Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / UNVANDA GEÇEN “SINIRLI-SINIRSIZ SORUMLU” İFADESİ NE DEMEKTİR?

UNVANDA GEÇEN “SINIRLI-SINIRSIZ SORUMLU” İFADESİ NE DEMEKTİR?

Sınırlı sorumluluk; ana sözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konulmasını ifade eder.

Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile orantılı olarak da gösterilebilir.

Ortakların şahsen sorumlu olacakları miktar, kendi payından fazla olarak belirli bir miktarla sınırlı olabileceği gibi kooperatifteki sermaye payı tutarı ile de sınırlı olabilmektedir.

Sınırlı sorumluluk hali ve ortakların şahsen hangi miktarda sorumlu olacağı ana sözleşmede düzenlenmelidir.

1.163 sayılı kanunda sınırlı sorumluluk aynen aşağıdaki gibidir;

“Sınırlı Sorumluluk: Madde 30 –

Ana sözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile orantılı olarak da gösterilebilir. İflasın sonuna kadar bu sorumluluk iflas idaresi tarafından ileri sürülür.”

SINIRSIZ SORUMLULUK

Sınırsız sorumluluk ise ana sözleşmede kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alması durumudur.

Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar.

Buna sınırsız sorumluluk denir. Ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız malvarlığı ile sorumludur.

1163 sayılı kanunda sınırsız sorumluluk aynen aşağıdaki gibidir;

“Sınırsız sorumluluk: Madde 29 –

Ana sözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar.”

Abdullah ÇAVUŞ

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×