Anasayfa / KOOPERATİFÇİLİK / DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR/ Abdullah ÇAVUŞ (16.02.2023)

DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR/ Abdullah ÇAVUŞ (16.02.2023)

DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
Abdullah ÇAVUŞ
Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı (16.02.2022)
Ülkemiz için asrın felaketi denilmekte olan depremden Kahramanmaraş dahil 10 ilimiz etkilenmiş olup büyük can kayıplarının yanında binlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale gelmiştir.
Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketinden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde etkilenmiştir.
Bu kapsamda 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu illerimizde olağanüstü hal ilan edildi.
Keza Hazine ve Maliye Bakanlığımız ise vergi mükellefleri için mücbir sebep uygulamasına başladı.
Öte yandan vatandaşlarımız yaraların sarılması amacıyla dünyada başka ülkelerde görünmeyecek derecede yoğun bir yardım kampanyası başlattı.
Devletimiz ise; deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılıncaya kadar vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla KONTEYNER KENT ler yapılması kararını aldı ve bunun için yerler belirlenmeye başlandı.
Keza yapılacak olan KONTEYNER KENT lerimize vatandaşlarımızın ve vergi mükelleflerinin yapacakları bağışların teşvik edilmesi amacıyla; Deprem bölgesine yapılacak olan KONTEYNER teslimleri/bağışlarındaki KDV oranı 14 şubat 2023 tarih ve 6790 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile %1 e düşürüldü.
Bununla birlikte faturalandırma ve KDV oranı konusunda KONTEYNER imalatçısı firmalarda tereddütler yaşanmaktadır.
Maliye İdaresi deprem bölgesine yapılacak olan KONTEYNER teslimlerinde %1 oranında KDV uygulaması için 3 temel şart koymuş durumda.
Bu üç şart aşağıdaki gibidir.
1- Teslim OHAL ilan edilmiş 10 ilimizin olduğu deprem bölgesine yapılmalıdır.
2- Teslim ya DEPREMZEDE kişi adına yapılacak
3- Yada teslim KDV kanunu 17/1. Madde de sayılan kurum ve kuruluşlar adına yapılacaktır.
Ülkemiz gerçeğinde bağış yapanları sınıflandırılacak olursak
1- Vergi mükellefi olmayan vatandaşlarımız
2- Vergi Mükellefleri
3- Yardım toplama kanununa göre yardım toplama hakkı verilmeyen ancak üyelerinin kişisel bağışlarını organize eden dernek ve vakıflarımız
4- Kamu kurum ve kuruluşları
5- Yardım toplama kanunu kapsamında yetki alıp banka hesabı açan AFAD, KIZILAY; AHBAP DERNEĞİ gibi kuruluşlar
6- Kamuya yararlı dernek ve vakıflardan yarım toplama konusunda izin almış olanlar
7- SMS yoluyla toplanan paralar
Vergi mükellefi olmayan bağış veren vatandaşlarımızın yanında üyelerinin gönüllü bağışlarını organize eden Sivil Toplum Kuruluşları bu paralar ile KONTEYNER İMALATCILARINDAN KONTEYNER alarak deprem bölgesindeki yeri devlet tarafından belirlenmiş olan KONTEYNER MAHALLELERİNE bizzat göndermek istemektedirler.
Keza bazı vergi mükellefleri de benzer yöntem kullanarak KONTEYNER ları kendileri sipariş etmekte ve istedikleri illere bizzat göndermek istemektedir.
KONTEYNER firmaları ise doğal olarak faturaları ödemeyi yapan bağışçılar adına kesmektedir.
Bu durumda da KONTEYNER teslimi deprem bölgesine ve depremzedeye yapılmakta ve bu durum sevk irsaliyeleri, taşıma irsaliyeleri ve son olarak deprem bölgesindeki yetkililerin teslim tesellüm belgeleriyle de sabit olmaktadır.
Bununla birlikte MALİYE İDARESİ KDV indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararını dar yorumlamakta ve %1 yerine %18 KDV oranı uygulanması konusunda ısrar etmektedir.
Oysa vergi kanunlarının anayasası olarak bilinmekte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 3. Maddesinde;
“Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.”
Açık hükmü bulunmaktadır.
Vatandaşlar veya mükellefler KDV kanun 17/1 maddesinde sayılı olan kurumlara para bağışlamak yerine KONTEYNER leri bizzat kendileri göndermek istemektedirler.
KDV indiriminin temel amacı deprem bölgesine konteynerlerin ivedi olarak aktarılması olup, BAĞIŞ VERENLER tarafından bedeli ödenen, faturası ödemeyi yapan adına kesilen ve deprem bölgesine sevk edildiği her türlü belge ile belgelendirilen KONTEYNER teslimlerinde faturanın DEPREMZEDE adına yada KDV Kanunu 17/1. Maddesinde sayılan kuruluşlar adına kesilmemesi durumunda KDV nin %18 olarak uygulanması durumunda; birçok hukuki sıkıntının oluşmasının yanında KDV indiriminden beklenilen amaçlarında gerçekleşmemesine neden olacak kanaatindeyim
Sonuç olarak ; Konteyner bedelini bizzat ödeyen ve faturasını kendi adına alan ancak depremzedelere ve deprem bölgesine gönderildiği kesin olan KONTEYNER teslimlerinde de KDV oranının %1 olarak uygulanmasında uygulamanın başarılı olması anlamında büyük faydalar olacaktır.
Öte yandan vatandaşlarımız bu duruma kendince çözümler bulmaya çalışmaktadır.
Bulunan çözümler;
1- Ödemeyi bağışçı vatandaş yapmakta ancak fatura depremzede adına kesilmektedir.
2- Ödemeyi bağışçı yapmakta ancak fatura KDV Kanunu 17/1. Maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar adına kesilmektedir.
Ödemeyi yapanın vergi mükellefi olmayan vatandaş olması ve faturanın depremzede adına kesilmesi halinde hukuki sıkıntılar yaşanmayacak gibi durmaktadır.
Ancak bağışçının vergi mükellefi olması ödemeyi kendisinin yapması ancak faturanın KDV 17/1. Maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar adına kesilmesi halinde vergilendirme başta olmak üzere çok sayıda hukuki sıkıntının çıkması muhtemel gibi durmaktadır.
Sonuç olarak Gelir İdaresinin teslimin deprem bölgesine yapılması temel şartının dışında bağışçıların işlerinin kolaylaştırılması için görüş oluşturmasında fayda olduğu kanısındayım.
Allah Ülkemizi ve Milletimizi her türlü afetlerden görünür ve görünmez belalardan korusun.

Hakkında admin

Check Also

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi

YEREL EYLEM GRUBU DERNEKLERİ VE HİBE DESTEKLERİ Abdullah ÇAVUŞ/E. Vergi müfettişi (06.06.2024) Avrupa Birliği tarafından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×