Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / KOOPERATİFE GİRMEK İSTEYEN ORTAKLARIN TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

KOOPERATİFE GİRMEK İSTEYEN ORTAKLARIN TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

KOOPERATİFE GİRMEK İSTEYEN ORTAKLARIN TALEPLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kooperatife ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kooperatif ana sözleşme hükümlerini bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvururlar.

Bu başvuruya istinaden, yönetim kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yasa ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyan ortakların kabulü veya reddi ile ilgili yönetim kurulu kararı alınarak ilgiliye ana sözleşmede belirtilen süre içinde yazılı olarak bildirilir.

Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. Buradaki 15 günlük sürenin başvuru yazısının kooperatife ulaştığı tarihten itibaren başlayacağı ve bu süre içinde kararın alınıp ilgiliye tebliğ edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.  Ortaklık sıfatı ise kararın ilgiliye tebliğinden itibaren geçerli olmak üzere, kararın alındığı tarihten itibaren kazanılmış olur. Sözlü olarak ortaklık başvurusunda bulunulamayacağı gibi, isteklinin başvurusu olmaksızın, yönetim kurulunun re’sen ortak kaydetmesi de söz konusu olamaz.

KOOPERATİFE ALINACAK ORTAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

Kooperatife ortak olmak için;

1- Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak (18 yaşını tamamlamış, akli yeterliliğe sahip ve kısıtlı olmayan kişiler medeni hakları kullanma ehliyetine diğer adıyla fiil ehliyetine sahiptir.),

2-Ortak olmak isteğini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvurmak,

3-Gerekli sermaye payını taahhüt etmek ve dörtte birini peşin ödemek,

4- Varsa şahsi sorumluluk ve ek ödemeleri yazılı olarak kabul etmek,

Normal şartlarda kooperatiflerde sınırlı sorumluluk söz konusudur. Yani ortaklar taahhüt ettikleri sermaye kadar kooperatif borçlarından sorumludur. Taahhüt ettikleri sermayenin dışında şahsi malvarlıklarına başvurulamaz. Ancak; kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği takdirde, ortaklarına kendi varlığı dışında şahsen ve sınırsız ya da şahsen ve belirli miktara kadar kooperatiften sonra sınırlı sorumluluk veya sadece bilanço açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere sınırsız, belirli bir miktarla veya iş hacmiyle veyahut da paylarla orantılı olarak sınırlı şekilde ek ödemeler yüklüyorsa, ortak olmak isteyen kişinin bu yükümlülükleri yazılı olarak kabul etmesi gerekir.

5- Ana sözleşmede belirtilen diğer şartları taşımak, gerekmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri, mevcut ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede yazılı ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmakla yükümlüdür.

 

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×