Anasayfa / Manşet / DİKKAT…! İNTERNET OYUNLARI YOLUYLA İSTİHBARAT  TOPLANIYOR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Mali Suçları Araştırma Uzmanı

DİKKAT…! İNTERNET OYUNLARI YOLUYLA İSTİHBARAT  TOPLANIYOR/Abdullah ÇAVUŞ/E. Mali Suçları Araştırma Uzmanı

DİKKAT…! İNTERNET OYUNLARI YOLUYLA İSTİHBARAT  TOPLANIYOR

Abdullah ÇAVUŞ/E. Mali Suçları Araştırma Uzmanı

 

DİKKAT…! İNTERNET OYUNLARI YOLUYLA İSTİHBARAT  TOPLANIYOR

Abdullah ÇAVUŞ/E. Mali Suçları Araştırma Uzmanı

İnternet oyunlarından istihbarat toplanması teknolojinin ulaştığı boyutları göstermesi açısından son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu güne kadar aileler internet yoluyla çocuklarının kötü alışkanlıklar ve yanlış arkadaşlıklar edinmesinden korkarlardı. İnternet denildi mi hep bu aklımıza gelirdi. Mavi balina oyunu gibi ölümle biten oyunlar ya da çocuklarımızın uyuşturucu, alkol batağına sürüklendiği kötü olayları hepimiz duymuştuk.

Gelinen noktada internet üzerinden ÇEVRİM İÇİ OLARAK OYNANAN OYUNLAR üzerinden ülkeler ve milletlerin davranış kodlarını tespit etmek amacıyla istihbarat toplandığını duyunca internetin artık MİLLİ BEKA SORUNU haline gelmeye başladığını görmüş bulunmaktayız.

Çevrimiçi olarak da oynanan dijital oyunlar, oyuncuların fikirlerini, kişisel bilgileri elde etmek için bazı istihbarat birimlerince incelenmektedir. Dolayısıyla dijital oyunlar, ASKERİ VE TİCARİ ALANDA istihbarat toplama kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

M.Ö 500’lü yıllarda yaşamış olan Çinli komutan Sun Tzu, Savaş Sanatı isimli eserinde “Düşmanı ve kendinizi iyi tanıyorsanız, yüzlerce savaşa girseniz dahi sonuçtan korkmayın. Kendinizi tanıyor ancak düşmanınızı tanımıyorsanız, ne kadar zafer kazanırsanız, o kadar da kaybedersiniz. Ne düşmanınızı ne de kendinizi tanımıyorsanız, girdiğiniz her savaşı kaybedersiniz” demiş ve özellikle askeri alanda istihbaratın önemini vurgulamıştır.

Teknolojinin gelişmesi ve günlük hayatın bir parçası haline gelmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz dünya düzeninde çeşitli gelişmeler ve buna bağlı olarak da olumlu/olumsuz değişimler yaşanmaktadır.

Bu değişimlerin olumsuz olma sebebi, teknolojinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ya da bu kişiler tarafından kullanılmasıdır.

Bugüne kadar, insanoğlunun faydalanması, ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bulunmuş, keşfedilmiş birçok teknoloji, yine kötü amaçlı kullanım sebebiyle kitleler halinde ölümlere dahi sebep olmuştur.

Bilgi güvenliği kavramı önceleri sadece matbu bilgilerin korunmasına yönelik çalışmaları ifade etmekteyken, bugün siber uzayın büyümesi ve günlük yaşamın büyük bir parçası haline gelmesiyle birlikte çok daha geniş bir konu haline gelmiştir.

Bilginin korunması için siber güvenlik gibi yeni kavramlar ortaya çıkmış ve buna bağlı olarak da koruyucu faaliyetlerin sınırları genişlemiştir.

Siber uzayın gelişmesiyle birlikte siber saldırı, siber suç, siber terörizm ve bunların hemen hepsini kapsamakta olan siber savaşlar, sınırları henüz netlik kazanmamış olan bu büyük alan içerisinde etkisi artan bir şekilde makineleri ve insanları tehdit etmektedir.

Tarih öncesi çağlardan günümüze kadar istihbarat, toplumlar ve devletler için önemli olmuş ve insanlık tarafından elde edilmeye çalışılmıştır. İstihbarat çağımızda insani ve çeşitli teknik araç-gereçlerle elde edilmektedir.

Teknik istihbaratta kullanılan araç-gereçler genellikle internet, uydu, fotoğraf makinası, telefon vb. olmaktadır.

