Anasayfa / Manşet / RTÜK 2018 YILI TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI/Abdullah ÇAVUŞ

RTÜK 2018 YILI TELEVİZYON İZLEME EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI/Abdullah ÇAVUŞ

Televizyon
İzleme Eğilimleri – 2018 Araştırması 28.03.2018 – 30.04.2018 tarihleri arasında
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26
ilde 15 yaş ve üzeri 2.600 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu, aynı zamanda yürüttüğü araştırma projeleriyle
kamuoyunun yayınlar ve medya araçlarını kullanmaya yönelik tercihlerini de
belirleyerek yayıncılık sektörünün gelişmesine ışık tutmaktadır. “Televizyon
İzleme Eğilimleri Araştırması – 2018” bu anlamda yayıncılık sektörünün en
güncel verilerini bize sunmaktadır.

Araştırma
raporu sonuçlarının yayıncılık alanındaki paydaşlarımızın program içeriklerini
geliştirmelerine ve planlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yapılan
araştırma sonuçları çarpıcı verileri ortaya koymaktadır.

İzleyicinin
televizyon programlarını televizyondan izleme süresinin azaldığı, yayınları
yeni medya araçlarından izleme eğilimlerinin arttığı görülmektedir. Bu durum
özellikle sektörde de internet yayıncılığının öneminin arttığını
göstermektedir.

Gençler
arasında yeni medya kullanımının artması bu alanda bilinçli bir medya
tüketicisi olmalarını da gerekli kılmaktadır. Çünkü ülkemizde de dünyadaki
gelişmelere paralel olarak internet yayıncılığında çocukların ve gençlerin
zararlı yayın içeriklerinden korunması amacıyla yapılan denetimler, artık yasal
zemine kavuşmuş olup uygulamalar da başlangıç aşamasında bulunmaktadır.
Sevindirici olan artık izleyicilerin bu konuda bir farkındalık sahibi
olmalarıdır.

İzleyici
özellikle Türkçenin doğru kullanılmasına önem verilmesini talep etmektedir.
Araştırma kapsamında 45 yaş üstü ve daha çok evde yaşamını sürdüren
vatandaşlarımız hala en çok televizyon izleyen kitleyi oluşturmaktadır.

Televizyon
İzleme Eğilimleri – 2018 Araştırması 28.03.2018 – 30.04.2018 tarihleri arasında
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2 düzeyini temsil eden 26
ilde 15 yaş ve üzeri 2.600 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

I- HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GÜNLÜK ORTALAMA
TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ VE TELEVİZYON İZLEME SAATLERİ

 1. Katılımcıların
  %16,4’ü 3-4 saat televizyon izlemektedir.
 2. -“Hafta
  içi televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap verenlerin
  %27,3’ünün hafta içi 2-3 saat televizyon izlediği saptanmıştır.
 3. Hafta
  sonu televizyon izleme süreniz ne kadardır?” sorusuna cevap verenlerin büyük
  çoğunluğu (%23,2) 2-3 saat televizyon izlemektedir. Katılımcıların %20,1’inin
  3-4 saat aralığında televizyon izlediği saptanmıştır.
 4. Günlük
  ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakikadır. – Hafta içi günlük
  ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 30 dakikadır.
 5. Hafta
  sonu günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 3 saat 45 dakikadır.
 6. Günlük
  ortalama televizyon izleme süreleri yıllar bazında karşılaştırıldığında 2006
  yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşandığı
  belirlenmiştir.

II- KANAL VE PROGRAM
TERCİHLERİ

1-
“En çok beğendiğiniz televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap

verenlerin
%19,7’sinin ATV kanalını, %17,5’inin TRT kanallarını ve %14,3’ünün Fox TV’yi
tercih ettiği görülmüştür.

2-
Araştırma kapsamında en çok izlenen program türü aylık ortalama 24 gün ile
“Haberler” olmuştur. İkinci sırada aylık ortalama 15 gün ile “Yerli Diziler” program
türü yer almaktadır. Tercih edilen program türleri sıralamasında üçüncü olarak
“Spor Programları”nın yer aldığı belirlenmiştir.

3-
Kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha
fazla izlediği saptanmıştır.

4-
En çok rahatsız olunan program türü konusunda katılımcıların %46,3’ü “Kuşak
Programları”ndan rahatsız olduğunu dile getirmiştir. Ardından “Dizi Film”ler
%21,6 oranıyla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada “Haber” programları yer
almıştır.

5-
“Türkçeyi en iyi kullanan televizyon kanalı hangisidir?” sorusuna cevap verenlerin
%36,9’u Türkçeyi en iyi TRT kanallarının kullandığını belirtmiştir.

6-
Araştırmaya katılanların %51,7’si televizyonda yayınlanan programların 5 yıl
öncesine kıyasla aynı kaldığını belirtmiştir. Buna karşılık %25,6’sı iyi yönde ilerlediğini
belirtirken, %22,7’si ise kötüye gittiğini belirtmişti.

7-Araştırma
kapsamında geleneksel medyaya olan güven, internet ve

sosyal
medyaya olan güvenden daha yüksek olduğu görülmüştür.

8-
Araştırmaya katılanların %69,2’si televizyona, %62,3’ü yazılı basına, %62,2’si radyoya,
%59,1’i internet üzerinden haber sitelerine ve %53,7’si sosyal medyaya bir
haber kaynağı olarak güvendiklerini belirtmişlerdir.

III- YENİ MEDYA VE TELEVİZYON
İZLEME ALIŞKANLIKLARI

1
– Araştırmaya katılanların televizyon izleme durumlarına bakıldığında;
%86,7’sinin televizyon izlediği, %13,3’ünün televizyon izlemediği saptanmıştır.

2-
Yaş grupları yükseldikçe haber/bilgi almak nedeniyle televizyon izlemenin
arttığı görülmüştür.

3-Televizyon
yayınlarını izlemediklerini belirtenlerin %42,8’inin yayınlanan içerikleri
beğenmediğinden dolayı televizyon izlemedikleri ortaya çıkmıştır.

4-
Hanelerde en fazla bulunan cihazın yaklaşık %64 oranında klasik televizyon
olduğu anlaşılmıştır. İkinci sırada, %54 oranında taşınabilir bilgisayar yer
aldığı saptanmıştır. Bunu sırasıyla %40 oranında akıllı televizyon, yaklaşık
%36 oranında tablet bilgisayar, %33 oranında masaüstü bilgisayar ve son olarak
%29 oranında radyo takip etmektedir.

5-
Yaş arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının da arttığı
saptanmıştır.

6-
Eğitim düzeyi arttıkça aylık ortalama televizyon izlenen gün sayısının azaldığı
görülmüştür.

7-İzleme
yapmak için yeni medya araçlarının tercih edilmesinde taşınabilirlik ve çok
amaçlı kullanım özelliği ön plana çıkmıştır.

8-
15-24 yaş grubu akıllı telefondan televizyonu daha fazla izlediği ortaya
çıkmıştır.

9-
Yeni medya araçları ile televizyon izleme eğilimi gençlerde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.

10- Araştırma kapsamında izleyicilerin önemli bir bölümünün (%40,9) televizyon yayınlarını izlerken yeme-içme alışkanlıklarının olduğu belirlenmiştir. İkinci sırada, son dönemlerde dünyada da oldukça fazla gözlemlenen çoklu ekran kullanımı (%20,1) gelmektedir.

Hakkında admin

Check Also

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020)

MUHASEBE VE DENETİM  MESLEĞİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (03.10.2020) Muhasebe, devlet ve işletmeler dahil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×