Anasayfa / Manşet / TRT BANDROLLERİ NE ZAMAN ALINMAK ZORUNDADIR?/Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

TRT BANDROLLERİ NE ZAMAN ALINMAK ZORUNDADIR?/Abdullah ÇAVUŞ/TRT Strateji Uzmanı

3093 sayılı kanunun 3. maddesinde ; “ Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.”

Hükmü bulunmaktadır.

Kanunun metninden görüleceği üzere ithalatçılar satılsın satılmasın gümrük giriş esnasında bandrol almak zorunda iken imalatçılar stoklarındaki tüm mallar için bandrol almak zorunda değildir.

İmalatçılar satış planlamalarına göre satışa arz edilmesinden önce bandrol almaktadırlar. Bu suretle imalatçılar ithalatçılara göre avantaj elde etmektedirler.

Bu düzenleme imalatçılar lehine gözükmektedir. Kanunun eski halinde imalatçılarda ittihatçılarda bandrole tabi cihazların satışından önce bandrol almaktaydılar.

Bununla birlikte yapılan tespit ve incelemelerde ithal edilen cihazların ve ithalatçıların bir çoğundan TRT nin bilgisi olmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Gümrükler ile TRT arasında Gümrük Veri Ambarı (GÜVAS) tan bilgi çekebilmek için özel bir protokol yapılmıştır.

Gelen bilgilerin işlenmesi ve veri alımındaki sıkıntılar üzerine 3093 sayılı kanunda değişiklik yapılmış ve ithalatçıların ithalatın millileşmesi esnasında bandrol almalarına yönelik düzenleme getirilmiştir.

Getirilen bu düzenleme; elektronik sektöründe ithalat çok yüksek boyutlarda olup, ithalatçı firmaların kaynağında vergilendirilmesine yönelik bir vergi güvenlik müessesi getirilmiştir.

Sonuç olarak; 3093 sayılı TRT Gelirleri Kanunun 3. Maddesi uyarınca kanunda sayılan cihazları

a-İmal edenler satıştan önce;

b-İthal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur.

Madde metninden görüleceği üzere imalatçılar anılan cihazları satmadan önce bandrol almak zorunda iken ithalatçılar gümrük işlemleri anında yani yurt içinde satış ile ilişkilendirilmeksizin bandrol almak zorundadırlar.

Konuya ilişkin TRT Bandrol Yönetmeliğinin 6. Maddesinde yapılan düzenleme ise aynen aşağıdaki gibidir.

Bandrol Alma Zorunluluğu ve Bandrol Verilmesi

MADDE 6 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/3/2015-29300)

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen bandrole tabi cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdurlar.

Kurumla bandrol dolayısıyla irtibatı devam eden veya bandrol almak için ilk defa müracaat eden gerçek ve hükmî şahısların talep ettikleri bandroller;

a) İthal etmiş oldukları cihazlar için bandrol bedelinin ilgili Gümrük Müdürlüklerine yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

b) İmal ettikleri cihazlar için bandrol bedelinin Kuruma doğrudan yatırılması üzerine veya 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda belirtilen vade tarihinde Kuruma ödenmek üzere banka teminat mektubu karşılığında,

verilir.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×