Günümüzde istihbarat, devletlerin güvenliklerini sağlamak, stratejik hedeflerini planlamak ve bekalarını korumak için hayati öneme sahip olmaktadır.

Devletler dışında, uluslararası veya yerli kurum ve kuruluşlar ve ÖZEL ŞİRKETLER de kendileri için istihbarata gerek duymaktadır.

İhtiyaç duyulan istihbarat her ne kadar insani ve teknik olarak elde edilse de günümüzde yeni yaratılan teknolojik gelişmeler ve küreselleşmeyle birçok farklı alandan istihbarat elde edilebilmektedir.

Bu farklı istihbarat toplama alanlarından bir tanesi de çeşitli yaştan herkesin, zaman ve yer farkı olmadan oynayabildiği dijital oyunlar olmaktadır.

Öte yandan dijital oyunların, sahip oldukları sinematikler, aktardıkları bilgiler ve bunların günümüzdeki yaşanan/gerçekleşen olaylarla benzerliği dikkat çekici olmaktadır.

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dijital oyunlar, yaratıcıları ve yaratılmalarını sağlayanlar tarafından insanların bilinçaltını etkilemek, ideolojilerini yaymak, yaptıklarını, yapmak istediklerini ve yapacaklarını göstermek adına Hollywood yapımı filmler kadar önemli bir araç olmuştur.

Özellikle dijital oyunların, çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık yaptığı ve etkili olduğu göz önüne alındığında içlerinde barındırdığı bilinçaltı mesajlarla kişisel gelişimi ve sosyal hayatı etkilediği görülmektedir.

Özellikle savaş, korku, bilim-kurgu, strateji içeren dijital oyunlar, ideolojik, siyasi, askeri, teknolojik, biyolojik gibi alanlar hakkında birçok bilgi içermektedir. Çevrimiçi olarak da oynanan dijital oyunlar, oyuncuların fikirlerini, kişisel bilgileri elde etmek için incelenmektedir.

Dolayısıyla dijital oyunlar, istihbarat toplama kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

Savaş içerikli dijital oyunların gelecekle ilgili ideolojik, siyasi, teknolojik, askeri bilgileri önceden gösterdiğini ve devletlerin istihbarat toplarken dijital oyunları da göz önüne alması gerektiğini ortaya koymak olmaktadır.

İstihbarat açısından dijital oyunlar göz önüne alındığında oyunların internet aracılığıyla oynanıp oynanmamasına göre bir ayrım bulunmaktadır.

Gerek bilgisayar gerekse de oyun konsolu aracılığıyla olsun internet bağlantısı olmadan oynanan dijital oyunlar içlerinde barındırdıkları sinematikler ve oyun sırasındaki karşılaşılan olaylar neticesinde birçok bilgi içermektedir. İçerilen bu bilgiler siyasi, askeri, teknolojik, biyolojik (bir silah olarak hastalık), ideolojik olabilmektedir.

İnternet olmadan oynanan dijital oyunlar, internetli oynandığı takdirde de kişiler arasında haberleşmeyi sağlamaktadır. Yapılan bu haberleşmeler çeşitli firmaların veri depolama merkezlerinde depolanmaktadır.

Özellikle internet aracılığıyla yaratılan strateji temelli oyunlar, oyuncuların stratejik zekâlarını öğrenmek ve konuşmalarını elde etmek açısından tam bir cevher madeni olmaktadır.

Hatta oyun içi para karşılığı alınan materyallerde kullanılan kredi kartları sayesinde de oyuncuların kişisel bilgileri elde edilmektedir.

Bu açıdan dijital oyunlar günümüzde iletişim kurma, bilgi edinme ve istihbarat toplama yönünden bir araç ve kaynak olarak görülmek zorunda kalmaktadır.

Durum böyle olunca devletler, dijital oyunları inceleyerek gelecekte karşılaşabilecekleri durumları görebilecek, bunların oluşup oluşmaması durumunda ortaya çıkabilecek ihtimalleri belirleyerek kendi stratejisine yönelik plan veya planlar belirleyebilecektir.

Güvenlik açısından önemli olduğu düşünülen dijital oyunlardaki bilgiler, devletlerin sonrasında askeri teknolojik, biyolojik, siyasi, stratejik olarak herhangi bir sürpriz ile karşılaşmaması için bir karşı istihbarat toplama aracı olabilmektedir.

