Anasayfa / Manşet / YOLSUZLUK  KÜRESELLEŞİYOR/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

YOLSUZLUK  KÜRESELLEŞİYOR/Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

YOLSUZLUK  KÜRESELLEŞİYOR

Abdullah ÇAVUŞ/E.Vergi Müfettişi

Son yıllarda bu tür örgütlü mali suçlar uluslararası bir boyut kazanmıştır. Uluslararası uyuşturucu trafiği, mafyanın uluslararası bağlantıları ve uluslararası fonları gibi kavramlar mali ve organize suçların da küreselleştiğini göstermektedir.

Küreselleşme ile birlikte suç alanları da değişmiş, yeni suç ve suç grupları da ortaya çıkmıştır. Organize suç örgütleri ve çeteler, gayri meşru bir güç olarak ülke bürokrasisini, kolluk güçlerini, iş dünyasını, medya ve iletişim araçlarını kontrolleri altına alarak, ülke siyasetinde ve yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Ülke ekonomileri için asıl olan, kalkınmanın yasal kaynaklarla sağlanmasıdır.

Özellikle 1980’li yıllardan sonra sermayenin küreselleşmesi süreci ile yolsuzluğun küreselleşme süreci arasında pozitif bir ilişkinin varlığı bir çok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Yolsuzluğun küreselleşmesi, diğer bir ifade ile uluslar arasılaşması yeni bir yaygınlaşma eğilimi göstermekle beraber, bir nitelik değişiminin de göstergesi bulunmaktadır. Bunun nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1980 sonrasından itibaren dünya ölçeğinde sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini dayatan mekanizmalar, kısa vadeli fon akımlarının çok daha büyük ölçeklerde gerçekleşmesine yol açmıştır. Ülke yöneticileri, mali gruplar, spekülatif yatırımcılar, emeklilik fonlarının yöneticileri, kara para aklayıcılar, ekonomik suç örgütleri vb. bu devasa akımların yaratabildiği illegal rantların belirli bir bölümünü kendilerine yönlendirmeye daha iştahla sarılmışlardır.

Doğrudan sermaye yatırımlarından, uluslararası, mal ve hizmet piyasalarından pay kapma savaşını vahşi ve acımasız bir rekabet ortamı doğurmuştur. Bazı ülkeler, rüşveti gider kalemi olmayı yasallaştıracak kadar kendi çok uluslu şirketlerini kayırmaya yönelmiş, böylece rüşvetin yatırım giderleri içindeki payının büyümesine kadar ileri gidilmiştir.

Küreselleşme süreci aynı zamanda gelir ve servet dağılımdaki bozulmaları had safhaya taşımıştır. Neredeyse, bozulmanın boyutu, en kötü gelir dağılımına sahip ülkelerde dahi görülmeyecek düzeye yükselmiştir.

1960’lı yıllarda dünya nüfusunun en zengin yüzde 20’lik bölümü dünya milli gelirlerinin yüzde 70’e yakın bir bölümünü sahiplenirken, 1990’lara gelindiğinde bu gösterge yüzde 85’i aşmıştır. 2000’li yıllarda ise bu oran daha da yükselmiştir. Gelir ve servet dağılımının bu denli bozulduğu, yaşam tarzları arasındaki uçurumun bu denli büyüdüğü, buna karşılık kısa yoldan zengin olma hayallerinin sınır ötesi bir ilgiyle tüketildiği bir dünyada haksız kazançlara direnen erdemlik örneklerinin yaygınlaşması beklenemez. Bütün bu çelişkilerin kitle iletişim araçlarınca daha görünür kılındığı, hatta yoz yarışma programlarıyla kışkırtıldığı bir dünyada yaşadığımızda unutulmamalıdır. Kitle iletişim araçları tarafından, bir avuç insanın renkli yaşantısına yönelik programlarla halk yozlaşma yarışına özendirilmektedir.

Vergi cennetleri de yolsuzluk ekonomisinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. Vergi cennetleri sadece yer altı ekonomisi için değil, legal sınırlar içinde kalan fonlar içinde bir sığınak oluşturmaktadır. Dünyada 55 kadar vergi cenneti bulunmakta ve bunlar çok büyük fonların kaydı ve transfer merkezleri olarak faaliyet göstermektedirler. Neredeyse nüfusundan fazla bankaya sahip olan Caiman Adaları’nın dünyada beşinci büyük banka merkezi olmasının rastlantı sonucu olması düşünülemez.

Caiman, Bahama ve  Dominik Adaları, Antillerde’de Florida’nın güney doğusu,ü Küba ve Haiti’nin güneyindeki adalar Türkiye dahil çok sayıda ülkede paranı kaçtığı yerlerdir.

Mafya tipi ekonomik suç örgütlerinin ulusal sınırları aşarak, küreselleşme eğilimidir. Ulusal mafyalar uyuşturucu trafiği, silah ticareti, nükleer malzeme kaçakçılığı tarihi eser ve organ kaçakçılığı fuhuş, kumar, döviz karaborsası gibi kirli işler ve bunların kara para aklama faaliyetleri, özelleştirme ihaleleri dış borç kamu varlığı takası, dış borç ödemelerinin finansmanı, hatta artan oranda sermaye yatırımları, gibi yasal zeminleri de kullanarak uluslararası işbirlikçilerini oluşturmuşlardır. Birleşmiş milletlere göre uluslararası suç örgütlerinin salt yasadışı faaliyetlerden sağladıkları yıllık dünya geliri bir trilyon dolar civarındadır.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×