Anasayfa / Manşet / SMMM’LERİN SORUNLARINININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ ABDULLAH ÇAVUŞ/SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

SMMM’LERİN SORUNLARINININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ ABDULLAH ÇAVUŞ/SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

SMMM’LERİN SORUNLARINININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ

ABDULLAH ÇAVUŞ/SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ (28.03.2019)

1- VERGİ DAİRELERİ VE SGK NEZDİNDE SMMM’LERE ODA TAHSİSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE DEFTERİNİ TUTTUKLARI MÜKELLEFLERİN TARH DOSYALARINDAKİ BİLGİLERİNE ERİŞİM HAKKI VERİLMELİDİR. GÜNÜMÜZDE AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNİN DAVA DOSYASINDAKİ TÜM BİLGİLERİNE UYAP KANALIYLA RAHATÇA ERİŞEBİLMEKTEDİR.

KAMU KURUMLARIYLA MESLEKİ ETİK, MÜKELLEF VE MESLEKTAŞ HAKLARINA YÖNELİK USUL VE EASALAR BELİRLENMELİ VE BURDAN HAREKETLE VERGİ VE SGK PRİMLERİNİN TOPLANMASINDA KAMU HİZMETİ GÖREVİ ÜSTLENEN SMMM LERE BU KURUMLAR EN AZ KENDİ MEMURLARINA VERDİKLERİ DEĞER KADAR GEREKLİ İTİBARI GÖSTERMELERİ SAĞLANMALIDIR.

2- MESLEK İÇİ EĞİTİMLERE ÖNEM VERİLMELİ BUNUNLA BİRLİKTE EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLMALI YADA SADECE EĞİTİM MALİYETİNİ KARŞILAYACAK DÜZEYDE TUTULMALIDIR.

3- STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZANAN GENÇ MESLEKTAŞLARA ODALAR KANALIYLA STAJ YERİ AYARLANMALIDIR.

4- STAJ DÖNEMİNDE STAJYERLERE AİT SİGORTA PRİMLERİNDE VE VERGİLERDE YARI YARIYA İNDİRİM SAĞLANMALIDIR.

5- MALİYE VE SKG TARAFINDAN MÜKELLEFLER NEZDİNDE YAPILAN MESLEK MENSUPLARI İÇİN SORUMLULUK RAPORU DÜZENLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMASINDA BELGEYE DAYALI OBJEKTİF KRİTERLER ARANMALIDIR.

6- BÜRO ÇALIŞTIRMA STANDARTLARI BELİRLENMELİ, İŞ GÜCÜ VE ÇALIŞAN SAYISI, BİR MÜKELLEFE AYRILACAK AZAMİ HİZMET SÜRESİ VB DEĞERLER DİKKATE ALINARAK BÜROLARDA YAPILACAK İŞLERLE İLGİLİ AZAMİ MÜKELLEF SAYISI BELİRLENMELİ MÜŞTERİ KOTASI UYGULAMASINA GEÇİLMELİDİR.

7- MÜŞTERİ KOTASI UYGULAMASINDAN HAREKETLE YENİ BELGE ALMIŞ MESLEKTAŞLARIN BÜRO AÇABİLMELERİ KONUSUNDA NOTER VE ECZANE AÇILMA UYGULAMASINA BENZER DÜZENLEME YAPILMALIDIR.

8-TAHSİLAT SORUNU YAPILAN KAMU HİZMETİNİN GEREĞİ OLARAK MALİYE KANALI İLE ÇÖZÜLMELİDİR. BEYANNAMENİN EKİNE MUHASEBE ÜCRETLERİNE DAİR SÜTUN AÇILMALIDIR.

BUNUN SONUCU OLARAK;

A-KAYIT DIŞI MÜKELLEF KALMAYACAK.

B-ÜCRETLERDEN KAYNAKLI HAKSIZ REKABET SONA ERECEK.

C-VERGİ İDARESİ AÇISINDAN VERGİ GELİRLERİNDE KAYNAĞINDA KESİNTİ YAPILMASI YANINDA HER İŞE MAKBUZ DÜZENLENMESİ SURETİYLE GELİR ARTIŞI SAĞLANACAKTIR.

9- SMMM LERİN VERGİSEL SORUNLARI:
A- KDV ORANLARI %18 DEN %8 E DÜŞÜRÜLMELİ
B-YADA KDV YÜKÜ ARAŞTIRILARAK EN AZ %90 ORANIDINDA KDV TEVKİFATI GETİRİLMELİDİR.
C-SERBEST MESLEK MENSUPLARI İÇİN GİDER ORANLARI MESLEĞİN İFASINDAKİ TÜM GERÇEK GİDERLERİ KARŞILIYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMELİDİR.

D-GELİR VERGİSİ KANUNU İLE KDV KANUNUNDAKİ VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ TAHAKKUK/TAHSİLAT KARMAŞASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR.
E-ANGARYALARI AZALTMAK ANLAMINDA AYLIK VERİLEN BEYANNAMELER BİRLEŞTİRİLMELİDİR.

10-MALİ TATİL AYNEN ADLİ TATİL GİBİ UYGULANMALIDIR. MALİ TATİLE DENK GELEN BEYANANMELER BİR SONRAKİ AYDA BİRLEŞTİRİLMELİDİR.