SONUÇ OLARAK;

Bilinen istihbarat toplama yöntemleri haricinde, gelişen teknoloji ile birlikte internete bağlı bilgisayarlar, telefonlar, online sistemler, veri tabanları son yirmi yılda yeni bir istihbarat elde etme alanı oluşturmuştur. İnternet ve internet kullanan birçok cihaz sayesinde istihbaratın elde edilmesindeki süreç kısalmış, ihtiyaç duyulan personel sayısı azalmış ve bilginin elde edilmesindeki maliyet düşmüştür.

Siber istihbarat, devletlerin kurumlarının, bankaların, şirketlerin kendi aralarında iletişim sağlamak amacıyla kullandığı kendi kurdukları güvenli ağa sızarak; medya ajanslarının yaptığı haberler üzerinden ve yeni medya olarak bilinen sosyal ağlar üzerinden yapılmaktadır.

Dijital oyunlar yoluyla milletlerin yada hedef kitlelerin belirli bir davranış karşısındaki tepkilerini, niyetlerini, amaçlarını, çalışmalarını ve planlarını göstermesinden dolayı dijital oyunları inceleyen taraflar, rakip veya düşman olarak değerlendirdiği taraflar hakkında bilgi sahibi olarak onlardan gelebilecek her türlü olaya karşı önceden hazırlıklı yapabilmektedirler.

 

Savaş içerikli dijital oyunlarda subliminal mesaj ve ideolojik bilgiler verildiği gibi kimi ülkelerin siyasi düşünceleri ve planları; teknolojik çalışmaları geçmişe ve geleceğe dönük olarak yansıtılmaktadır. Bu yansıtılan bilgiler geçmişte olanları ve gelecekte olacakları göstermektedir.

Keza özel şirketler şirket amaçlarına uygun PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ internet oyunları yoluyla elde ettikleri bilgiye göre yapabilmekte ve bazı toplumları TÜKETİM TOPLUMU olarak yönlendirebilmektedir.

Son olarak Ülkeler ve Milletleri bir arada tutan ve farkındalıklarını koyan şey İDEOLOJİLERİ dir.

TDK’ya göre ideoloji: “Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü.” Dür

Bir kişinin, kurumun, devletin, örgütün, topluluğun gelecekle ilgili gerçekleşmesini istediği düşünceleri ve bu düşünceleri gerçekleştirmek için planları vardır. Geleceğe yönelik bu planları ortaya sunan da bir düşünceleri bulunmaktadır. Geleceğe dönük olan bu düşünceleri ideolojilerini ortaya çıkarmaktadır. İdeoloji kısaca, geleceğe dönük hedeflere ulaşılmadaki düşünce olmaktadır.

İdeolojilerin hayata geçirilmesi için bir takım argümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların bir tanesi de iletişimdir. İletişim üzerinden ideolojilerin sunulması için klasik kitle iletişim araçları olan radyo, televizyon, gazete kullanılmaktadır.

Fakat teknolojik gelişmeler iletişim araçlarına yenilerini eklemiştir. Bilgisayar ve akıllı telefonlar özellikle yeni iletişim araçlarının en öne çıkanları olmaktadır.

Bu iki araç insan yaşamının bilgisayar merkezli olmasını sağlamaktadır. Bilgisayarın ortaya çıkmasıyla bir çalışma üzerine yaratılan dijital oyunlar ise, yeni iletişim araçlarının önemli örneklerinden biri olmaktadır.

Sonuç olarak dijital oyunları geliştiren firmalar ve firmalara sahip olan ülkeler, dijital oyunları ideolojilerini hedef kitlelere ulaştırmak için etkin bir şekilde kullandıkları bir iletişim aracı haline dönüştürmüştür. Hedef kitlelerin genellikle çocuklar ve ergenlik dönemindeki gençler olduğu düşünüldüğünde, ideolojik mesajların etkili olma ihtimali daha yüksek olmaktadır. Dijital oyunlardaki bu ideolojik mesajlar siyasi, askeri, ekonomik, coğrafi, toplumsal ve kültürel olabilmektedir

İvedi bir şekilde ülke olarak  bu konuda araştırmalar yapıp önlemler almak zorundayız.

 

KAYNAKLAR

1- Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü Ve Önemi /Saim Atalay Keleştemur /Yüksek Lisans Tezi

2-Dijital Oyunlar Üzerinden Karşı İstihbarat Toplama Ve Bilgi Edinme: Asssassın’s Creed Örneği/Yüksek Lisans Tezi/Sercan Tırnovalı

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×