BANDROL UYGULAMASI VE 6183 SAYILI KANUN İLİŞKİSİ
 • BANDROL UYGULMASI VE KABAHATLER KANUNU İLİŞKİSİ
 • MAHALLİ TAHSİL DAİRESİ NEDİR?BU KONUDA MAHKME KARARLARI VARMIDIR?
 • YILLARA GÖRE TRT BANDROL GELİRLERİ TUTARLARI NE KADARDIR?
 • BANDROL DENETİM UYGULAMALARI NASILDIR?
 • BANDROL DENETİM VE İNCELEMELERİNİN YASAL DAYANAKLARI NELERDİR?
 • MALİ DENETÇİLİK BİRİMİ NEDİR?
 • KİMLER MALİ DENETÇİOLABİLİR?
 • MALİDNETÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?
 • MALİDENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
 • MALİ DENETÇİLER KİMELERE BAĞLI ÇALIŞMAKTADIR?
 • MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ BANDROL İNCELEMESİYAPMAKTAMIDIR?
 • TRT MÜFETTİŞLERİ BANDROLİNCELEMEVE DENETİMLERİ YAPMAKTAMIDIR?
 • İNCELEME VE DENETİMLERDE BİLGİ VE BELGE İBRAZ ETEMEMİN CEZASI VARMDIR?
 • TRT BANDROL GELİRLERİNDE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI NASILDIR?
 • BANDROL ÜCRETİNE İLİŞKİN İTİRAZ MERCİİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİ NASILDIR?
 • BANDROLSÜZ CİHAZ SATANLARA KESİLECEK OLAN CEZALAR İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 • BANDROLDE FAİZUYGULAMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARAARLARI
 • BANDROL VE CEZALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARI
 • TRT’ELEKTİK TÜKETİMİNDEN PAY ALMAKTAMIDIR?
 • ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN TRT PAYINI ÖDEMEK ZORUNDA OLANLAR KİMLERDİR?
 • NİHAİ TÜKETİCİ KİMDİR?
 • TRT ELEKTRİK PAYI MÜKELLEFLERİ KİMLERDİR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI ORANI NE KADARDIR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI MATRAHINA DAHİLOLAN UNSURLAR NELERDİR?
 • TRT ELEKTİRK PAYI NE ZAMAN TAHSİLEDİLİR?
 • TRT ELEKTRİK PAYININ GEÇ ÖDEMENİN CEZASI VARMIDIR?
 • TRT ELEKTİRİK PAYININ CEBRİ TAKİBİ HANGİ KANUNA GÖRE VE NASIL YAPILMAKTADIR?
 • BANDROL ÜCRETLERİ 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİPVE TAAHSİL EDİLMEKTE İKEN TRT GELİRLERİ NEDEN 2004 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP EDİLMEKTEDİR.
 • YILLARA GÖRE TRT ENERJİ GELİRLERİTAHSİLAT MİKTARLARI NE KADARDIR?
 • TRT ENERJİ PAYI MATRAHI TESPİTİNDE EPDK NIN KONUMU NEDİR?
 • TRT ENERRİPAYI MATRAHI BELİRLENMESİNDE TEİAŞ-EÜAŞ IN KONUMLARI NEDİR?
 • ENERJİ DAĞITIM LİSANSI NEDİR?
 • ENERJİ ÜRETİM LİSANSI NEDİR?
 • PMUM NEDİR NASIL ÇALIŞIR?
 • PMUM’A YAPILAN SATIŞLARDA TRT ENERJİ PAYI ALINMAKTAMIDIR?
 • ENERJİ ÜRETEN FİRMLARIN İÇSEL TÜKETİMLERİ TRT ENERJİ PAYI MATRAHINA DAHİLMİDİR?
 • GRUP FİRMLARINA OLAN SATIŞLARDA TRT ENERJİ PAYI ALINMAKTAMIDIR?
 • TARİFE METODOLOJİSİ NEDİR?KİM ÇIKARMAKTADIR?
 • ELEKTİRİK FATURASINDAKİ UNSURLAR NELERDİR?
 • TEDAŞ ZAMANINDA TRT PAYI UYGULAMASI NASILDI?
 • ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TRT ENERJİ PAYIÖDEMEKTEMİDİR?
 • OSB LERİN AÇTIĞI DAVALARIN KONUSU NEDİR?NASIŞ SONUÇLANMIŞTIR?
 • EPDK UYGULAMASI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR NELERDİR?
 • TRT ENERJİ PAYI ALACAĞI İÇİN HANGİ MAHKEMELERDE DAVA AÇMAKTADIR?
 • TRT PAYI MÜKELLEFLERİ ÖDEME EMİRLERİNE HANGİMAHKEMLERDE DAVA AÇMAKTADIRLAR?
 • TRT ENERJİ PAYI MATRAHINA İLİŞKİNİNCELEMELERİ KİMLER YAPMAKTADIRLAR?
 • TRT ENERJİ PAYINA İLİŞKİN AÇILAN DAVLAR VE SONUÇLARI NELERDİR?

 

 

 

Hakkında admin

Check Also

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK / Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü-02.11.2023

AHİLİK VE KOOPERATİFÇİLİK Abdullah ÇAVUŞ/Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Birliği Genel Koordinatörü (02.11.2023) KOOPERATİF; “ortak ekonomik, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×