Anasayfa / Manşet / RTÜK 2018 YILI TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI/Abdullah ÇAVUŞ

RTÜK 2018 YILI TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI/Abdullah ÇAVUŞ

Televizyon İzleme Eğilimleri – 2018 Araştırması 28.03.2018 – 30.04.2018 tarihleri arasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2.600 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, aynı zamanda yürüttüğü araştırma projeleriyle kamuoyunun yayınlar ve medya araçlarını kullanmaya yönelik tercihlerini de belirleyerek yayıncılık sektörünün gelişmesine ışık tutmaktadır. “Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması – 2018” bu anlamda yayıncılık sektörünün en güncel verilerini bize sunmaktadır.

Araştırma raporu sonuçlarının yayıncılık alanındaki paydaşlarımızın program içeriklerini geliştirmelerine ve planlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yapılan araştırma sonuçları çarpıcı verileri ortaya koymaktadır.

İzleyicinin televizyon programlarını televizyondan izleme süresinin azaldığı, yayınları yeni medya araçlarından izleme eğilimlerinin arttığı görülmektedir. Bu durum özellikle sektörde de internet yayıncılığının öneminin arttığını göstermektedir.

Gençler arasında yeni medya kullanımının artması bu alanda bilinçli bir medya tüketicisi olmalarını da gerekli kılmaktadır. Çünkü ülkemizde de dünyadaki gelişmelere paralel olarak internet yayıncılığında çocukların ve gençlerin zararlı yayın içeriklerinden korunması amacıyla yapılan denetimler, artık yasal zemine kavuşmuş olup uygulamalar da başlangıç aşamasında bulunmaktadır. Sevindirici olan artık izleyicilerin bu konuda bir farkındalık sahibi olmalarıdır.

İzleyici özellikle Türkçenin doğru kullanılmasına önem verilmesini talep etmektedir. Araştırma kapsamında 45 yaş üstü ve daha çok evde yaşamını sürdüren vatandaşlarımız hala en çok televizyon izleyen kitleyi oluşturmaktadır.

Televizyon İzleme Eğilimleri – 2018 Araştırması 28.03.2018 – 30.04.2018 tarihleri arasında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26 ilde 15 yaş ve üzeri 2.600 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

I- HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ VE TELEVİZYON İZLEME SAATLERİ

  1. Katılımcıların %16,4’ü 3-4 saat televizyon izlemektedir.
  2. -“Hafta içi televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap verenlerin %27,3’ünün hafta içi 2-3 saat televizyon izlediği saptanmıştır.
  3. Hafta sonu televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap verenlerin büyük çoğunluğu (%23,2) 2-3 saat televizyon izlemektedir. Katılımcıların %20,1’inin 3-4 saat aralığında televizyon izlediği saptanmıştır.
  4. Günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakikadır. – Hafta içi günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 30 dakikadır.
  5. Hafta sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 3 saat 45 dakikadır.
  6. Günlük ortalama televizyon izleme süreleri yıllar bazında karşılaştırıldığında 2006 yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı belirlenmiştir.

II- KANAL VE PROGRAM TERCİHLERİ

1- “En çok beğendiğiniz televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap

verenlerin %19,7’sinin ATV kanalını, %17,5’inin TRT kanallarını ve %14,3’ünün Fox TV’yi tercih ettiği görülmüştür.

2- Araştırma kapsamında en çok izlenen program türü aylık ortalama 24 gün ile “Haberler” olmuştur. İkinci sırada aylık ortalama 15 gün ile “Yerli Diziler” program türü yer almaktadır. Tercih edilen program türleri sıralamasında üçüncü olarak “Spor Programları”nın yer aldığı belirlenmiştir.

3- Kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği saptanmıştır.

4- En çok rahatsız olunan program türü konusunda katılımcıların %46,3’ü “Kuşak Programları”ndan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Ardından “Dizi Film”ler %21,6 oranıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada “Haber” programları yer almıştır.

5- “Türkçeyi en iyi kullanan televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap verenlerin %36,9’u Türkçeyi en iyi TRT kanallarının kullandığını belirtmiştir.

6- Araştırmaya katılanların %51,7’si televizyonda yayınlanan programların 5 yıl öncesine kıyasla aynı kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık %25,6’sı iyi yönde ilerlediğini belirtirken, %22,7’si ise kötüye gittiğini belirtmişti.

7-Araştırma kapsamında geleneksel medyaya olan güven, internet ve

sosyal medyaya olan güvenden daha yüksek olduğu görülmüştür.

8- Araştırmaya katılanların %69,2’si televizyona, %62,3’ü yazılı basına, %62,2’si radyoya, %59,1’i internet üzerinden haber sitelerine ve %53,7’si sosyal medyaya bir haber kaynağı olarak güvendiklerini belirtmişlerdir.

III- YENİ MEDYA VE TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI

1 – Araştırmaya katılanların televizyon izleme durumlarına bakıldığında; %86,7’sinin televizyon izlediği, %13,3’ünün televizyon izlemediği saptanmıştır.

2- Yaş grupları yükseldikçe haber/bilgi almak nedeniyle televizyon izlemenin arttığı görülmüştür.

3-Televizyon yayınlarını izlemediklerini belirtenlerin %42,8’inin yayınlanan içerikleri beğenmediğinden dolayı televizyon izlemedikleri ortaya çıkmıştır.

4- Hanelerde en fazla bulunan cihazın yaklaşık %64 oranında klasik televizyon olduğu anlaşılmıştır. İkinci sırada, %54 oranında taşınabilir bilgisayar yer aldığı saptanmıştır. Bunu sırasıyla %40 oranında akıllı televizyon, yaklaşık %36 oranında tablet bilgisayar, %33 oranında masaüstü bilgisayar ve son olarak %29 oranında radyo takip etmektedir.

5- Yaş arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının da arttığı saptanmıştır.

6- Eğitim düzeyi arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının azaldığı görülmüştür.

7-İzleme yapmak için yeni medya araçlarının tercih edilmesinde taşınabilirlik ve çok amaçlı kullanım özelliği ön plana çıkmıştır.

8- 15-24 yaş grubu akıllı telefondan televizyonu daha fazla izlediği ortaya çıkmıştır.

9- Yeni medya araçları ile televizyon izleme eğilimi gençlerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

10- Araştırma kapsamında izleyicilerin önemli bir bölümünün (%40,9) televizyon yayınlarını izlerken yeme-içme alışkanlıklarının olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada, son dönemlerde dünyada da oldukça fazla gözlemlenen çoklu ekran kullanımı (%20,1) gelmektedir.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×