Anasayfa / Bağımsız Denetim / LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK AŞ  – Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (17.06.2020)

LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK AŞ  – Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (17.06.2020)

LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK AŞ 

Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu ülkemiz ticaret hayatına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı reform mahiyetinde bir kanun olup, bu kanun ile Bağımsız Denetime ilişkin çok önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerden sonra Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuş ve Bağımsız Denetçilik mesleğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bağımsız Denetçiler  Derneğinin kuruluşuna karar verdiğimiz 2012 yılı iftar yemeğinin onur konuğu o zaman ki İç Ticaret Genel Müdürümüz Sayın İsmail YÜCEL beyefendi idi. Dernek kuruluş fikrimize verdiği çok önemli destek sonrası ülkemizdeki ilk Bağımsız Denetçiler Derneğini (BADED) kurduk.

Sonra sırasıyla Ankara, Bursa, Marmara, Akdeniz, Kocaeli illerimizde BADED ünvanlı dernekler kurmayı başardık ve Federasyon kurma kararı aldık.

Bu örgütlenmelerimizin her aşamasında ve dernek olarak düzenlediğimiz tüm etkinliklerde Sayın İsmail YÜCEL bey hep yanımızda olarak bizlere katkı ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedi.

BADED kuruluşunda verdiği desteklerden dolayı şükran borçlu olduğumuz Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail YÜCEL emekli olarak LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK AŞ isminde bir firma kurmuştur.

Firmanın ortaklarından birisinin ise İç Ticaret Genel Müdürlüğünün her kademesinde önemli çalışmalarda bulunmuş olan ve son 7 yıldır İç Ticaret Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra yeni emekli olan Sayın Adnan YANKIN olduğunu gördük.

Şirketlerine LONCA ismini unvan olarak seçmiş olmalarının derin bir manası ve mesajı bulunmaktadır.

Şöyle ki bu değerli Üstatlarımız ticaret hayatı ve Oda Borsa Örgütlenmesi ile ilgili mevzuat düzenleme görevi verilen İç Ticaret Genel Müdürlüğünü 2007-2020 yıllarında tam 13 yıl olarak başarı ile yönetmiş olan kişiler.

Memuriyet hayatındaki deneyim ve tecrübeleri sonucu kurmuş oldukları LONCA isimli firma ile masanın bu tarafında  özel sektör kuruluşlarına yani iş dünyasına önemli hizmetler vereceklerini ve bunun içinde KURUMSAL bir örgütlenme içinde olduklarını görmüş bulunmaktayım.

Bilindiği üzere LONCA; Osmanlı Devleti’nde esnafların üye oldukları teşkilata verilen isimdi.

Her esnafın bir loncaya kayıtlı olması gerekirdi. Bu şekilde kayıtlı olduğu loncanın koruması altında bulunurdu. Lonca Teşkilatı günümüzdeki “TOBB, Tabipler Odası-Mimarlar Odası-Esnaf ve Sanatkarlar Birliği-Şoförler Cemiyeti” gibi teşkilatlanmalarla benzerlik göstermekteydi.

Lonca Teşkilatının; üye sayısını-üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek, esnaflar arasında haksız rekabete engel olmak, esnaf ve devlet ilişkilerini düzenlemek, kendilerine bağlı üyelerine kredi sağlamak gibi görevleri vardı.

Osmanlı Devleti’nde dükkan açabilme hakkına “Gedik” adı verilirdi Gedik’e sahip olabilmenin bazı şartları vardı. Sırasıyla çıraklık-kalfalık yapıp ustalık belgesi almaya hak kazanmak gerekliydi.

Sayın İsmail YÜCEL ve Sayın Adnan YANKIN ın görev yapmış olduğu 13 yıl içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğünün başarılı faaliyetlerine değinmemek olmaz.

Bilindiği üzere ülkemizde ticaret hayatına ilişkin düzenlemeler yapmak, ekonomik kalkınma için politikalar geliştirmek, iş dünyası sivil toplum kuruluşları ile oda ve borsalar ile işbirliği içinde sorunlara çözüm üretmek, politikalar geliştirmek gibi görevler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri arasındadır.

Bakanlığa ait İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ticaret hayatına ilişkin çok önemli görevler ve yetkiler verilmiştir.

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

1-Ticarete ilişkin politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, ticari faaliyetleri teşvik etmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

2-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalarla ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek

4-Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak

5-Sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretini düzenlemek, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak ve bu konularda mevzuatla verilen görevleri yapmak,

6-Lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak

7-Lüzumu halinde, ticari faaliyetlere ya da bu ticari faaliyetleri yürütenlere yönelik düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak

Bu bakanlığımıza ait İç Ticaret Genel Müdürlüğü son yıllarda çok başarılı mevzuat düzenlemelerine imza atmıştır.

Bu önemli kanunların bazıları aşağıdaki gibidir.

1- 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu

2-5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu

3-6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

4-6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5-5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Bu kanunlardan hareketle birçok önemli projeler üretilmiş olup halen başarı ile yürütülmektedir.

Bu projelerin bazıları aşağıdaki gibidir.

1-Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesi

2-Hal Kayıt Sistemi (HKS) Projesi

3-Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) Projesi

4- Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi (TİSS)

5-Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)

6-Taşınır Rehin Sicil Sistemi (TARES)

7-İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi

8-Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi

9-Güvenli Ödeme Sistemi Projesi

10-Tecrübe Transferi Programı Projesi

Görüleceği üzere LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK Aş ortakları Sayın İsmail YÜCEL ve Sayın Adnan YANKIN’ın çok önemli deneyim ve birikimleri bulunmaktadır.

Genel Müdür ve Müsteşar yardımcısı olarak görev yaptıkları süre içerisinde yukarıda sayılan birçok başarılı işlere imza atmış olan bu arkadaşlarımız özellikle  Oda ve Borsalarımızın ticareti ve sanayiyi geliştirerek şehirlerimizin, bölgelerimizin ve ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlama yolunda ilerlemesi amacıyla TOBB başta olmak üzere tüm oda ve borsalarla sürekli iletişim halinde olmuşlardır.

Bu birikimlerini MÜKEMMELE YOLCULUKTA NİTELİKLİ GÜCÜNÜZ sloganı doğrultusunda kurmuş OLDUKLARI LONCA KURUMSAL DANIŞMANLIK AŞ isimli firma ile Oda ve Borsalarımız başta olmak üzere iş dünyasındaki tüm şirketlerin bilgisine sunacak olan değerli dostlarımıza ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve Bağımsız Denetçiler Derneği Yönetimi adına başarılar diliyorum.

Allah Yar ve Yardımcıları Olsun. Başarıları daim olsun.

17.06.2020 Ankara

Abdullah ÇAVUŞ

Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı

Hakkında admin

Check Also

SİYASİ PARTİ HARCAMALARINDA SIK YAŞANAN USULSÜZLÜK ÖRNEKLERİ/Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (12.08.2021)

SİYASİ PARTİ HARCAMALARINDA SIK YAŞANAN USULSÜZLÜK ÖRNEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı  Siyasi partilerin, tüzel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×