DEVLETİMİZ VERGİ GELİRLERİNİN TATİL AYI İÇERİSİNDE AZALMASINDAN KORKUYORSA BİR ÖNCEKİ AYA İLİŞKİN ÖDENEN VERGİLER MALİ TATİL DÖNEMİNDE GEÇİCİ VERGİ OLARAK ALINMALI VE BEYAN DÖNEMİNDE MAHSUBU YAPILMALIDIR.

11 -KAMU KÖKENLİ MESLEK MENSUPLARININ ANAYASAL SEÇİLME HÜRRİYETLERİ TEKRAR VERİLMELİDİR

12-KAMUDA ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARINA İLAVE MALİ HİZMET TAZMİNATI VERİLMESİ SAĞLANMALIDIR.

12- MESLEKTE UZMANLAŞMA VE KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜ AÇILMALIDIR.

BAĞIMSIZ DENETİM, İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, ADLİ MUHASEBE, BİLİRKİŞİLİK, ARABLUCULUK VB. ALANLARDA UZMANLAŞMA VE KURUMSALLAŞMA SAĞLANMALIDIR.

13-  MESLEKİ İHTİSASLARININ GEREĞİ OLARAK İŞ DAVALARI İLE TİCARET KANUNUNDAN KAYNAKLI DAVALARDA MALİ MÜŞAVİRLERE ARABULUCUKUK HAKKI VERİLMELİDİR.

14- SMMM LERİN HASTALIK ÖLÜM GÖZALTI VB. DURUMLARLA İLGİLİ MÜCBİR SEBEP BAŞTA OLMAK ÜZERE LEYHE DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR.

15- MALİ MÜŞAVİRLERE KDV İADESİ RAPORU DÜZENLEME KONUSUNDAKİ İLE KANUNİ DÜZENLEME İVEDİ OLARAK UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİDİR.

16-ANGARYALARI AZALTMAK ANLAMINDA AYLIK VERİLEN BEYANNAMELER BİRLEŞTİRİLMELİDİR.

17-MALİ TATİL AYNEN ADLİ TATİL GİBİ UYGULANMALIDIR. MALİ TATİLE DENK GELEN BEYANANMELER BİR SONRAKİ AYDA BİRLEŞTİRİLMELİDİR.

DEVLETİMİZ VERGİ GELİRLERİNİN MALİ TATİL AYI İÇERİSİNDE AZALMASINDAN KORKUYORSA BİR ÖNCEKİ AYA İLİŞKİN ÖDENEN VERGİLER MALİ TATİL DÖNEMİNDE GEÇİCİ VERGİ OLARAK ALINMALI VE BEYAN DÖNEMİNDE MAHSUBU YAPILMALIDIR.

18- NİSPİ TEMSİL UYGULAMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ VE MEVCUT UYGULMA YERİNE ODA MECLİSLERİNDE, TÜRMOM DELEGE TESPİTİNDE, ODA KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİNDE NSİPİ TEMSİ UYGULANMALIDIR.

19- ODA MECLİSLERİ BÜTÇE YAPMA VE DENETİM YETKİLERİYLE DONATILMALIDIR.

20- YMMM VE SMMM MESLEK ODALARI AYRI ÜST BİRLİKLER HALİNDE ÖRGÜTLENMELİDİR.

TÜRMOB BU İKİ ÜST BİRLİĞİN EN ÜST ORGANI KONUMUNDA OLMALIDIR.

21-MESLEĞİN AKADEMİK TARAFININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULACAK BİR VAKIF KANALIYLA MUHASEBE MESLEK YÜKSEK OKULU AÇILMALIDIR.

22- BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞTIKLARI ŞİRKETLERDEN ALACAKLARI ÜCRETLERİ KONUSUNDA ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE BELİRLEME YAPILMALIDIR.

23- MESLEKİ YARDIM VE DAYANIŞMA İÇİN YARDIM SANDIĞI KURULMALIDIR.

24- MESLEK MENSUBUNUN UZUN SÜRELİ HASATLIĞI DURUMUNDA, MÜKELLEFLERİN İŞ VE İŞLEMLERİ KONUSUNDA MESLEK ODALARINCA GÖREVLENDİRİLECEK OLAN DİĞER MESLEK MENSUPLARINDAN ÜCRETİ MÜKABİLİ FAYDALANILMALIDIR.

25- YMMM VE SMMM LER ARASINDA DEFTER TUTMA FAALİYETİ DIŞINDA KALAN ALANLAR İLE İLGİLİ OLARAK DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ KURULABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMALIDIR.

GÜNÜMÜZDE BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA YMMM VE SMMM LER AYNI ŞİRKETTE ORTAK OLABİLMEKTEDİR.

26- ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE AYNI İŞ TÜRÜ VE HİZMET FAALİYETİ İÇİN YMMM LERİN SMMM LERE GÖRE DAHA FAZLA ÜCRET BELİRLENMİŞ OLMASINDAN İVEDİ OLARAK VAZGEÇİLMELİDİR.

27- MALİ MÜŞAVİRLER ODALARININ MÜKELLEFLERİMİZİN ÜYESİ OLDUĞU İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ KONUMUNDAKİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALARI SAĞLANMALIDIR.

28- VERGİ MAHKEMELERİNDE VE VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAKLARININ SAVUNULMASI VE MÜKELLEFLERİN TEMSİLİ NOKTASINDA MESLEK MENSUPLARINA GÖREV VE YETKİ VERİLMESİ SAĞLANMALDIR.

ABDULLAH ÇAVUŞ

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

 

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×